GDPR för medarbetaren - e-kurs för medarbetare

Kurskod AS924

GDPR för medarbetaren - e-kurs för medarbetare

Denna kurs riktar sig till alla i organisationen som hanterar kund- eller klientdata. Den ger dig en generell medvetandegrad gällande persondata och känsliga data i som berörs av EU:s Dataskyddsförordning. Syftet är att du som medarbetare skall förstå de grundläggande begreppen samt de generella skillnaderna mellan hur olika typer av persondata kan och får hanteras.

Pris
995 kr (exklusive moms)
Kursform
E-Learning

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.


Köp

Du lär dig identifiera personuppgifter såväl som känsliga personuppgifter, samt när det är motiverat att behandla dessa, när det är nödvändigt eller olämpligt. Du får även svara på ett antal kontrollfrågor och kan  tillämpa dina nya kunskaper i pedagogiska övningar.

Ur kursinnehållet
 • Personuppgifter och den registrerade
 • Vad är personuppgifter?
 • Vad är känslig data?
 • Hur delar du personuppgifter?
 • Vem är den registrerade?
 • Vem äger personuppgifter?
 • Dina mänskliga rättigheter
 • Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
 • Varför samlas personuppgifter in?
 • Vad är behandling av personuppgifter?
 • Varför behöver vi GDPR Privacy lagar?
 • Varför behövs regelefterlevnad (compliance)
 • Goda exempel (best practice)
 • Ändamålsspecifikation
 • Begränsad datainsamling
 • Begränsad delning
 • Säker radering
 • Kontrollfrågor
 • Övningar

Köp

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post