Microsoft Identity Manager - Implementing, Managing and Troubleshooting

Kurskod CQ-MIM

Microsoft Identity Manager - Implementing, Managing and Troubleshooting

Under denna intensiva workshop lär du dig implementera, underhålla och felsöka Microsoft Identity Manager (MIM). 

Pris
43950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
5 dagar
Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
29 nov
Live Online

Boka utbildning

Microsoft Identity Manager är ett verktyg som hjälper dig att hantera identiteter och automatisera identitetsrelaterade affärsprocesser för att minskar driftskostnader och förbättra säkerheten.

Du lär dig hantera användare och grupper samt implementera självbetjäningsdelar och slutligen tillvägagångssätt för felsökning och best practice för implementering. Du kommer att se hur du använder identitetshantering för att skydda administrativa konton i Active Directory. Vi kommer också att gå in på hur man implementerar rollbaserad åtkomstkontroll och skapar effektiva rapporter med Microsoft Identity Manager.


Målgrupp och förkunskaper

Denna utbildning är avsedd för systemingenjörer, lösningsarkitekter, utvecklare och IT-personal som ansvarar för att hantera identiteter med Microsoft Identity Manager.

Kursen håller ett högt tempo och förutsätter god förståelse och praktisk erfarenhet av Microsoft-teknologier, såsom Active Directory, SQL Server, Exchange Server och Azure Active Directory. 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Microsoft Identity Manager Architecture

Detailed discussion about MIM architecture and its components: MIM Portal, MIM Service, MIM Synchronization Service, MIM Reporting. We will also provide an answer to the question what business needs can be addressed with MIM. Brief presentations of built-in functionality, on which we will expand later in the course, will conclude this module. We will also introduce the concepts of role-based access control and privileged access management.

Deployment

We will discuss various scenarios of MIM deployment and perform detailed analysis of benefits and drawbacks of each solution. We will present how to install Microsoft Identity Manager and execute recommended post installation tasks. Additionally, we will present how to perform capacity planning properly.

MIM Synchronization Service

We introduce you to the Synchronization Service and discuss its features. Students will gain hand on experience with main tools used to design, implement and manage synchronization. We discuss in detail the configuration of Management Agents and explain various task related to schema management. We compare initial loads to schedule runs. The last part of this module will be spent on discussing how to move configurations between test and production environments.

MIM Service Configuration

We will present and discuss MIM Service features. Trainers will also demonstrate the configuration and customization of MIM Portal.

User Management

The primary goal of almost all Microsoft Identity Manager installations is user management. We will show how to provision accounts through MIM Portal. We will also discuss how to effectively use MIM policies.

Group Management

We will discuss different group types and scopes in both Active Directory and Microsoft Identity Manager. We will show how to create criteria-based groups. To conclude this module, we will discuss the task related to group management.

Role based access control

We will present how to deploy RBAC in your environment, which involves defining roles and control access based upon those roles. We will introduce you to BHOLD Suite including designing and managing attestation process.

Privilege Access Management

We will present how to mitigate risks associated with access escalation. We will discuss and demonstrate how Microsoft Identity Manager reduces threats by working with Active Directory Domain Services to provide a privileged access management interface.

Password Management

We will focus on configuration and deployment of self-service reset password functionality, which allows users to reset their passwords without IT staff help. We will describe how password synchronization works and how we can modify its configuration.

Certificate Management

We will introduce you to the concepts of certificate management. Trainers will demonstrate how to install and configure components required for certificate management. We will look at implementing various scenarios based on certificates including cross forest and ADFS scenarios.

Deep drive into MIM Reporting

We will take a deep drive into built-in MIM reporting features. Trainers will discuss how reporting works under the hood and how you can customize and deploy it in your own infrastructure.

Problems?

We will demonstrate the troubleshooting procedures that will help when you end up in trouble with your MIM installation.

Best Practices

After this module day to day operations of Microsoft Identity Manager will not be a mystery for you. We will also discuss very important and often forgotten topic of backup and restore. To conclude our course trainers will present best practices for MIM configuration and management.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post