Microsoft 365 Mobility and Security

Kurskod MMS-101

Microsoft 365 Mobility and Security

På fem dagar lär du dig de viktigaste funktionerna och arbetssätten inom mobilitet, regelefterlevnad och säkerhet, ofta kallat Enterprise Mobility plus Security (EMS) - Microsofts lösning för mobilitet och säkerhet i moderna organisationer.

Pris
39950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
21 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen utgår ifrån tre centrala aspekter på administration av Microsoft 365 i en större organisation: Säkerhet, enhetshantering och regelefterlevnad/komplians. 

Säkerhetshantering

I Microsoft 365 Security Management kommer du att undersöka alla vanliga typer av hotvektorer och dataintrång som organisationer står inför idag, och du kommer att lära dig hur Microsoft 365:s säkerhetslösningar hanterar dessa säkerhetshot. Du kommer att introduceras till Microsoft Secure Score, samt till Azure Active Directory Identity Protection. Du kommer sedan att lära dig hur du hanterar Microsoft 365-säkerhetstjänsterna, inklusive Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Safe Attachments och Safe Links. Slutligen kommer du att introduceras till de olika rapporterna som övervakar ditt säkerhetsläge. Du kommer då att gå över från säkerhetstjänster till hotintelligens; specifikt genom att använda säkerhetsöversikten och Advanced Threat Analytics för att ligga steget före potentiella säkerhetsöverträdelser.

Efterlevnad (Compliance)

Med dina Microsoft 365-säkerhetskomponenter på plats, kommer du nu utforska nyckelkomponenterna i Microsoft 365 Compliance Management. Detta börjar med en översikt av alla nyckelaspekter på datastyrning (data governance), inklusive dataarkivering och lagring, Information Rights Management, Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), meddelandekryptering och dataförlustförebyggande (Data Loss Prevention, DLP). Du kommer sedan att fördjupa dig i arkivering och upprätthållande (retention), med särskild uppmärksamhet på In-Place Records Managements i SharePoint, arkivering och upprätthållande i Exchange samt lagringspolicies i Security and Compliance Center.

Enhetshantering

Kursen avslutas med en fördjupad undersökning av Microsoft 365 Device Management. Du börjar med att planera för olika aspekter av enhetshantering, inklusive att förbereda dina Windows 10-enheter för samhantering, co-management. Du kommer att lära dig gå från Configuration Manager till Intune, och även introduceras till Microsoft Store for Business och Mobile Application Management. Nu kommer du att gå över från planering till implementering av enhetshantering, specifikt din klientdistributionsstrategi. Detta inkluderar en introduktion till Windows Autopilot, Windows Analytics och Mobile Device Management (MDM). När du lär känna MDM kommer du att lära dig distribuera, hur du registrerar enheter till MDM och hur du hanterar enhetsefterlevnad.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som arbetar med Microsoft 365-infrastruktur och vill fördjupa dig i funktionaliteten ur perspektivet mobilitet och säkerhet, alternativt aspirerar på certifieringstiteln Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.

Som deltagare förutsätts du känna till och behärska grundläggande administration av funktionaliteten i ett Microsoft-baserat nätverk inklusive angränsande teknologier, såsom TCP/IP, DNS, Active Directory, PKI, Windows Server, Windows 10 och PowerShell.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursen är förberedande för certifieringstestet Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101), som är ett delkrav för titeln Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Explore security metrics in Microsoft 365

In this learning path, you will examine all the common types of threat vectors and data breaches facing organizations today, and you will learn how Microsoft 365’s security solutions address these security threats, including the Zero Trust approach. You will be introduced to the Microsoft Secure Score, Privileged Identity Management, as well as to Azure Identity Protection and Microsoft Defender for Office 365.

 • Examine threat vectors and data breaches
 • Explore the Zero Trust security model
 • Explore security solutions in Microsoft 365
 • Examine Microsoft Secure Score
 • Examine Privileged Identity Management
 • Examine Azure Identity Protection
Manage your Microsoft 365 security services

This learning path examines how to manage the Microsoft 365 security services, including Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Office 365, Safe Attachments, and Safe Links. You will also be introduced to the various reports that help an organization monitor its security health.

