Service & Support i världsklass

Är ni rustade för att möta framtidens IT-service?

Hur skapar vi rätt organisatoriska och mänskliga förutsättningar för att vara en värdeskapande serviceorganisation i framtiden? Är det icke tekniska färdigheterna inte relevanta längre? Hur påverkar den snabba tekniska utvecklingen användarupplevelsen? Utmaningarna är otaliga och förändring behövs. Att börja resan med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start.

Det undgår ingen att den tekniska utvecklingen rusar fram snabbare än någonsin och det kommer den fortsätta att göra. En automatiserad och självbetjänande IT-service drivs av utvecklingen inom AI och digitalisering. Organisationer kan effektivisera sina supportprocesser, öka tillgängligheten genom att erbjuda snabbare och mer tillgänglig support med exempelvis Chatbots, självdiagnostiserande applikationer och självbetjänande portaler. Många möjligheter uppstår men också många hot.

Välkommen till ett webinar med ämnesexperten Niklas Laudon som kommer belysa utmaningar, fallgropar, trender och framgångsfaktorer för att lyckas vara en relevant och konkurrenskraftig serviceorganisation i framtiden.

 

 

*Integritetspolicy

Niklas Laudon 

Niklas är en mycket inspirerande och lyhörd ämnesexpert som hjälper människor och verksamheter att utvecklas och komma dit dem vill med utgångspunkt från en värdedriven, välmående och förändringsbenägen kultur. Han har tränat över 16 000 ledare och medarbetare i 100 tals verksamheter och stöttat massor med serviceorganisationer inom både privat och offentlig sektor.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post