E-learning

Har du svårt att vara borta flera dagar i sträck eller svårt att veta i förväg när det passar dig att gå kurs? Behöver du bara en del av kursen just nu? En e-learning går du när det passar dig, när du behöver det och där du befinner dig, med full kontroll över din planering och full frihet att parera oförutsedda förändringar av dina förutsättningar.

Användarutbildning

Addskills Online har ett stort utbud av e-kurser inom Microsoft Office, Informationssäkerhet och GDPR. Varje e-kurs är uppdelad i logiska avsnitt på 3-7 minuter som ger ett sammanhang. Efter avsnitten finns reflektionsfrågor som hjälper dig befästa dina kunskaper. Med en smart sökfunktion kan du hoppa in direkt där ämnet beskrivs. Office-kurserna kan även beställas som ett paket där samtliga våra Microsoft-utbildningar ingår. Ett abonnemang gäller i ett år.

Cisco

Merparten av Ciscos certifieringsgrundande kurser finns att köpa som E-learning. I en e-learningkurs ingår videoföreläsningar med demonstrationer av samma omfattning som ingår i motsvarande klassrumskurs. Du får även tillgång till en labbmiljö där du handgripligt kan genomföra kursens övningar. Du har tillgång till kursen under sex månader och du kan även köpa tillgång till hela kursområden. 

Cybersäkerhet - OffSec

I kurserna från Offensive Security (OffSec) ingår labbmiljö där du med realistiska scenarion får bekräftat vad du lärt dig i handgripliga övningar och utmaningar.
Slutligen kommer varje kurs med ett certifieringstest, så du kan stoltsera med får ett kvitto som svart på vitt visar din kompetens. 
Välj alltifrån att köpa en enskild kurs under begränsad tid till en prenumeration på hela kursprogrammet mot en årsavgift.

VMware

De mest populära VMware-kurserna finns att köpa som e-learning, kallat On Demand Learning. Här ingår kursens föreläsningar i videoformat samt kurslitteratur och labbmiljö. Priset är ungefär detsamma som motsvarande klassrumskurs och kursen finns tillgänglig under 30 dagar.

Citrix

De flesta kurser i Citrix kursprogram finns tillgängliga som e-learning, även kallat On Demand. Priset är ungefär detsamma som en klassrumsutbildning och innehåller samma moment som denna (Föreläsning, labbar, labbmiljö) förutom att lärarens insats är förinspelad. Det går även att köpa tillgång till samtliga kurser, sk All Access för en individ eller grupp om max 10 personer.

Red Hat

Merparten av Red Hats certifieringsgrundande kurser finns även att köpa som e-learning i två olika format – Video Classroom som är förinspelade föreläsningar och Online Learning som är i form av interaktiva multimedia-böcker. Båda kostar ungefär som motsvarande klassrumskurs, är tillgängliga i 90 dagar samt kommer med labbar och labbmiljö som kan köras under totalt 80 timmar. Det finns även olika nivåer av abonnemang på hela eller delar av utbudet.

Oracle

De populäraste Oracle-kurserna finns att köpa som e-learning, hos Oracle kallat Training On Demand. Kursernas föreläsningar finns inspelade och kompletteras med laborationer som kan bokas under sex sammanhängande dagar. Priset för en enskild kurs är ungefär detsamma som motsvarande klassrumskurs, och du har tillgång till den under 90 dagar. Det går även att mot en årsavgift abonnera på samtliga On Demand-kurser inom ett visst produktområde.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post