System Center Operations Manager - Mastering SCOM

Kurskod T2541

System Center Operations Manager - Mastering SCOM

Lär dig bemästra System Center Operations Manager (SCOM) med hjälp av en expert! På denna kurs tar Kåre Rude Andersen dig från ax till limpa med Operations Manager. 

Pris
30450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
3 dagar
Ort och datum
19 apr
Live Online

Boka utbildning

Kursen baseras på Operations Manager 2022. Den går från installation och arkitektur och vidare  via komponenter och tjänster till integration, övervakning, felsökning och mycket annat.

Kursen är framtagen och levereras av Kåre Rude Andersen, en erfaren SCOM-konsult, MCT och även aktiv i System Center Alliance Team. Instruktören talar engelska men förstår svenska ganska bra.

 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till systemingenjörer , integratörer och administratörer i större miljöer som skall implementera och utföra tjänstövervakning med System Center Operations Manager.

Som deltagare förutsätts du besitta vissa förkunskaper för att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll:

 • Erfarenhet av att administrera Windows Server 2012 R2 eller senare
 • Grundläggande förståelse för Active Directory (AD)
 • Grundläggande kunskaper inom nätverkskommunikation och dess komponenter

Det är rekommenderat, men inget krav, att du sedan tidigare är bekant med System Center i allmänhet och SCOM i synnerhet. Vidare kan du ha nytta av viss erfarenhet avPowerShell, Hyper-V och grundläggande molntopologier.

Instruktören talar engelska.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Overview
 • Introduction to the SCOM Sizer
 • How is SCOM used / Purpose of SCOM
 • Architecture
 • Terminology
 • Services
 • Naming Conventions
 • Versioning and Good documentation behavior
Security
 • Service Account Requirements
 • Component Connectivity
Installation
 • System Requirements
 • Basic Installation
 • Security
Install and configure HA (High Availability)
 • HA for the Console, Web console, Report Services, and PowerShell
 • SQL Always ON technology
Install The Console
Install and configure the Web Console e.g. for a large screen display
Install Report Services
 • Configure Reporting for SMTP, settings and controlling Rendering
 • Upgrading from a distributed Operations Manager 2012 Management Group
 • Using SSL/HTTPS internally between users and the report/web services
 • Management Group and Server Settings
 • Notification, using Notification with PowerShell scripts
 • Creating Subscribers and subscriptions
 • RMS Emulation – why we need it and controlling it with PowerShell
 • Agent Rollout, manually, automatically, and the Auto Agent Assignment
 • Agents, Gateways, and Certificate authentication
 • Use Resource Pools to control Management Server responsibility
 • Monitoring Unix/Linux Servers with SCOM 1801
 • User Interfaces, the new Widgets, and presentation with SharePoint and Visio
 • Creating MAP View with locations
 • Reporting and the Data warehouse database, controlling the purging and logging
 • Using SQL Profiler to check the traffic to/from the SQL server
 • Creating own reports with Visual Studio
 • APM (Application Performance Management), find bottlenecks in .net applications
 • ACS (Audit Collector Services), a consolidated event auditor
 • Network Monitoring, Discovery rules, views, and using advanced port monitoring
 • Management Packs, Creating with Visual Studio, Authoring tool, Visio, and the console
 • Putting it all together, creating a 360 service, multi-level topology monitoring, and creating own Service/Distributed Application monitoring
 • Monitoring SCVMM with SCOM 2019
 • SCOM 1801 and Orchestrator – Interaction in both ways
 • SCOM 1801 and Service Manager, creating Incident, Task, and Connectors
 • Non-Microsoft Monitoring – Monitor anything – Check the coffee level
Management Packs

We are going through the different kinds of objects contained in a Management Pack

Rules
 • Monitors
 • Attributes
 • Groups
 • Tasks
 • Views
 • Reports
 • SCOM Advanced – Management Servers
 • Introduction to the Communication in SCOM
 • Configuring and optimizing the Management servers and agents
 • Optimizing the database and data warehouse
 • Defining and managing Resource Pools
 • Integrate automatically configuration of agents AD Integration
Implement Intelligence in your Management Group
 • With PowerShell
 • Scripts
 • Monitoring Application/Services
Management Packs
 • Implement and document your Management Packs
 • Implement Change management on your Management Packs
 • Creating and Authoring own Management Packs
 • Individual Management Packs objects
 • Using Visual Studio to create Management Packs
 • Using Authoring Console to create Management Packs
 • Using Visio to Create Management Packs
User Interfaces
 • Presenting Dashboards
 • Creating Customize Dashboards
 • Create your own widgets
 • Use the Global Service Monitor
 • Reports
Connecting Operations Manager
 • Using an XML connector to communicate with SCOM
 • Using Web Services to communicate with SCOM
 • Connecting System Center with SCOM and the other way around
 • Trap it – with mails, SNMP, or files
Linux Monitoring
 • Installing Linux clients
 • Creating monitors and rules against Linux
 • Implementing Applications Server Monitoring
APM
 • Implementing APM
 • Server and Client Side Configuration
Network Monitoring
 • Scale and implement
 • Creating rules for your Devices and interfaces
 • Creating own SNMP Traps
ACS (Audit Collector Services), a consolidated event auditor
 • Install and configure ACS
Agentless Exception Monitoring
 • Collect and present your organization's exceptions

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post