E-learning

Har du svårt att vara borta flera dagar i sträck eller svårt att veta i förväg när det passar dig att gå kurs? Behöver du bara en del av kursen just nu? En e-learning går du när det passar dig, när du behöver det och där du befinner dig, med full kontroll över din planering och full frihet att parera oförutsedda förändringar av dina förutsättningar.

Användarutbildning

Addskills Online har ett stort utbud av e-kurser inom Microsoft Office, Informationssäkerhet och GDPR. Varje e-kurs är uppdelad i logiska avsnitt på 3-7 minuter som ger ett sammanhang. Efter avsnitten finns reflektionsfrågor som hjälper dig befästa dina kunskaper. Med en smart sökfunktion kan du hoppa in direkt där ämnet beskrivs. Office-kurserna kan även beställas som ett paket där samtliga våra Microsoft-utbildningar ingår. Ett abonnemang gäller i ett år.

Cisco

Merparten av Ciscos certifieringsgrundande kurser finns att köpa som E-learning. I en e-learningkurs ingår videoföreläsningar med demonstrationer av samma omfattning som ingår i motsvarande klassrumskurs. Du får även tillgång till en labbmiljö där du handgripligt kan genomföra kursens övningar. Du har tillgång till kursen under sex månader och du kan även köpa tillgång till hela kursområden. 

Citrix

De flesta kurser i Citrix kursprogram finns tillgängliga som e-learning, även kallat On Demand. Priset är ungefär detsamma som en klassrumsutbildning och innehåller samma moment som denna (Föreläsning, labbar, labbmiljö) förutom att lärarens insats är förinspelad. Det går även att köpa tillgång till samtliga kurser, sk All Access för en individ eller grupp om max 10 personer.

ITIL

De populäraste ITIL-kurserna finns att köpa som E-learning, framtagen av vår partner ITpreneurs. En e-learningkurs inom ITIL består av kurslitteratur och ett bildspel med pålagd röst som föreläser i ämnet, samt övningar du själv rättar mot facit.

Microsoft

Många av de officiella Microsoft-kurserna finns också tillgängliga som e-learning, framtaget av Microsoft i ett format som kallas MOC On Demand. MOC On Demand kombinerar video, hands-on-labbar, övningar och kunskapskontroller. En kurs innehåller normalt 30-40 timmars utbildning och du har tillgång till utbildningen och labbarna i 90 dagar.

För utvecklare erbjuder vi dessutom e-learning inom områden som C#, ASP, C++ och Python, framtagen av Global Knowledge. De här kurserna innehåller filmer, dokumentation och övningar och du har tillgång till dem i 12 månader.

Oracle

De populäraste Oracle-kurserna finns att köpa kom e-learning, hos Oracle kallat Training On Demand. Kursernas föreläsningar finns inspelade och kompletteras med laborationer som kan bokas under sex sammanhängande dagar. Priset för en enskild kurs är ungefär detsamma som motsvarande klassrumskurs, och du har tillgång till den under 90 dagar. Det går även att mot en årsavgift abonnera på samtliga On Demand-kurser inom ett visst produktområde.

Red Hat

Merparten av Red Hats certifieringsgrundande kurser finns även att köpa som e-learning i två olika format – Video Classroom som är förinspelade föreläsningar och Online Learning som är i form av interaktiva multimedia-böcker. Båda kostar ungefär som motsvarande klassrumskurs, är tillgängliga i 90 dagar samt kommer med labbar och labbmiljö som kan köras under totalt 80 timmar. Det finns även olika nivåer av abonnemang på hela eller delar av utbudet.

VMware

De mest populära VMware-kurserna finns att köpa som e-learning, kallat On Demand Learning. Här ingår kursens föreläsningar i videoformat samt kurslitteratur och labbmiljö. Priset är ungefär detsamma som motsvarande klassrumskurs och kursen finns tillgänglig under 30 dagar.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post