Microsoft 365 Mobility and Security

Kurskod MMS-101

Microsoft 365 Mobility and Security

På fem dagar lär du dig de viktigaste funktionerna och arbetssätten inom mobilitet, regelefterlevnad och säkerhet, ofta kallat Enterprise Mobility plus Security (EMS) - Microsofts lösning för mobilitet och säkerhet i moderna organisationer.

Pris
39950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
27 feb
Live Online
29 maj
Live Online

Boka utbildning

Kursen utgår ifrån tre centrala aspekter på administration av Microsoft 365 i en större organisation: Säkerhet, enhetshantering och regelefterlevnad/komplians. 

Säkerhetshantering

I Microsoft 365 Security Management kommer du att undersöka alla vanliga typer av hotvektorer och dataintrång som organisationer står inför idag, och du kommer att lära dig hur Microsoft 365:s säkerhetslösningar hanterar dessa säkerhetshot. Du kommer att introduceras till Microsoft Secure Score, samt till Azure Active Directory Identity Protection. Du kommer sedan att lära dig hur du hanterar Microsoft 365-säkerhetstjänsterna, inklusive Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Safe Attachments och Safe Links. Slutligen kommer du att introduceras till de olika rapporterna som övervakar ditt säkerhetsläge. Du kommer då att gå över från säkerhetstjänster till hotintelligens; specifikt genom att använda säkerhetsöversikten och Advanced Threat Analytics för att ligga steget före potentiella säkerhetsöverträdelser.

Efterlevnad (Compliance)

Med dina Microsoft 365-säkerhetskomponenter på plats, kommer du nu utforska nyckelkomponenterna i Microsoft 365 Compliance Management. Detta börjar med en översikt av alla nyckelaspekter på datastyrning (data governance), inklusive dataarkivering och lagring, Information Rights Management, Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), meddelandekryptering och dataförlustförebyggande (Data Loss Prevention, DLP). Du kommer sedan att fördjupa dig i arkivering och upprätthållande (retention), med särskild uppmärksamhet på In-Place Records Managements i SharePoint, arkivering och upprätthållande i Exchange samt lagringspolicies i Security and Compliance Center.

Enhetshantering

Kursen avslutas med en fördjupad undersökning av Microsoft 365 Device Management. Du börjar med att planera för olika aspekter av enhetshantering, inklusive att förbereda dina Windows 10-enheter för samhantering, co-management. Du kommer att lära dig gå från Configuration Manager till Intune, och även introduceras till Microsoft Store for Business och Mobile Application Management. Nu kommer du att gå över från planering till implementering av enhetshantering, specifikt din klientdistributionsstrategi. Detta inkluderar en introduktion till Windows Autopilot, Windows Analytics och Mobile Device Management (MDM). När du lär känna MDM kommer du att lära dig distribuera, hur du registrerar enheter till MDM och hur du hanterar enhetsefterlevnad.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som arbetar med Microsoft 365-infrastruktur och vill fördjupa dig i funktionaliteten ur perspektivet mobilitet och säkerhet, alternativt aspirerar på certifieringstiteln Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.

Som deltagare förutsätts du känna till och behärska grundläggande administration av funktionaliteten i ett Microsoft-baserat nätverk inklusive angränsande teknologier, såsom TCP/IP, DNS, Active Directory, PKI, Windows Server, Windows 10 och PowerShell.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursen är förberedande för certifieringstestet Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101), som är ett delkrav för titeln Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Explore security metrics in Microsoft 365 Defender
 • Examine threat vectors and data breaches
 • Explore the Zero Trust security model
 • Explore security solutions in Microsoft 365 Defender
 • Examine Microsoft Secure Score
 • Examine Privileged Identity Management
 • Examine Azure Identity Protection
Manage your security devices in Microsoft 365 Defender
 • Examine Exchange Online Protection
 • Examine Microsoft Defender for Office 365
 • Manage Safe Attachments
 • Manage Safe Links
Implement threat protection by using Microsoft 365 Defender
 • Explore threat intelligence in Microsoft 365 Defender
 • Implement app protection by using Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Implement endpoint protection by using Microsoft Defender for Endpoint
 • Implement threat protection by using Microsoft Defender for Office 365
Explore data governance and compliance in Microsoft 365
 • Examine governance and compliance solutions in Microsoft Purview
 • Explore archiving and records management in Microsoft 365
 • Explore retention in Microsoft 365
 • Explore Microsoft Purview Message Encryption
Implement compliance in Microsoft 365
 • Explore compliance in Microsoft 365
 • Implement Microsoft Purview Insider Risk Management
 • Create information barriers in Microsoft 365
 • Explore Data Loss Prevention in Microsoft 365
 • Implement Data Loss Prevention policies
Manage compliance in Microsoft 365
 • Implement data classification of sensitive information
 • Explore sensitivity labels
 • Implement sensitivity labels
Manage content search and investigations in Microsoft 365
 • Search for content in the Microsoft Purview compliance portal
 • Manage Microsoft Purview Audit (Standard)
 • Manage Microsoft Purview Audit (Premium)
 • Manage Microsoft Purview eDiscovery (Standard)
 • Manage Microsoft Purview eDiscovery (Premium)
Prepare for device management in Microsoft 365
 • Explore device management using Microsoft Endpoint Manager
 • Prepare your Windows devices for Co-management
 • Plan for mobile application management in Microsoft Intune
Plan your deployment strategy for Windows devices
 • Examine Windows client deployment scenarios
 • Explore Windows Autopilot deployment models
 • Plan your Windows client Subscription Activation strategy
Implement Mobile Device Management in Microsoft 365
 • Explore Mobile Device Management
 • Deploy Mobile Device Management
 • Enroll devices in Mobile Device Management

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post