VMware vSphere - Core Technical Data Center Virtualization Operators Skills

Kurskod T3711

VMware vSphere - Core Technical Data Center Virtualization Operators Skills

Den här kursen är en introduktion till VMware vSphere. Under kursen får du de färdigheter som behövs för att utföra de sk "dag 2-operativa" uppgifter som vanligtvis tilldelas rollerna som operatör eller junioradministratör i en befintlig vSphere-miljö.

Pris
36450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Ort och datum
17 jun
Live Online
19 aug
Live Online
4 nov
Live Online

Boka utbildning

Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för teknisk IT-personal med grundläggande systemadministrationsförmåga och operatörer som ansvarar för hantering av virtuella maskiner med VMware ESXi och VMware vCenter Server.

Som deltagare förutsätts du besitta vissa grundkunskaper, såsom:

 • Grundläggande kunskaper om operativsystem på tekniker-nivå
 • Förståelse av grundläggande nätverks-, lagrings- och datorhårdvarukoncept

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Course Introduction
 • Introductions and course logistics
 • Course objectives
Virtualization and vSphere Concepts
 • Describe how virtual machines (VMs) work
 • Recognize the purpose of a hypervisor
 • Describe how VMs share resources in a virtualized environment
 • Recognize the components of an SDDC
 • Describe the relationship between vSphere, the SDDC, and cloud computing
 • Recognize the functions of the components in a vSphere environment
 • Access and view vSphere graphical user interfaces
 • Identify VMware solutions that integrate with vSphere in the SDDC
Navigating the vSphere Client
 • View and organize the inventory objects managed by vCenter Server
 • Add and assign vSphere licenses
 • Change the log level of vCenter Server
 • Edit the startup policy of ESXi services
 • Describe how vCenter Server roles and permissions work
 • Add permissions to virtual machines
Lifecycle of Virtual Machines
 • Add and remove VM virtual hardware components
 • Identify the purpose of different VM files
 • Configure VM settings
 • Create and delete virtual machines
 • Recognize the benefits of installing VMware Tools™
 • Install VMware Tools into a guest operating system
 • Upgrade VMware Tools and VM hardware compatibility
vSphere Networking
 • Describe virtual networking
 • Recognize ways that virtual switches connect VMs and ESXi hosts to the network
 • View components and properties of a vSphere standard switch configuration
 • View a vSphere distributed switch configuration in vSphere Client
 • Recognize when and how to use the settings for the security networking policy
 • Recognize when and how to use the settings for the traffic shaping networking policy
 • Describe how the NIC teaming and failover policy helps maintain network connectivity
 • Perform basic checks to diagnose VM connectivity issues
vSphere Storage
 • Describe the function of a datastore
 • Recognize types of vSphere datastores
 • View datastore information in vSphere Client
 • Monitor datastore usage in vSphere Client
Virtual Machine Management
 • Recognize the benefits of using VM templates
 • Create and update a VM template
 • Deploy a VM from an existing template
 • Clone a virtual machine
 • Recognize how to use guest OS customization specifications
 • Deploy VMs from a content library
 • Deploy a virtual appliance from an OVF template
 • Perform a hot and cold migrations of VMs
 • Identify requirements for using VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Perform a vSphere Storage vMotion migration
 • Identify use cases for VM snapshots
 • Create and manage snapshots of a virtual machine
Resource Monitoring
 • Recognize the purpose of each type of VM resource control
 • Configure the resource allocation settings of a VM
 • Observe the behavior of virtual machines with different share values
 • Manage and acknowledge vSphere alarms
 • Use performance charts to monitor VM CPU and memory usage
 • Monitor tasks and events in vSphere Client
vSphere Clusters
 • View information about the services that a vSphere cluster offers
 • Recognize how vSphere HA responds to different types of failures
 • Monitor vSphere HA during a host failure
 • Describe how vSphere DRS works
 • Interpret DRS scores given to VMs
 • Recognize how to apply the appropriate vSphere DRS automation and migration threshold levels
 • Describe how vSphere Fault Tolerance works
 • Recognize how Enhanced vMotion Compatibility works

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post