kommunikativ_ledare.jpg

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Under mina många år ute bland organisationer har jag kommit fram till två nyckelkompetenser som möjliggör ett kommunikativt ledarskap – kommunikation och emotionell intelligens. Man talar om detta som två olika kompetenser och ändå är de så sammankopplade.

Vikten av kommunikation inom en organisation har intresserat forskarna på senare tid. Tidigare har mest organisationsforskare tittat på ledarskap och medarbetarskap men nu har även kommunikationsforskare kommit med på ledarskapsarenan och med det skapat helt nya förutsättningar att arbeta med ledarskap och medarbetarskap.

CORE (Communication, Organization, Research, Education) är en grupp forskare som specialiserat sig på organisationers kommunikation och som forskar på uppdrag. De talar om kommunikativt ledarskap och en första definition har varit: ”En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande.” Det är viktigt att förstå att bara för att man kan prata betyder det inte att man är duktig på att kommunicera.

Vad är en kommunikativ ledare?

Det man kommer fram till i sin forskning är att kommunikativa ledare ger resultat. Man har också funnit åtta principer för kommunikativt ledarskap som framstår som centrala:

Kommunikativa ledare...

  1. coachar och ger medarbetare eget ansvar
  2. skapar strukturer som underlättar arbetet
  3. formulerar tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet, och professionalism
  4. är tillgängliga, respektfulla och bryr sig om medarbetarna
  5. löser problem, ger och söker feedback och talar för sin enhet
  6. ger inriktning och hjälper andra att nå sina mål
  7. gestaltar medvetet budskap och händelser
  8. möjliggör och stödjer meningsskapande

De sammanfattar principerna i fyra centrala kommunikativa beteenden hos ledare: strukturera (innebär att tydliggöra mål och förväntningar, definiera uppgifter, planera samt fördela uppgifter, rekrytera och skapa mening), utveckla (innebär att coacha och träna, ge återkoppling på resultat, lösa problem och uppmuntra självstyrning), interagera (innebär att skapa öppenhet, stödja samt lösa konflikter) och representera (innebär att företräda gruppen, enheten eller organisationen, bevaka omgivningen, nätverka och skapa resurser).

Man har också inom forskningen visat att väl fungerande intern kommunikation leder till större tillfredsställelse med arbetet, man får högre produktivitet och lägre sjukfrånvaro. Man har också märkt att det blir högre kvalitet på varor och tjänster med minskade kostnader som följd. Det blir också en högre grad av innovationsförmåga.

Emotionell intelligens och kommunikativt ledarskap

Vad har då den emotionella intelligensen med detta att göra? För att kunna bli kommunikativ måste man förstå sin egen och andras kommunikationsstil, man måste kunna förstå och hantera både sig själv och andra, kunna använda sina styrkor och minimera följderna av sina svagheter. Man måste kunna förstå och hantera sina egna och andras känslor. Detta är emotionell intelligens.

I sin bok Ledning och förståelse, en förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer, skriver docent Axel Targama:

”Nyckeln till ett framgångsrikt ledningsarbete ligger bara till en mindre del i att hitta dem rätta i den strida ström av nya modeller och metoder som managementspecialister erbjuder. Nyckeln ligger i att utveckla sin egen förståelse av varför människor handlar som de gör, hur de lär och hur de utvecklar sitt beteende. Först då är det möjligt att konstruktivt välja metoder och tekniker för ledningsarbete.”

Docent Axel Targama arbetar som chefsutbildare och är grundare av Sveriges äldsta Executive MBA-program och Göteborgs Managementinstitut.

Ytterligare forskning som presenteras i Daniel Golemans bok Känslans Intelligens, berättar att det är den emotionella kompetensen som gör den stora skillnaden mellan medelmåttiga ledare och de allra bästa. Stjärnorna, skriver Daniel Goleman, uppvisade avsevärt större styrka i fråga om en rad emotionella kompetenser, bland annat påverkan, teamledarskap, politisk medvetenhet och prestationsvilja. I genomsnitt kunde närmare 90 procent av deras ledarskapsförmåga tillskrivas emotionell kompetens.

Sammanfattningsvis: ”för stjärnprestationer i alla arbeten är den emotionella intelligensen dubbelt så viktig som den rent kognitiva förmågan.” - Känslans Intelligens, Daniel Goleman.

Tittar man på de som misslyckats i sitt uppdrag som ledare kan man finna att de två vanligaste gemensamma egenskaperna hos dem är:

  • Stelbenthet 
  • Dåliga relationer

Den goda nyheten här är att den emotionella intelligensen går att utveckla. Faktum är att vi inte föds med den, utan den växer i takt med att vi utvecklas både som människor och yrkesutövare. Framtidens ledare är alltså de som är kommunikativa och som besitter emotionell intelligens.

Ledare som kan känna, förstå, lyssna, se andras perspektiv, erkänna sina fel och brister och samtidigt vara väl medveten om sina styrkor. Ledare som kan kommunicera mål och visioner så att alla förstår och vill vara med. De kan se och kommunicera delar och helheter och skapa den entusiasm som gör att människor vill arbeta i organisationen.

Christina Haugsöen

Gå en kurs i ledarskap


Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap

Det här är en utbildning som vänder sig till ledare som genom ett kommunikativt ledarskap vill kunna påverka medarbetarnas hälsa, engagemang, prestationer och resultat.

Coachande Ledarskap

Coachande Ledarskap

Det coachande ledarskapet frigör potentialen och resurserna hos medarbetarna och skapar energi och delaktighet. Ledaren uppmuntrar till fritt tänkande, utmanar och ställer frågor för att låta...

Leda på distans

Leda på distans

Utbildningen syftar till att stärka din kunskap, motivation och förståelse för ett ledarskap på distans. Vilka verktyg och metoder du kan använda och hur du tillämpar dem i ditt ledarskap.

Neuroledarskap (Att leda med hjärnan)

Neuroledarskap (Att leda med hjärnan)

Genom att förstå hur hjärnan fungerar kan vi med kraft och energi nå full arbetskapacitet.

Ny som ledare

Ny som ledare

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper...

Arbeta effektivt utan stress

Arbeta effektivt utan stress

Att arbeta för mer effektivitet och mindre stress ökar inte bara trivseln utan kan också minska sjukskrivningarna vilket är en viktig effekt i sig.

Personlig effektivitet

Personlig effektivitet

För att bli effektivare behöver du inte springa snabbare – men däremot smartare!

Leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Brukar du få arbetsuppgifter som du förväntas lösa tillsammans med andra utan att du har en formell ledarbefattning?

Teamledaren, teamwork och framgång

Teamledaren, teamwork och framgång

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post