VMware NSX-T Data Center 3.2 - What’s New

Kurskod T3455R

VMware NSX-T Data Center 3.2 - What’s New

På denna NSX-T-kurs utforskar vi de nya funktionerna och förbättringarna i VMware NSX-T Data Center 3.2. Du kommer att introduceras till alla nya säkerhetsfunktioner, inklusive NSX Application Platform, NSX Malware Prevention, NSX Intrusion Detection and Prevention, URL-filtrering, VMware NSX Intelligence och VMware NSX Network Detection and Response.

Pris
24950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Kursen behandlar även de arkitektur- och driftsförändringar som introducerats i version 3.2 och vi ser även äver förbättringarna av OSPF, VMware NSX Advanced Load Balancer och NSX Federation.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är utformad för nätverks- och säkerhetsadministratörer, IT-chefer, VMware-partners och personer med ansvar för implementation och hantering av NSX-T Data Center-distributioner.

Som deltagare förutsätts du ha kompetens inom tidigare versioner av NST-T Data Center. Till detta rekommenderar vi vår kurs VMware NSX-T Data Center - Install Configure Manage (NSXTICM).

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

NSX Architecture and Operations
 • Review key components of the NSX-T Data Center architecture
 • Explain the Management Plane to Policy Promotion tool
 • Compare Live Traffic Analysis with traditional network traffic analysis methods
 • Identify how Fabric View helps visualize the underlying network fabric of a topology
 • Recognize improvements in historical trending for network and system monitoring
 • Explain how the fabric MTU health check can be used to identify an MTU mismatch
OSPF Routing Protocol
 • Explain the core concepts of OSPF routing
 • Define the OSPF use cases in NSX-T Data Center
 • Explain the Tier-0 gateway topologies with OSPF
 • Configure OSPF in NSX-T Data Center
NSX Security Overview
 • Describe the NSX security architecture and main components
 • Identify the use cases for NSX Distributed Security
 • Identify the use cases for NSX Gateway Security
 • Describe NSX Network Detection and Response
Distributed Firewall on VDS: Use Case for Security
 • Identify the distributed firewall on VDS requirements
 • Configure the distributed firewall on VDS
 • Validate the distributed firewall on VDS configurations
Gateway Security
 • Identify use cases for URL filtering
 • Describe the URL filtering architecture
 • Configure URL filtering
 • Describe the uses cases, architecture, and components of Identity Firewall
 • Configure Identity Firewall for north-south traffic
Intrusion Detection and Prevention
 • Describe the MITRE ATT&CK framework
 • Explain the phases of a cyberattack
 • Describe features and methods used by intrusion detection and prevention systems
 • Identify VMware NSX® Distributed IDS/IPS™ use cases
 • Describe the NSX Distributed IDS/IPS terminology and architecture
 • Configure NSX Distributed IDS/IPS
NSX Application Platform
 • Describe NSX Application Platform and its use cases
 • Define the core concepts of vSphere with Tanzu
 • Deploy NSX Application Platform on vSphere with Tanzu
 • Explain the NSX Application Platform architecture and services
 • Scale out and scale up NSX Application Platform
Malware Prevention
 • Describe techniques used in malware prevention
 • Identify use cases for NSX Malware Prevention
 • Identify the components in the NSX Malware Prevention architecture
 • Describe the NSX Malware Prevention packet flows for known and unknown files
 • Configure NSX Malware Prevention for east-west and north-south traffic
NSX Intelligence and NSX Network Detection and Response
 • Describe the NSX Intelligence architecture and core components
 • Install NSX Intelligence
 • Describe NSX Intelligence visualization, recommendation, and Suspicious Traffic Detection enhancements
 • Describe NSX Network Detection and Response architecture and its use cases
 • Activate NSX Network Detection and Response
 • Describe the visualization capabilities of NSX Network Detection and Response
NSX Advanced Load Balancer
 • Describe NSX Advanced Load Balancer and its use cases
 • Explain the NSX Advanced Load Balancer architecture
 • Deploy NSX Advanced Load Balancer
 • Explain the NSX Advanced Load Balancer components and how they manage traffic
 • Configure virtual IP addresses, virtual services, and server pools
 • Perform basic troubleshooting of virtual services, server pools, and service engines
NSX Federation Enhancements
 • Recognize NSX Federation use cases
 • Describe the main components of the NSX Federation architecture
 • Explain LDAP support for the Global Manager
 • Explain the purpose of firewall drafts on the NSX Global Manager
 • Explain NSX Federation support for tag-based replication
 • Describe ways to monitor NSX Federation components

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post