VMware vSphere - Troubleshooting Workshop (VTSW)

Kurskod T330R

VMware vSphere - Troubleshooting Workshop (VTSW)

Denna femdagars felsökningskurs ger dig avancerade kunskaper och förmåga att utföra felsökning av en virtualiseringsplattform baserad på VMware vSphere 6.x. 

Pris
46450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
5 dagar
Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
12 okt
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå

Boka utbildning

Kursen genomförs i workshop-form med mycket hands-on med funktionalitet som Command-line Interface, vSphere Client, vRealize Log Insight och andra verktyg som används till att analysera, bedöma och lösa problem.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som redan idag arbetar med virtualiseringslösningar baserade på vSphere 6.x, och vill fördjupa din förmåga till felsökning och problemlösning.

Du förutsätts besitta goda kunskaper inom att driftsättning, konfiguration och underhåll av vSphere 6.x, ESXi och vCenter. Vi rekommenderar även att du redan behörskar Command-line Interface väl.

För detta rekommenderar vi dessa kurser:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser används både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Troubleshooting
 • Identify the effects of a system problem
 • Define the scope of troubleshooting
 • Use a structured approach
 • Discuss the principles of troubleshooting
 • Follow a logical troubleshooting procedure
 • Examine examples of troubleshooting
Troubleshooting Tools
 • Use command-line tools to identify and troubleshoot problems
 • Use vSphere CLI
 • Find and interpret important log files
 • Use vRealize Log Insight for log aggregation, efficient log search, and problem analysis
Networking
 • Identify the symptoms of network-related problems
 • Analyze and resolve standard switch and distributed switch problems
 • Analyze virtual machine connectivity problems and fix them
 • Examine common management network connectivity problems and restore configurations
 • Identify and prevent potential problems
Storage
 • Troubleshoot storage (iSCSI, NFS, VMware vSphere® VMFS, VMware vSAN™, and VMware vSphere® Virtual Volumes™) connectivity problems
 • Analyze storage-related logs
 • Analyze hardware malfunction and software misconfiguration scenarios
 • Identify multipathing-related problems, including permanent device loss (PDL) and all paths down (APD)
 • Analyze possible causes, recover from faulty conditions, and restore storage visibility
vSphere Clusters
 • Identify and recover from problems related to vSphere HA
 • Analyze and troubleshoot various types of vSphere vMotion problems related to virtual machine migrations
 • Discuss and recover from vSphere DRS problems to achieve proper function and balanced resource use
 • Examine vSphere cluster failure scenarios and possible solutions
Virtual Machines
 • Analyze and resolve common virtual machine snapshot problems
 • Identify possible causes and resolve virtual machine power-on problems
 • Troubleshoot virtual machine connection state problems
 • Resolve problems seen during VMware Tools™ installations
 • Examine failure scenarios and provide solutions
vCenter Server and ESXi
 • Describe the vCenter Server and VMware Platform Services Controller™ architecture in vSphere 6.x
 • Identify and resolve authentication problems
 • Troubleshoot VMware Certificate Authority and certificate problems
 • Analyze and fix problems with vCenter Server services
 • Analyze and fix vCenter Server database problems
 • Identify VMware vCenter Server® High Availability problems
 • Examine ESXi host and vCenter Server failure scenarios and resolve the problems

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post