Windows Server Hybrid - Configuring Advanced Hybrid Services

Kurskod MAZ-801

Windows Server Hybrid - Configuring Advanced Hybrid Services

Denna kurs lär dig som IT-proffs utnyttja hybridfunktionaliteten i Azure, hur du migrerar virtuella och fysiska serverworkloads till Azure IaaS samt hur du hanterar och säkrar virtuella Azure-maskiner som kör Windows Server.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
27 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen tar även upp hur du utför uppgifter relaterade till hög tillgänglighet, felsökning och katastrofåterställning. Den behandlar olika administrativa verktyg och teknologier inklusive Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity, Azure Security Center, Azure Migrate och Azure Monitor.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är avsed för IT-proffs som konfigurerar avancerade Windows Server-tjänster med hjälp av lokala, hybrid- och molntekniker. Här ingår att du hanterar och stödjer en infrastruktur som inkluderar lokala och Azure IaaS-hostade Windows Server-baserade workloads.

Som deltagare förutsätts du besitta vissa förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll samt följa med i dess tempo:

 • Erfarenhet av att hantera Windows Server-operativsystem och Windows Server-workloads i lokala scenarier, inklusive AD DS, DNS, DFS, Hyper-V samt fil- och lagringstjänster.
 • Erfarenhet av vanliga Windows Server-hanteringsverktyg (underförstått i första punkten ovan).
 • Grundläggande kunskaper om Microsofts centrala tekniker för datoranvändning, lagring, nätverk och virtualisering (underförstått i första punkten ovan).
 • Erfarenhet och förståelse för centrala nätverkstekniker såsom IP-adressering, namnupplösning och DHCP.
 • Erfarenhet av att arbeta med och förståelse för Microsoft Hyper-V och grundläggande servervirtualiseringskoncept.
 • Grundläggande erfarenhet av att implementera och hantera IaaS-tjänster i Microsoft Azure.
 • En medvetenhet om grundläggande säkerhetsmetodik
 • Grundläggande förståelse för säkerhetsrelaterade tekniker (brandväggar, kryptering, multifaktorautentisering, SIEM/SOAR).
 • Grundläggande kunskap om lokal resiliens i Windows Server-baserad beräknings- och lagringsteknik (Failover Clustering, Storage Spaces).
 • Grundläggande kunskap om Azure Active Directory.
 • Erfarenhet av att arbeta praktiskt med Windows-klientoperativsystem som Windows 7, 8, 10 eller Windows 11.
 • Grundläggande erfarenhet av Windows PowerShell.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Windows Server security

This module discusses how to protect an Active Directory environment by securing user accounts to least privilege and placing them in the Protected Users group. The module covers how to limit authentication scope and remediate potentially insecure accounts. The module also describes how to harden the security configuration of a Windows Server operating system environment. In addition, the module discusses the use of Windows Server Update Services to deploy operating system updates to computers on the network. Finally, the module covers how to secure Windows Server DNS to help protect the network name resolution infrastructure.

 • Secure Windows Sever user accounts
 • Hardening Windows Server
 • Windows Server Update Management
 • Secure Windows Server DNS
Implementing security solutions in hybrid scenarios

This module describes how to secure on-premises Windows Server resources and Azure IaaS workloads. The module covers how to improve the network security for Windows Server infrastructure as a service (IaaS) virtual machines (VMs) and how to diagnose network security issues with those VMs. In addition, the module introduces Azure Security Center and explains how to onboard Windows Server computers to Security Center. The module also describes how to enable Azure Update Management, deploy updates, review an update assessment, and manage updates for Azure VMs. The modules explains how Adaptive application controls and BitLocker disk encryption are used to protect Windows Server IaaS VMs. Finally, the module explains how to monitor Windows Server Azure IaaS VMs for changes in files and the registry, as well as monitoring modifications made to application software.

 • Implement Windows Server IaaS VM network security.
 • Audit the security of Windows Server IaaS Virtual Machines
 • Manage Azure updates
 • Create and implement application allowlists with adaptive application control
 • Configure BitLocker disk encryption for Windows IaaS Virtual Machines
 • Implement change tracking and file integrity monitoring for Windows Server IaaS VMs
Implementing high availability

This module describes technologies and options to create a highly available Windows Server environment. The module introduces Clustered Shared Volumes for shared storage access across multiple cluster nodes. The module also highlights failover clustering, stretch clusters, and cluster sets for implementing high availability of Windows Server workloads. The module then discusses high availability provisions for Hyper-V and Windows Server VMs, such as network load balancing, live migration, and storage migration. The module also covers high availability options for shares hosted on Windows Server file servers. Finally, the module describes how to implement scaling for virtual machine scale sets and load-balanced VMs, and how to implement Azure Site Recovery.

