VMware NSX - Install Configure Manage (NSXICM)

Kurskod T3423

VMware NSX - Install Configure Manage (NSXICM)

Denna femdagarskurs ger dig kunskaperna för att administrera en miljö baserad på VMware NSX. Utbildningen täcker egenskaper och funktionalitet hos NSX i OSI-modellens lager två till sju.

Pris
44450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
2 sep
Live Online
25 nov
Live Online

Boka utbildning

Under kursen får du tillgång till en labbmiljö i ett mjukvarudefinierat datacenter tillhandahållet av VMware.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som arbetar i en VMware-baserad virtualiseringsmiljö och skall implementera VMware NSX.

Som deltagare förutsätts att du har dessa förkunskaper:

 • Förståelse av företagsomkoppling och routing
 • Kunskap om TCP / IP-tjänster
 • Erfarenhet med brandväggar och brandväggsregelsatser
 • Förståelse av begrepp som presenteras i kursen för VMware Data Center Virtualization Fundamentals
 • Förståelse av begrepp som presenteras i VMware Introduktion till nätverksvirtualisering med NSX-kurs

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Version

Från april 2023 behandlar kursen NSX version 4. Produkten gick tidigare under namnet NSX-T Data Center

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

NSX Introduction 
 • Introductions and course logistics
 • Review course objectives
Overview, Architecture, and Components of NSX 
 • Describe NSX platform features and advantages 
 • List the capabilities of NSX platform 
 • Explain the value proposition of NSX
 • Describe NSX Architecture planes 
 • Describe NSX and Kubernetes integration features 
 • Describe NSX and Pivotal Cloud Foundry integration features 
 • Describe NSX and OpenShift integration features 
 • Describe NSX Cloud™ use cases
 • Explain NSX Cloud features and capabilities 
 • Describe the NSX Cloud components and their roles and responsibilities 
Deploying NSX 
 • Define the NSX deployment preparation 
 • Identify the system requirements to deploy NSX
 • Identify ports and protocols 
 • Identify and describe the NSX installation checklist 
 • Describe the OVF deployment of NSX
 • Explain how to power on the NSX Manager using a Compute Manager (VMware vCenter Server®)
 • Describe the process to check the NSX Manager status 
 • Explain the methods to reboot the NSX Manager  
User and Role Management 
 • Describe role-based Access Control and VMware Identity Manager™ 
 • Explain the integration of NSX with VMware Identity Manager 
 • Explain authentication policies
 • Identify the four types of permissions 
 • Describe the workflows of logical switching (MP, CCP, DP) 
 • Describe the VMware Identity Manager built-in roles 
 • Explain VMware Identity Manager Domains and User Attributes 
Logical Switching Networking Services 
 • Explain the need for NSX Logical Switching feature 
 • Describe various logical switching terminology
 • List the various types of logical switches available 
 • Explain N-VDS implementation in ESXi and KVM 
 • Explain the encapsulation protocol GENEVE implementation  
 • Explain the Switch Security feature of NSX Logical Switching 
Logical Bridging Networking Services 
 • Explain the function and purpose of logical bridging 
 • Describe the scenarios for logical bridging 
Logical Routing Networking Services 
 • Explain the function of NSX Logical Routing 
 • Describe NSX multitier routing architectures 
 • Explain north-south and east-west routing 
 • Differentiate between dynamic and static routing 
 • Describe the architecture of NSX two-tier routing 
 • Explain the benefits of NSX two-tier routing for single- and multi-tenancy 
 • Describe the form factors of NSX Edge nodes 
 • Explain the purpose of Equal Cost Multipath routing 
Operational Services 
 • Describe NSX services 
 • Describe Source and Destination NAT
 • Describe NSX DNS and DHCP services 
 • List the HA Modes available in NSX 
 • Describe the load-balancing service of NSX 
 • Explain Metadata Proxies
Security Services 
 • Describe NSX microsegmentation
 • Explain microsegmentation use cases
 • Explain microsegmentation design objectives
 • Describe the architecture of NSX firewalls 
 • Explain the purpose and creation of firewall sections 
 • Explain the function of NSX SpoofGuard 
NSX Operations 
 • Describe the configuration, routine maintenance, and management of NSX 
 • Describe the procedure of applying NSX authentication certificates 
 • Explain the need and process to manage IP addresses 
 • Describe the methods for NSX logging 
 • Explain the types of backups available  
 • Explain the various native troubleshooting tools available for NSX Data Center 

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post