System Center Operations Manager - Install, Operate and Master SCOM

Kurskod T2281

System Center Operations Manager - Install, Operate and Master SCOM

Denna SCOM-kurs tar dig på tre dagar från installation och arkitektur till handhavande och nyttjande av hela potentialen hos Operations Manager i ditt arbete med att operativt vårda, övervaka och supporta en infrastruktur.

Pris
30450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
1 okt
Live Online

Boka utbildning

Under installationsdelen av kursen får du viktiga insikter, dels i vägval för att optimera hur mycket du får ut av SCOM, dels i hur verktyget arbetar, något du drar nytta av när du skall utnyttja potentialen i din egen implementation.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till systemingenjörer, administratörer och supportpersonal i större miljöer som skall implementera och utföra övervakning och support med stöd av System Center Operations Manager. Kursen baseras på version 2022.

Som deltagare förutsätts du besitta vissa förkunskaper för att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll:

 • Operativ erfarenhet av Windows Server
 • Grundläggande förståelse för Active Directory (AD)
 • Grundläggande kunskaper inom nätverkskommunikation och dess komponenter

Det är rekommenderat, men inget krav, att du sedan tidigare är bekant med System Center i allmänhet och SCOM i synnerhet. Vidare kan du ha nytta av viss erfarenhet av PowerShell, Hyper-V och grundläggande molntopologier.

Lärdomar och mål

 • Installera Operations Manager och konfigurera globala och inställningar specifika för Management Server.
 • Navigera i Operations Manager-konsolen och webbkonsolen.
 • Utföra både automatisk och manuell agentinstallation på hanterade system.
 • Importera och exportera hanteringspaket. Konfigurera regler, händelser, övervakare och uppgifter.
 • Konfigurera rapportering och skapa rapporter.
 • Övervaka arbetsstationer och servrar med hjälp av Agentless Monitoring och Agentless Exception Monitoring.
 • Skapa syntetiska transaktioner. Skapa distribuerade applikationer.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

 • Overview of System Center Operations Manager
 • Installing the Operations Manager Infrastructure
 • considerations, choices and optimization after SCOM instrallation
 • Navigating Operations ManagerGlobal Management Group Settings and Notifications
 • Installing and Configuring Agents
 • Management Packs
 • Operations Manager Monitoring
 • Monitoring without Agents
 • Operations Manager Reporting
 • Synthetic Transactions
 • Distributed Applications

Dag två inleds med en kort repetition av SCOM-genomgången.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post