VMware vSphere 7 - Troubleshooting

Kurskod T3730R

VMware vSphere 7 - Troubleshooting

Denna praktiska utbildning ger dig avancerad kunskap och förmåga inom felsökning av VMware vSphere 7-miljön med ESXi 7 och vCenter Server 7. 

Pris
52950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
24 okt
Live Online
23 jan
Live Online
6 mar
Live Online
8 maj
Live Online

Boka utbildning

Du kommer att utveckla din färdighet och kompetens när det gäller att använda kommandoradgränssnittet, VMware vSphere Client, loggfiler och andra verktyg för att analysera och lösa problem.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för systemingenjörer och administratörer som behöver kunna utföra avancerad felsökning av ett datacenter baserat på VMware-teknologier.

Som deltagare förutsätts du redan ha arbetat med administration av VMware-baserade datacenter, samt besitta goda kunskaper om vSphere, ESXi och vCenter Server.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Troubleshooting
 • Define the scope of troubleshooting
 • Use a structured approach to solve configuration and operational problems
 • Apply a troubleshooting methodology to logically diagnose faults and improve troubleshooting efficiency
Troubleshooting Tools
 • Use command-line tools (such as Linux commands, vSphere CLI, ESXCLI) to identify and troubleshoot
 • vSphere problems
 • Identify important vSphere log files and interpret the log file contents
Troubleshooting Virtual Networking
 • Analyze and resolve standard switch and distributed switch problems
 • Analyze virtual machine connectivity problems and fix them
 • Examine common management network connectivity problems and restore configurations
Troubleshooting Storage
 • Troubleshoot and resolve storage (iSCSI, NFS, and VMware vSphere® VMFS) connectivity and
 • configuration problems
 • Analyze and resolve common VM snapshot problems
 • Identify multipathing-related problems, including common causes of permanent device loss (PDL) and all
 • paths down (APD) events and resolve these problems
Troubleshooting vSphere Clusters
 • Identify and recover from problems related to vSphere HA
 • Analyze and resolve VMware vSphere® vMotion® configuration and operational problems
 • Analyze and resolve common VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ problems
Troubleshooting Virtual Machines
 • Identify possible causes and resolve virtual machine power-on problems
 • Troubleshoot virtual machine connection state problems
 • Resolve problems seen during VMware Tools™ installations
Troubleshooting vCenter Server and ESXi
 • Analyze and fix problems with vCenter Server services
 • Analyze and fix vCenter Server database problems

Examine ESXi host and vCenter Server failure scenarios and resolve the problems

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post