VMware vRealize Orchestrator and PowerCLI - Data Center Automation (DCAVROP)

Kurskod T3741R

VMware vRealize Orchestrator and PowerCLI - Data Center Automation (DCAVROP)

Denna kurs lär erfarna vSphere-administratörer använda de kraftfulla automatiseringsverktygen som ingår i vSphere. Med hjälp av exempel och use cases lär du dig automatisera dagliga administrationsuppgifter med vSphere PowerCLI och vRealize Orchestrator. 

Pris
42950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
5 dagar
Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
22 nov
Live Online

Boka utbildning

Under lektionen använder du vSphere PowerCLI och vRealize Orchestrator för att automatisera uppgifter i en realistisk labbmiljö.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för erfarna vSphere-administratörer som vill använda tillgängliga verktyg för att automatisera dagliga uppgifter.

Som deltagare förutsätts du besitta goda kunskaper i installation, konfiguration och handhavande av VMware vSphere. För detta rekommenderar vi vår kurs VMware vSphere - Install, Configure, Manage.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Automation in vSphere
 • Identify the tools available to vSphere administrators for automation
 • Understand the benefits of automation
 • Understand the function of black boxes in programming
vSphere Web Services API
 • Identify the function of an API
 • Recognize the components of the vSphere Web Services API
 • Understand how the vSphere Web Services API is used by automation tools
 • Understand object-oriented terminology relevant to the vSphere Web Services API
 • Use the MOB to explore the vSphere object model and invoke methods
vSphere PowerCLI Basics
 • Describe features of vSphere PowerCLI
 • List common tasks to perform with vSphere PowerCLI
 • Connect vSphere PowerCLI to vCenter Server and VMware ESXi™ hosts
 • Define variables to use in vSphere PowerCLI
 • Use basic vSphere PowerCLI cmdlets
 • Describe features of the command pipeline
 • Examine vSphere PowerCLI objects
 • View vSphere PowerCLI object properties
 • Invoke vSphere PowerCLI object methods
vSphere PowerCLI Use Cases
 • Perform day-to-day management tasks
 • Manage clusters, hosts, and virtual machines
 • Display performance metrics
Advanced vSphere PowerCLI Concepts
 • Examine View objects with the Get-View cmdlet
 • Convert View objects to VIObjects
 • Invoke vSphere Web Services API methods
vRealize Orchestrator Overview
 • Describe the vRealize Orchestrator architecture and interfaces
 • Describe the components of a workflow
vRealize Orchestrator Basics  
 • Understand inputs, outputs, and variables in workflows
 • Describe variable types: string, number, and more
 • Create variables in workflows
 • Implement variable binding in workflows
Invoking Scheme Elements
 • Invoke JavaScript from workflows
 • Invoke a workflow from workflows
 • Invoke an action from workflows
 • Manage user workflow inputs on the input form
 • Invoke a user interaction element from workflows
Branching and Looping
 • Use decision elements in workflows
 • Use switch elements in workflows
 • Create decision loops in workflows
 • Use a for-each loop in workflows
vRealize Orchestrator Advanced
 • Handle exceptions in workflows
 • Perform logging in workflows
 • Debug workflows
vRealize Orchestrator Assets
 • Use configuration elements in workflows
 • Use resource elements in workflows
 • Create, import, and export vRealize Orchestrator packages
vRealize Orchestrator PowerShell Plug-In
 • Add PowerShell hosts to the vCenter Server inventory
 • Invoke scripts on PowerShell hosts
 • Create custom workflows using the PowerShell plug-in
Guest Operations with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI
 • Understand the architecture of virtual machine guest operations
 • Identify the requirements for using guest operations
 • Perform guest operations with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI
Leveraging vSphere Client Code Capture
 • Understand how to capture code in the vSphere Client
 • Use that code in a vRealize Orchestrator workflow or vSphere PowerCLI script

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post