VMware vSAN - Management and Operations

Kurskod T3415

VMware vSAN - Management and Operations

På denna kurs lär du dig operativ hantering av VMware vSAN. Kursen fokuserar på att ge de nödvändiga färdigheterna för vanliga vSAN-administratörsuppgifter såsom nodhantering, klusterunderhåll, säkerhetsarbete och avancerade vSAN-klusteroperationer. 

Pris
29450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Du får även praktisk erfarenhet genom att slutföra instruktörsledda aktiviteter och handgripliga labbövningar.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till administratörer av virtuella lagringsinfrastrukturer som ansvarar för produktionsstöd och administration av VMware vSAN.

Som deltagare förutsätts du redan ha de grundläggande kunskaperna inom administration av VMware vSphere och vSAN.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

 

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

vSAN Node Management
 • Recognize the importance of hardware compatibility
 • Ensure the compatibility of driver and firmware versioning
 • Use tools to automate driver validation and installation
 • Apply host hardware settings for optimum performance
 • Use vSphere Lifecycle Manager to perform upgrades
vSAN Resilience and Data Availability Operations
 • Describe vSAN storage policies
 • Recognize the impact of a vSAN storage policy change
 • Describe and configure the Object Repair Timer advanced option
 • Plan disk replacement in a vSAN cluster
 • Plan maintenance tasks to avoid vSAN object failures
 • Recognize the importance of managing snapshot utilization in a vSAN cluster
 • Configure the vSAN fault domains
vSAN Cluster Maintenance
 • Perform typical vSAN maintenance operations
 • Describe vSAN maintenance modes and data evacuation options
 • Assess the impact on cluster objects of entering maintenance mode
 • Determine the specific data actions required after exiting maintenance mode
 • Define the steps to shut down and reboot hosts and vSAN clusters
 • Use best practices for boot devices
 • Replace vSAN nodes
HCI Mesh Using Remote vSAN
 • Discuss the use cases for Remote vSAN
 • Understand the high-level architecture
 • Describe remote datastore operations
 • Discuss the network requirement
 • Interoperability between Remote vSAN and VMware vSphere-High Availability
Managing Advanced vSAN Cluster Operations
 • Describe the architecture for stretched clusters and two-node clusters
 • Understand the importance of Witness Node
 • Describe how stretched cluster storage policies affect vSAN objects
 • Create and apply a vSAN stretched cluster policy to meet specific needs
 • Discuss stretched cluster failure scenarios and responses
Managing vSAN Storage Space Efficiency Operations
 • Discuss Deduplication and Compression techniques
 • Understand Deduplication and Compression overhead
 • Discuss Compression only mode
 • Configure Erasure Coding
 • Configure swap object Thin Provisioning
 • Discuss Reclaiming Storage Space with SCSI UNMAP
 • Configure TRIM/UNMAP
vSAN Security Operations
 • Identify differences between VM encryption and vSAN encryption
 • Perform ongoing operations to maintain data security
 • Describe the workflow of Data-in Transit encryption
 • Identify the steps involved in replacing Key Management Server
vSAN Cluster Monitoring
 • Describe how the Customer Experience Improvement Program (CEIP) enables VMware to improve products and services
 • Use vSphere Skyline Health for monitoring vSAN Cluster Health
 • Manage alerts, alarms, and notifications related to vSAN in vSphere Client
 • Create and configure custom alarms to trigger vSAN health issues
 • Use IO Insight metrics for monitoring vSAN performance
 • Analyse vsantop performance metrics
 • Use vSAN Proactive Test to detect and diagnose cluster issues
vSAN Direct
 • Discuss the use cases for vSAN Direct
 • Understand the overall architecture of vSAN Direct
 • Describe the workflow of vSAN Direct datastore creation
 • Explore how vSAN Direct works with storage policy tagging
Native vSAN File Service
 • Discuss the use cases for vSAN file service
 • Understand the high-level architecture of vSAN file service
 • Discuss the authentication model
 • Configure file shares
 • Monitor file share health and capacity utilization

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post