ITIL och IT-styrning - Kurser och utbildningar

ITIL och IT-styrning

Utbildning inom IT-styrning täcker IT-relaterade kunskaper som inte berör konkreta lösningar och produkter, utan arbetet runtomkring. Här finner du kurser inom populära ramverk, best-practice och certifieringsprogram som ITIL, GDPR, CISSP, Kepner-Tregoe och annat matnyttigt som får er IT-drift att fungera säkert och effektivt.

Kontakta Cornerstone

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 08-562 557 50   
E-post: info@cornerstone.se

Kurser inom ITIL och IT-styrning

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL® 4 Foundation Populär

3 dagar

19950 kr

Kod: AK6401

Datum: 3 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, fler

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. Kursen är utformad för att du skall kunna skriva certifieringstestet under eftermiddagen dag 3. Läs mer

Göteborg 3 februari, 2 mars, 2 mars, 23 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 17 augusti
Malmö 3 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 8 juni, 8 juni, 6 juli, 17 augusti
Stockholm 3 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 17 augusti
Umeå 3 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 17 augusti

ITIL® Foundation

3 dagar

19950 kr

Kod: AK6101

Datum: 9 mars, 27 april, 15 juni

Denna ITIL Foundation-utbildning vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Malmö 9 mars, 9 mars, 27 april, 15 juni
Göteborg 9 mars, 27 april, 27 april, 15 juni
Stockholm 9 mars, 27 april, 15 juni
Linköping 9 mars, 27 april, 15 juni

ITIL® 4 - Managing Professional (MP) Transition Module

5 dagar

31950 kr

Kod: AK6410

Datum: 16 mars, 4 maj, 22 juni

Denna bridge-kurs till ITIL 4 Managing Professional är utformad för att du som redan har merparten av kunskaperna inom ITIL v3 Expert skall kunna lyfta din kompetens till nivån Managing Professional MP inom ITIL 4. Läs mer

Stockholm 16 mars, 4 maj, 22 juni
Umeå 16 mars, 4 maj, 22 juni
Linköping 16 mars, 4 maj, 22 juni
Göteborg 16 mars, 16 mars, 4 maj, 22 juni, 22 juni

GDPR - Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/EU)

2 dagar

27450 kr

Kod: IAPP-CIPPE

Datum: 18 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, fler

Utbildningen CIPP E eller CIPP EU med tillhörande certifiering är den europeiska upplagan av Certified Information Privacy Professional CIPP . Kursen innefattar de fundamentala konkreta aspekterna av GDPR som en organisation behöver förhålla sig till och ger en komplett grundförståelse för koncepten i lagar och förordningar rörande integritet och dataskydd. I detta ingår juristiktionslagar, förordningar och tillämpningsmodeller, grundläggande integritetskoncept och principer samt lagkrav för dataöverföring med mera. IAPP anger detta som The what of GDPR knowledge . Läs mer

London 18 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 16 juni, 14 juli
Live Online - Anslut hemifrån 18 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 16 juni, 14 juli

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 2 april, 4 juni

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 2 april, 4 juni
Linköping 2 april, 4 juni
Umeå 2 april, 4 juni
Göteborg 2 april, 4 juni

SIAM - Service Integration and Management - Foundation

2 dagar

15500 kr

Kod: AK6504

Datum: 20 februari, 15 juni

Service Integration and Management SIAM är ett sätt att ta sig an utmaningen med multipla leverantörer av såväl IT- som affärstjänster samt integrera dessa till en enda affärsmässig kontaktyta mot en IT-organisation. Kursen tar upp ett flertal aspekter på detta, däribland tillvägagångssätt, modeller, strukturer, processer, funktioner och roller. Vi behandlar även såväl viktiga fördelar som vanliga utmaningar. Läs mer

Stockholm 20 februari, 15 juni
Linköping 20 februari, 15 juni
Umeå 20 februari, 15 juni
Göteborg 20 februari, 15 juni

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 27 februari, 11 juni

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 27 februari, 11 juni
Umeå 27 februari, 11 juni
Linköping 27 februari, 11 juni
Malmö 27 februari, 11 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

