VMware vSphere 8 - What's New

Kurskod T3780

VMware vSphere 8 - What's New

På två dagar utforskar vi de nya funktionerna och förbättringarna i VMware vSphere 8 med vCenter Server 8.0 och VMware ESXi 8.0. 

Pris
19450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
1 jul
Live Online
7 nov
Live Online
3 mar
Live Online

Boka utbildning

Verkliga scenarion för användningsfall, praktiska labbövningar och föreläsningar lär dig de färdigheter du behöver för att effektivt implementera och konfigurera VMware vSphere 8.

Kursen täcker även de uppdateringar som kom med vSphere 7.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för IT-tekniker och systemingenjörer som arbetar med en virtualiseringemiljö baserad på VMware-teknologier och skall rulla ut eller hantera vSphere 8. 

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll rekommenderar vi att du besitter god kunskap om virtualisering med VMware vSphere av tidigare versioner. Som deltagare förutsätts du redan ha arbetat med administration av VMware-baserade datacenter, samt besitta goda kunskaper om vSphere, ESXi och vCenter Server.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Artificial Intelligence and Machine Learning
 • Describe how device groups support AI and ML in vSphere 8
 • Describe how device virtualization extensions support AI and ML in vSphere 8
vSphere Distributed Services Engine
 • Describe the benefits of Distributed Services Engine
 • Explain how Distributed Services Engine works
 • Recognize use cases for Distributed Services Engine
 • Install ESXi on a host equipped with a DPU
 • View DPU information in vSphere Client
 • Add an ESXi host equipped with a DPU to a cluster
 • Update an ESXi host equipped with a DPU using vSphere Lifecycle Manager
 • Create a vSphere Distributed Switch for network offloads
 • Add a host with a DPU to the vSphere Distributed Switch
 • Configure a VM to use Uniform Passthrough Mode
vSphere and vCenter Management
 • Review the improvements to the communication between vCenter and ESXi hosts
 • Review the enhancements to the vCenter recovery process
ESXi Enhancements
 • Describe the function of the central configuration store in ESXi
 • Explain how ConfigStore affects your interaction with ESXi configuration files
 • Recognize the supported system storage partition configuration on ESXi 8.0
 • Identify devices supported for system storage on ESXi 8.0
 • Configure an RDMA host local device on ESXi
vSphere Storage
 • Describe the vSAN Express Storage Architecture
 • Recognize the benefits of using vSAN Express Storage Architecture
 • Describe the benefits of using NVMe
 • Recognize the support for NVMe devices in vSphere
Guest OS and Workloads
 • Review the enhancements of the latest virtual hardware versions
 • Describe the features introduced with virtual hardware version 20
 • Create a snapshot of a VM with an NVDIMM device
Resource Management
 • View energy and carbon emission metrics in vRealize Operations Manager
 • Describe the VMware vSphere Memory Monitoring and Remediation (vMMR) functionality
 • Describe how vMMR enhances the performance of vSphere DRS
Security and Compliance
 • Describe how to handle vTPM secrets when cloning a VM
 • Manage OVF templates for VMs that are configured with vTPM
 • Deploy an OVF template with vTPM
 • Describe the enhancements to trusted binary enforcement in ESXi
 • Describe ESXi 8 enhanced security features
vSphere Lifecycle Manager
 • Describe the enhancements to life cycle management of standalone ESXi hosts
 • Manage the configuration profiles of ESXi hosts in a cluster with vSphere Lifecycle Manager
 • Use Auto Deploy to boot a host with the desired image and configuration specifications
 • Upgrade multiple ESXi hosts in a cluster in parallel
 • Stage an ESXi host image prior to remediation
Auto Deploy

Manage custom host certificates using Auto Deploy

vSphere with Tanzu

Describe the features of the Tanzu Kubernetes Grid 2.0 offering

Announcing vSphere+

Describe the functionality and benefits of vSphere+

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post