Windows Server Hybrid - Configuring Advanced Hybrid Services

Kurskod MAZ-801

Windows Server Hybrid - Configuring Advanced Hybrid Services

Denna kurs lär dig som IT-proffs utnyttja hybridfunktionaliteten i Azure, hur du migrerar virtuella och fysiska serverworkloads till Azure IaaS samt hur du hanterar och säkrar virtuella Azure-maskiner som kör Windows Server.

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
14 okt
Live Online

Boka utbildning

Kursen tar även upp hur du utför uppgifter relaterade till hög tillgänglighet, felsökning och katastrofåterställning. Den behandlar olika administrativa verktyg och teknologier inklusive Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity, Azure Security Center, Azure Migrate och Azure Monitor.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är avsed för IT-proffs som konfigurerar avancerade Windows Server-tjänster med hjälp av lokala, hybrid- och molntekniker. Här ingår att du hanterar och stödjer en infrastruktur som inkluderar lokala och Azure IaaS-hostade Windows Server-baserade workloads.

Som deltagare förutsätts du besitta vissa förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll samt följa med i dess tempo:

 • Erfarenhet av att hantera Windows Server-operativsystem och Windows Server-workloads i lokala scenarier, inklusive AD DS, DNS, DFS, Hyper-V samt fil- och lagringstjänster.
 • Erfarenhet av vanliga Windows Server-hanteringsverktyg (underförstått i första punkten ovan).
 • Grundläggande kunskaper om Microsofts centrala tekniker för datoranvändning, lagring, nätverk och virtualisering (underförstått i första punkten ovan).
 • Erfarenhet och förståelse för centrala nätverkstekniker såsom IP-adressering, namnupplösning och DHCP.
 • Erfarenhet av att arbeta med och förståelse för Microsoft Hyper-V och grundläggande servervirtualiseringskoncept.
 • Grundläggande erfarenhet av att implementera och hantera IaaS-tjänster i Microsoft Azure.
 • En medvetenhet om grundläggande säkerhetsmetodik
 • Grundläggande förståelse för säkerhetsrelaterade tekniker (brandväggar, kryptering, multifaktorautentisering, SIEM/SOAR).
 • Grundläggande kunskap om lokal resiliens i Windows Server-baserad beräknings- och lagringsteknik (Failover Clustering, Storage Spaces).
 • Grundläggande kunskap om Azure Active Directory.
 • Erfarenhet av att arbeta praktiskt med Windows-klientoperativsystem som Windows 7, 8, 10 eller Windows 11.
 • Grundläggande erfarenhet av Windows PowerShell.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Secure Windows Server on-premises and hybrid infrastructures
 • Windows Server security
 • Implementing security solutions in hybrid scenarios)
Implement Windows Server high availability
 • Windows Server high availability
Implement disaster recovery
 • Disaster recovery in Windows Server
 • Implementing recovery services in hybrid scenarios
Migrate servers and workloads
 • Upgrade and migrate in Windows Server
 • Implementing migration in hybrid scenarios
Monitor and troubleshoot Windows Server environments
 • Server and performance monitoring in Windows Server
 • Implementing operational monitoring in hybrid scenarios

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post