VMware vRealize Orchestrator and PowerCLI - Data Center Automation

Kurskod T3251R

VMware vRealize Orchestrator and PowerCLI - Data Center Automation

Denna kurs lär erfarna vSphere-administratörer använda de kraftfulla automatiseringsverktygen som ingår i vSphere. Med hjälp av exempel och use cases lär du dig automatisera dagliga administrationsuppgifter med vSphere PowerCLI och vRealize Orchestrator. 

Pris
41450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
19 feb
Live Online
22 apr
Live Online

Boka utbildning

PowerCLI är ett PowerShell-baserat kommandoradsgränssnitt för hantering av VMware-baserade virtualiseringsmiljöer. Under lektionen använder du vSphere PowerCLI och vRealize Orchestrator för att automatisera uppgifter i en verklighetsbaserad labbmiljö.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för erfarna vSphere-administratörer som vill använda tillgängliga verktyg för att automatisera dagliga uppgifter. vRealize-sviten byter under hösten 2022 namn till Aria.

Som deltagare förutsätts du besitta goda kunskaper i installation, konfiguration och handhavande av VMware vSphere. För detta rekommenderar vi vår kurs VMware vSphere - Install, Configure, Manage.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Automation in vSphere
 • Identify the tools available to vSphere administrators for automation
 • Understand the benefits of automation
 • Understand the function of black boxes in programming
vSphere Web Services API
 • Identify the function of an API
 • Recognize the components of the vSphere Web Services API
 • Understand how the vSphere Web Services API is used by automation tools
 • Understand object-oriented terminology relevant to the vSphere Web Services API
 • Use the MOB to explore the vSphere object model and invoke methods
vSphere PowerCLI Basics
 • Describe features of vSphere PowerCLI
 • List common tasks to perform with vSphere PowerCLI
 • Connect vSphere PowerCLI to vCenter Server and VMware ESXi™ hosts
 • Define variables to use in vSphere PowerCLI
 • Use basic vSphere PowerCLI cmdlets
 • Describe features of the command pipeline
 • Examine vSphere PowerCLI objects
 • View vSphere PowerCLI object properties
 • Invoke vSphere PowerCLI object methods
vSphere PowerCLI Use Cases
 • Perform day-to-day management tasks
 • Manage clusters, hosts, and virtual machines
 • Display performance metrics
Advanced vSphere PowerCLI Concepts
 • Examine View objects with the Get-View cmdlet
 • Convert View objects to VIObjects
 • Invoke vSphere Web Services API methods
vRealize Orchestrator Overview
 • Describe the vRealize Orchestrator architecture and interfaces
 • Describe the components of a workflow
vRealize Orchestrator Basics  
 • Understand inputs, outputs, and variables in workflows
 • Describe variable types: string, number, and more
 • Create variables in workflows
 • Implement variable binding in workflows
Invoking Scheme Elements
 • Invoke JavaScript from workflows
 • Invoke a workflow from workflows
 • Invoke an action from workflows
 • Manage user workflow inputs on the input form
 • Invoke a user interaction element from workflows
Branching and Looping
 • Use decision elements in workflows
 • Use switch elements in workflows
 • Create decision loops in workflows
 • Use a for-each loop in workflows
vRealize Orchestrator Advanced
 • Handle exceptions in workflows
 • Perform logging in workflows
 • Debug workflows
vRealize Orchestrator Assets
 • Use configuration elements in workflows
 • Use resource elements in workflows
 • Create, import, and export vRealize Orchestrator packages
vRealize Orchestrator PowerShell Plug-In
 • Add PowerShell hosts to the vCenter Server inventory
 • Invoke scripts on PowerShell hosts
 • Create custom workflows using the PowerShell plug-in
Guest Operations with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI
 • Understand the architecture of virtual machine guest operations
 • Identify the requirements for using guest operations
 • Perform guest operations with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI
Leveraging vSphere Client Code Capture
 • Understand how to capture code in the vSphere Client
 • Use that code in a vRealize Orchestrator workflow or vSphere PowerCLI script

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post