 • Introduction to Cluster Shared Volumes.
 • Implement Windows Server failover clustering.
 • Implement high availability of Windows Server VMs.
 • Implement Windows Server File Server high availability.
 • Implement scale and high availability with Windows Server VMs.
Disaster recovery in Windows Server

This module introduces Hyper-V Replica as a business continuity and disaster recovery solution for a virtual environment. The module discusses Hyper-V Replica scenarios and use cases, and prerequisites to use it. The module also discusses how to implement Azure Site Recovery in on-premises scenarios to recover from disasters.

 • Implement Hyper-V Replica
 • Protect your on-premises infrastructure from disasters with Azure Site Recovery
Implementing recovery services in hybrid scenarios

This module covers tools and technologies for implementing disaster recovery in hybrid scenarios, whereas the previous module focus on BCDR solutions for on-premises scenarios. The module begins with Azure Backup as a service to protect files and folders before highlighting how to implementRecovery Vaults and Azure Backup Policies. The module describes how to recover Windows IaaS virtual machines, perform backup and restore of on-premises workloads, and manage Azure VM backups. The modules also covers how to provide disaster recovery for Azure infrastructure by managing and orchestrating replication, failover, and failback of Azure virtual machines with Azure Site Recovery.

 • Implement hybrid backup and recovery with Windows Server IaaS
 • Protect your Azure infrastructure with Azure Site Recovery
 • Protect your virtual machines by using Azure Backup
Upgrade and migrate in Windows Server

This module discusses approaches to migrating Windows Server workloads running in earlier versions of Windows Server to more current versions. The module covers the necessary strategies needed to move domain controllers to Windows Server 2022 and describes how the Active Directory Migration Tool can consolidate domains within a forest or migrate domains to a new AD DS forest. The module also discusses the use of Storage Migration Service to migrate files and files shares from existing file servers to new servers running Windows Server 2022. Finally, the module covers how to install and use the Windows Server Migration Tools cmdlets to migrate commonly used server roles from earlier versions of Windows Server.

 • Active Directory Domain Services migration
 • Migrate file server workloads using Storage Migration Service
 • Migrate Windows Server roles
Implementing migration in hybrid scenarios

This module discusses approaches to migrating workloads running in Windows Server to an infrastructure as a service (IaaS) virtual machine. The module introduces using Azure Migrate to assess and migrate on-premises Windows Server instances to Microsoft Azure. The module also covers how migrate a workload running in Windows Server to an infrastructure as a service (IaaS) virtual machine (VM) and to Windows Server 2022 by using Windows Server migration tools or the Storage Migration Service. Finally, this module describes how to use the Azure Migrate App Containerization tool to containerize and migrate ASP.NET applications to Azure App Service.

 • Migrate on-premises Windows Server instances to Azure IaaS virtual machines
 • Upgrade and migrate Windows Server IaaS virtual machines
 • Containerize and migrate ASP.NET applications to Azure App Service
Server and performance monitoring in Windows Server

This module introduces a range of tools to monitor the operating system and applications on a Windows Server computer as well as describing how to configure a system to optimize efficiency and to troublshoot problems. The module covers how Event Viewer provides a convenient and accessible location for observing events that occur, and how to interpret the data in the event log. The module also covers how to audit and diagnose a Windows Server environment for regulatory compliance, user activity, and troubleshooting. Finally, the module explains how to troubleshoot AD DS service failures or degraded performance, including recovery of deleted objects and the AD DS database, and how to troubleshoot hybrid authentication issues.

 • Monitor Windows Server performance
 • Manage and monitor Windows Server event logs
 • Implement Windows Server auditing and diagnostics
 • Troubleshoot Active Directory
Implementing operational monitoring in hybrid scenarios

This module covers using monitoring and troubleshooing tools, processes, and best practices to streamline app performance and availabilty of Windows Server IaaS VMs and hybrid instances. The module describes how to implement Azure Monitor for IaaS VMs in Azure, implement Azure Monitor in on-premises environments, and use dependency maps. The module then explains how to enable diagnostics to get data about a VM, and how to view VM metrics in Azure Metrics Explorer, and how to create a metric alert to monitor VM performance. The module then covers how to monitor VM performance by using Azure Monitor VM Insights. The module then describes various aspects of troubleshooting on premises and hybrid network connectivity, including how to diagnose common issues with DHCP, name resolution, IP configuration, and routing. Finally, the module examines how to troubleshoot configuration issues that impact connectivity to Azure-hosted Windows Server virtual machines (VMs), as well as approaches to resolve issues with VM startup, extensions, performance, storage, and encryption.

 • Monitor Windows Server IaaS Virtual Machines and hybrid instances
 • Monitor the health of your Azure virtual machines by using Azure Metrics Explorer and metric alerts
 • Monitor performance of virtual machines by using Azure Monitor VM Insights
 • Troubleshoot on-premises and hybrid networking
 • Troubleshoot Windows Server Virtual Machines in Azure

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post