 • Examine Exchange Online Protection
 • Examine Microsoft Defender for Office 365
 • Manage Safe Attachments
 • Manage Safe Links
 • Explore reporting in the Microsoft 365 security services
Implement threat intelligence in Microsoft 365
 • In this learning path, you will then transition from security services to threat intelligence; specifically, using the Security Dashboard, Microsoft Defender for Identity, and Microsoft Cloud Application Security to stay ahead of potential security breaches.
 • Explore threat intelligence in Microsoft 365
 • Explore the Security Dashboard
 • Implement Microsoft Defender for Identity
 • Implement Microsoft Cloud Application Security
Introduction to Data Governance in Microsoft 365
 • This learning path examines the key components of Microsoft 365 Compliance management. This begins with an overview of all key aspects of data governance, including data archiving and retention, Information Rights Management, Office 365 message encryption, In-place Records Management in SharePoint, and data loss prevention (DLP).
 • Explore archiving in Microsoft 365
 • Explore retention in Microsoft 365
 • Explore Information Rights Management
 • Explore Office 365 Message Encryption
 • Explore In-place Records Management in SharePoint
 • Explore Data Loss Prevention in Microsoft 365
Implement data governance in Microsoft 365
 • This learning path examines how to implement the key aspects of data governance, including the building of information barriers in Microsoft 365 and ethical walls in Exchange Online, creating DLP policies from built-in templates, creating custom DLP policies, creating DLP policies to protect documents, and creating policy tips.
 • Evaluate your compliance readiness
 • Implement compliance solutions
 • Create information barriers in Microsoft 365
 • Create a DLP policy from a built-in template
 • Create a custom DLP policy
 • Create a DLP policy to protect documents
 • Implement policy tips for DLP policies
Manage data governance in Microsoft 365

This learning path focuses on managing data governance in Microsoft 365, including managing retention in email, troubleshooting retention policies and policy tips that fail, as well as troubleshooting sensitive data. You will then learn how to implement sensitivity labels and Windows Information Protection.

 • Manage retention in email
 • Troubleshoot data governance
 • Explore sensitivity labels
 • Implement sensitivity labels
 • Implement Data Governance
Manage content search and investigations in Microsoft 365

This learning path conclude this section on data governance by examining how to manage search and investigation, including searching for content in the Security and Compliance Center, auditing log investigations, and managing advanced eDiscovery.

 • Search for content in the Microsoft 365 Compliance center
 • Conduct audit log investigations
 • Manage Advanced eDiscovery
Prepare for device management in Microsoft 365

This learning path provides an in-depth examination of Microsoft 365 Device management. You will begin by planning for various aspects of device management, including preparing your Windows 10 devices for co-management. You will learn how to transition from Configuration Manager to Microsoft Intune, and you will be introduced to the Microsoft Store for Business and Mobile Application Management.

 • Explore Co-management of Windows 10 device
 • Prepare your Windows 10 devices for Co-management
 • Transition from Configuration Manager to Intune
 • Examine the Microsoft Store for Business
 • Plan for application management
Plan your Windows 10 deployment strategy

This learning path focuses on planning your Windows 10 deployment strategy, including how to implement Windows Autopilot and Desktop Analytics, and planning your Windows 10 subscription activation service.

 • Examine Windows 10 deployment scenarios
 • Explore Windows Autopilot deployment models
 • Plan your Windows 10 Subscription Activation strategy
 • Resolve Windows 10 upgrade errors
 • Analyze Windows 10 diagnostic data using Desktop Analytics
Implement Mobile Device Management in Microsoft 365

This learning path focuses on Mobile Device Management (MDM). You will learn how to deploy it, how to enroll devices to MDM, and how to manage device compliance.

 • Explore Mobile Device Management
 • Deploy Mobile Device Management
 • Enroll devices to Mobile Device Management
 • Manage device compliance

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post