VMware Workspace ONE - Advanced Integration

Kurskod T3429R

VMware Workspace ONE - Advanced Integration

På den här kursen lär du dig om avancerade use cases för integration med VMware Workspace ONE. Kursen behandlar även protokoll och tekniker för auktorisation som kan integreras med Workspace ONE enligt industristandard.

Pris
45450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Genom en kombination av praktiska laborationer, simuleringar och föreläsningar identifierar och konfigurerar du olika autentiseringsmetoder och scenarier och integrationer med tredjepartslösningar. Vi går även igenom identitetsleverantörer, avancerade Workspace ONE-konfigurationer samt både VMware Carbon Black- och VMware Horizon-konfigurationer. Vi tar även upp principerna för avancerad identitetshantering, endpoint-säkerhet och access managenent under hela kursen.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för erfarna Workspace ONE-administratörer som skall utföra avancerad integration med Workspace ONE.

Som deltagare förutsätts du besitta goda kunskaper inom Workspace ONE-utrullning och  administration. Till detta rekommenderar vi denna kurs:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Authentication Method Deep Dive
 • Outline the authentication methods supported by Workspace ONE
 • Describe the workflow of:
  • Password Authentication
  • SAML Authentication
  • 0 Authentication
  • OpenID Connect Authentication
  • WS-Fed Authentication
  • Certificate Authentication
  • Kerberos Authentication
  • Multifactor Authentication
Mobile Single Sign-On (SSO)
 • Describe the benefits of using Mobile SSO
 • Outline the workflow of iOS and Android Mobile SSO
 • Configure Mobile SSO for iOS native applications
 • Configure Mobile SSO for Android native applications
Single Sign-On for Applications
 • Summarize the application SSO workflows
 • Configure web application SSO with SAML protocol
 • Configure web application SSO with OpenID Connect protocol

Azure AD and Office 365 Integration

 • Describe the benefits of configuring Azure AD and Office 365 SSO with Workspace ONE
 • Outline the use cases of integrating Azure AD with Workspace ONE
 • Outline the steps of configuring Office 365 SSO with Workspace ONE Access
 • Outline the steps of integrating Azure AD with Workspace ONE UEM
 • Outline the steps of configuring and managing VMware Horizon® Cloud ServiceTM on Microsoft Azure
Integration with Okta
 • Describe the benefits of integrating Okta with Workspace ONE
 • Summarize the Okta Integration options when Okta is configured as the identity provider and service provider
 • Outline the workflow of Okta integration for various use cases
 • Outline the steps of configuring Okta integration for various use cases
 • Complete various Okta integration settings in the Workspace ONE console and Okta console
Additional 3rd Party IdP Integration
 • Summarize the benefits of integrating with AD FS and PING as 3rd party identity providers
 • Outline the steps of integrating with AD FS and PING
 • Configure a 3rd party identity provider in the Workspace ONE Access console
 • Configure authentication methods for the integrated 3rd party identity providers
 • Modify access policies to accommodate the integrated 3rd party identity providers
Advanced Configurations
 • Identify advanced Workspace ONE use cases
 • Describe the workflow of UAG identity bridging
 • Outline the steps of incorporating IP restrictions into Conditional Access
 • Describe the workflow of identity provider chaining
Workspace ONE AirLift
 • Outline the difference between traditional PCLM with Modern PCLM
 • Describe the co-management phases in a modern PCLM transformation
 • Summarize the benefits of using VMware Workspace ONE® AirLift™
 • Outline the steps of Workspace ONE AirLift deployment and first-time configuration
 • Map a collection from SCCM to a smart group in Workspace ONE UEM
 • Export supported Win32 applications from SCCM to Workspace ONE UEM
 • Use the activity log and dashboard to troubleshoot basic issues
VMware Horizon
 • Recognize the features and benefits of VMware Horizon
 • Describe the conceptual and logical architecture of VMware Horizon
 • Define a use case for your virtual desktop and application infrastructure
 • Convert customer requirements to use-case attributes
Workspace ONE Intelligence Advanced
 • Outline the VMware Workspace ONE® Trust Network partners
 • Describe the benefits of integrating with Workspace ONE Trust Network partners
 • Outline common and complex Workspace ONE Intelligence use cases
 • Create various dashboards in Workspace ONE Intelligence to monitor the entire device lifecycle
 • Integrate VMware Workspace ONE® Intelligence™ with Workspace ONE Trust Network solution providers
Integrating with VMware Carbon Black
 • Outline the main features of VMware Carbon Black
 • Describe the benefits of using VMware Carbon Black
 • Navigate the VMware Carbon Black Cloud™ console
 • Outline the features of VMware Carbon Black Defense
 • Outline the features of VMware Carbon Black LiveOps
 • Deploy sensors to endpoints
 • View and manage alerts in the VMware Carbon Black console
 • Integrate VMware Carbon Black with Workspace ONE Intelligence
 • Use VMware Carbon Black data for analysis and automation

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post