PowerShell Level Up - Next Step Automation and Scripting

Kurskod T2373

PowerShell Level Up - Next Step Automation and Scripting

På denna PowerShell-kurs tar vi nästa steg i din kunskapsresa med mer avancerade tillämpningar av PowerShell som skripting- och automatiseringsplattform i en modern Microsoft-baserad infrastruktur.

Pris
21950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
3 jul
Live Online
4 sep
Stockholm, Live Online
20 nov
Live Online

Boka utbildning

Detta är kursen för dig som redan har grundkunskaperna och är varm i kläderna med att använda PowerShell, både som kommandogränssnitt och som skriptingplattform för automatisering av administrativa uppgifter.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är utformad för att passa den som redan har grundkunskaperna och är varm i kläderna med att använda PowerShell, både som kommandogränssnitt och som skriptingplattform för automatisering av administrativa uppgifter, och vill fördjupa dig i skripting och automatisering.

För att lära dig PowerShell så smidigt som möjligt så bör bör du ta in fundamentet i en viss ordning, denna kurs kan ses som del 2 i sin PowerShell-kunskapsresa.

Du bör redan ha god insikt i följande eller delar av PowerShell-nyttjande:

 • Ha jobbat en del med Cmdlets (kommandon)
 • Ha en viss förståelse för moduler
 • Har använt Help och Get-Command
 • Förstå en del om objekt, properties och metoder.
 • Kunna använda Get-Member för att hitta properties och metoder för ett object
 • Skapat och jobbat med variabler
 • Använt filter som Where-Object och Select-Object
 • Sortering med Sort-Object
 • Kan hantera och skapa olika textbaserade filer
 • Kan hantera Foreach-Object kommandot och Foreach-konstruktionen
 • Kan en del om Powershell remoting, exempelvis med Invoke-Command och Get-CimInstance

Du måste inte inte vara expert på alla punkter ovan, men du bör känna sig någorlunda bekväm med dem.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Kursens mål och upplägg

Målet med kursen är inte att till 100% behärska alla detaljer efter bara 2 dagar, men vi kommer att gå på djupet tillsammans för att ge dig förståelse och en bättre grund för sedan på egen hand lära dig att bygga dina unika PowerShell verktyg.

Vi kommer genom hela kursen att jobba med kodexempel som delmoment och samtidigt bygga ett riktigt verktyg steg för steg.

Varje exempel går vi noggrant igenom tillsammans så att ingen missar något. Vi kommer i princip jobba tillsammans under hela kursen. På så sätt hinner vi med lite mer, man följer mer aktivt med och det kan vara lättare för deltagarna att komma upp med relevanta frågor att ställa.

Detaljerad information


Kursen är skriven för att lyfta kunskapsnivån från den typiska grundkursen till nästa nivå . Det vi kommer gå igenom är:

 • Parametrar och parameter options
 • Hantera multipla objekt i våra verktyg
 • Switch konstruktionen
 • Funktioner
 • Variabel scope
 • Skapa verktyg
 • Skapa snygga HTML dokument
 • Lära oss mer om vår pipeline och hur pipe fungerar med pipeline input
 • Förstå Begin, Process, End
 • Skapa Help till din Cmdlet
 • Förstå IF-sattser och vad en Switch konstruktion
 • Hantera WhatIf och Confirm
 • Error hantering med TRY/CATCH och loggning till fil
 • Förstå vad remote sessioner är

Samt en hel del andra tips och tricks.

Agenda

Vi går genom 16 steg ta oss från en idé till ett färdigt PowerShell-kommando.
Tillsammans går vi igenom alla de olika delar du behöver för att ha en bra grund att utgå ifrån när du bygger mer kompletta verktyg. Detta gör vi

 • Går igenom den ursprungliga idén till vårt verktyg
 • Lär oss att skapa och hantera hantera parametrar
 • Lägger till stöd för att hantera multipla datorer
 • Lägger till en Switch konstruktion
 • Skapar och hanterar funktioner
 • Går igenom Cmdletbinding och Verbose
 • Hanterar Pipeline input med BEGIN, PROCESS, END
 • Skapar snygga HTML-filer
 • Skapar ett custom objekt
 • Hanterar Confirm och Whatif
 • Skapar Help till vårt verktyg
 • Felhantering med Try/Catch
 • Hanterar och skapar Moduler
 • Hanterar PSSessioner
 • Hanterar en Arraylist
 • Lånar moduler till RAM-minnet från andra datorer

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post