Microsoft Azure Stack - Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Azure Stack Hub

Kurskod MAZ-600

Microsoft Azure Stack - Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Azure Stack Hub

Den här kursen lär dig planera, distribuera, paketera, uppdatera och underhålla Azure Stack Hub-infrastrukturen. 

Pris
36950 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Ort och datum
2 maj
Live Online

Boka utbildning

Kursen täcker distribution av Azure Stack Hub, hantering av Azure Stack Hub Marketplace, App Services och Event Hub resource providers, hantering av Azure Stack Hub-registrering samt upprätthållande av systemhälsa. Denna kurs ersätter den tidigare med kurskod M20537.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för Azure-administratörer och Azure Stack Hub-operatörer som skall planera, distribuera, paketera, uppdatera eller underhålla en Azure Stack Hub-infrastruktur.

Som deltagare förutsätts du redan vara väl bekant med funktionalitet som operativsystem, virtualisering, lagruingsstrukturer och nätverksteknik.

 • Förståelse för virtualiseringskoncept som hypervisorm VM och virtuella nätverk
 • Förståelse för nätverkskoncept som TCP/IP, DNS, VPN, brandväggar och krypteringsteknologier
 • Förståelse för Active Directory-koncept som domäner, skogar (forests) och domänkontrollanter

Är du ny inom tekniken rekommenderar vi dessa kurser:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Overview of Azure Stack Hub

In this module, you will learn how Azure Stack Hub is an extension of Azure that provides a way to run apps in an on-premises environment and deliver Azure services in your datacenter.

 • Why use Azure Stack Hub?
 • Azure Stack Hub architecture
 • How Azure Stack Hub is managed
 • About Resource providers
 • Differences between global Azure, Azure Stack Hub, and Azure Stack HCI
Provide Services for Azure Stack Hub

In this module, you will learn how to populate Azure Stack Hub Marketplace in a disconnected environment, deploy an App Services resource provider, deploy Event Hubs resource provides, create and manage quotas, plans, offers, and subscriptions, and manage usage and billing.

 • Manage Azure Stack Hub Marketplace
 • Offer an App Services resource provider
 • Offer an Event Hubs resource provider
 • Offer services (quotas, plans, offers, and subscriptions)
 • Manage usage and billing
Implement Data Center Integration

In this module, you will learn how prepare an Stack Hub deployment, recommend and validate certificates, and register in a connected and disconnected environment.

 • Prepare for Azure Stack Hub deployment
 • Manage infrastructure certificates for Azure Stack Hub
 • Manage Azure Stack Hub registration
Manage Identity and Access for Azure Stack Hub

In this module, you will learn how to configure the Azure Stack Hub home directory, register the guest tenant directory with Azure Stack Hub, and identify an appropriate method for access (service principal, users, groups).

 • Manage multi-tenancy
 • Manage access
Manage the Azure Stack Hub Infrastructure

In this module, you will learn how monitor system health by using the REST API, monitor system health by using Syslog Server, collect diagnostic logs on demand by using Powershell, configure a storage target for infrastructure backup, and download and import update packages manually.

 • Manage system health
 • Plan and configure business continuity and disaster recovery
 • Manage capacity
 • Update infrastructure
 • Manage Azure Stack Hub by using privileged endpoints

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post