Microsoft Multi-Factor Authentication and Conditional Access

Kurskod T2264

Microsoft Multi-Factor Authentication and Conditional Access

Denna kurs förser dig som arbetar professionellt IT-medsäkerhet, identitet och tillgänglighet med de kunskaper och färdigheter som krävs för att implementera identitetshanteringslösningar baserade på Microsoft Azure AD och därtill kopplade identitetsteknologier.

Pris
21950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
5 sep
Stockholm, Live Online

Boka utbildning

Kursen täcker identitetshantering för Azure AD, Conditional Access, Network Policy Services och andra identitetsverktyg.


Målgrupp och förkunskaper

Denna kurs är för identitet och access- ministratörer som ska implementera Azure MFA och villkorade åtkomstlösningar. Denna kurs skulle också vara till hjälp för en administratör som utför identitets- och åtkomstadministrationsuppgifter i sitt dagliga jobb.

För att till fullo kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du besitta vissa förkunskaper:

 • Praxis för säkerhet och säkerhetskrav i branschen, till exempel djupförsvar, minst privilegierad åtkomst, delat ansvar och nollförtroende.
 • Bekantskap med identitetskoncept som autentisering, auktorisering och aktiv katalog.
 • Viss erfarenhet av att distribuera Azure -arbetsbelastningar. Denna kurs täcker inte grunderna i Azure-administration, istället bygger kursinnehållet på den kunskapen genom att lägga till säkerhetsspecifik information.
 • Viss erfarenhet av Windows-operativsystem och skriptspråk är till hjälp men krävs inte. Kurslaborationerna kan använda PowerShell

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Azure MFA and Conditional Access

An introduction to Azure Multi-factor Authentication, Conditional Access and Zero Trust Model.

 • Why do we need Multiple Factors of Authentication
 • What is Azure MFA
 • Azure MFA License
 • Security Defaults
 • Azure AD Conditional Access
 • Azure AD Conditional Access Licenses
 • Zero Trust Model
Azure MFA and Conditional Access Components

A walkthrough on the different components involved when using Azure MFA and Conditional Access

 • Authentication Methods
 • Authentication Protocols
 • Admin Roles; User Enrollment
 • Privileged Identity Management
 • Device Authentication methods
 • Intune and Device Compliance
 • Hybrid Join, Registered devices & AAD Join
 • Azure AD Identity Protection
Azure MFA - Deep Dive

A deep dive into all the details of Azure MFA

 • Azure MFA Settings
 • Phone Call Settings
 • Oath Tokens
 • Authenticator app
 • FIDO 2 Keys
 • Password-less authentication
 • Azure MFA with Azure AD App Proxy
 • Azure MFA and Active Directory Federation Services
Azure AD Conditional Access – Deep Dive

A deep dive into all the details of Conditional Access

 • Conditional Access in Azure AD
 • AAD CA Controls
 • Who, What platforms and What location gets this policy?
 • Client Apps; User Actions; Sign-in Risk; Device State
 • Custom Controls; Session Controls
 • VPN
 • Service Dependencies
Azure MFA with CA Deployment Plan

What to think of and how to create a deployment plan for Azure MFA and Conditional access

 • Deployment Plan Overview
 • Step 1 - Include Stakeholders
 • Step 2 - Plan your project
 • Step 3 - Design your policies and integration
 • Step 4 - Implement your Design
 • Step 5 - Manage your Implementation
Azure MFA with CA troubleshooting

Troubleshooting Azure MFA and Conditional Access

 • Support and SLA
 • Lost or Stolen Phone
 • Revoke MFA tokens
 • Require user to re-register
 • What if Tool
 • Report Only Mode
 • Sign In Logs
 • Authentication Methods activity
Integrate Existing NPS Infrastructure With Azure MFA

A walkthrough of the NPS plugin to enable Azure MFA and Conditional Access for an NPS server

 • NPS Extension Components
 • Planning NPS Extension Deployment
 • Preparing the Environment
 • Installing the NPS Extension
 • Configuring the NPS Extension
 • Troubleshooting

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post