21450 kr

Kod: AK6214

Datum: 24 februari, 25 maj

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 24 februari, 25 maj
Malmö 24 februari, 25 maj
Göteborg 24 februari, 25 maj
Linköping 24 februari, 25 maj

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

21450 kr

Kod: AK6215

Datum: 24 februari, 1 juni

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 24 februari, 1 juni
Göteborg 24 februari, 1 juni
Malmö 24 februari, 1 juni
Umeå 24 februari, 1 juni

ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

25450 kr

Kod: AK6224

Datum: 24 februari, 25 maj

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 24 februari, 25 maj
Göteborg 24 februari, 25 maj
Malmö 24 februari, 25 maj
Umeå 24 februari, 25 maj

DevOps Fundamentals

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6601

Datum: 20 februari, 18 maj

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 20 februari, 18 maj
Göteborg 20 februari, 18 maj
Malmö 20 februari, 18 maj
Umeå 20 februari, 18 maj

GDPR - Certified Information Privacy Manager (CIPM)

2 dagar

28450 kr

Kod: IAPP-CIPM

Datum: 20 februari, 16 april, 18 juni

Certified Information Privacy Manager CIPM riktar in sig på utmaningarna som kommer med de fundamentala och ibland omfattande förändringar en organisation kan behöva genomgå för att leva upp till moderna integritetskrav. Hur arbetar jag operativt med integritet inom min organisation? Hur genomför jag en dataflödesrevision eller en konsekvensbedömning för dataskydd? Hur skapar jag en styrningsstruktur? CIPM fokuserar på den praktiska och kulturella tillämpningen av de nyckelbegrepp som fastslagits i CIPP E och de färdigheter som krävs för att hantera sk people factors och andra tillämpningsrelaterade utmaningar som kommer med betydande förändringar och nya ansvarsaspekter. IAPP anger detta som The How of GDPR Management . Läs mer

London 20 februari, 16 april, 18 juni
Live Online - Anslut hemifrån 20 februari, 16 april, 18 juni

GDPR - Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

2 dagar

27450 kr

Kod: IAPP-CIPT

Datum: 12 mars, 14 maj, 16 juli

Att få resurserna att leverera resultat på ett effektivt sätt och samtidigt följa regelverken är en utmaning som delas av många. För dig som arbetar med IT, säkerhet, systemdesign eller Service Management, behandlar CIPT det du behöver för att omsätta integritetskrav i den handgripliga verkligheten. Du behöver säkerställa att alla inblandade har medintegritetsaspekten under hela livscykeln. IAPP anger detta som The How of GDPR and Technology . Läs mer

London 12 mars, 14 maj, 16 juli
Live Online - Anslut hemifrån 12 mars, 14 maj, 16 juli

ITIL® 4 - Foundation Update for ITIL Professionals

1 dag

13950 kr

Kod: AK6402

Datum: 26 mars

På en dag går vi igenom vad som är nytt inom ITIL 4 i jämförelse med ITIL v3, med fokus på det som omfattas av certifieringen ITIL 4 Foundation. Kursen är speciellt framtagen för att du som redan kan ITIL v3 på Foundation-nivå så snabbt och effektivt som möjligt skall komma på banan med ITIL 4. Läs mer

Stockholm 26 mars
Umeå 26 mars
Linköping 26 mars
Göteborg 26 mars, 26 mars

ITIL® Practitioner

2 dagar

17450 kr

Kod: AK6201

Datum: 23 april

Denna ITIL 2011 -utbildning som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Stockholm 23 april
Malmö 23 april
Göteborg 23 april
Linköping 23 april

Skapa en tjänstekatalog

1 dag

9450 kr

Kod: AK6511

Datum: 17 juni

Följ med på en workshopdag där vi genom teori och praktik tar dig från ax till limpa med tjänstekatalogen. Vi definierar tjänster, skapar strukturen, hanterar helheten i katalogen samt implementerar den i organisationen. Arbetet leds av en kunnig och erfaren ämnesexpert. Läs mer

Stockholm 17 juni
Malmö 17 juni
Göteborg 17 juni
Linköping 17 juni

Processmodellering - Kom igång på en dag

1 dag

9450 kr

Kod: AK6512

Datum: 18 juni

Välkommen på en workshopdag för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

Stockholm 18 juni
Malmö 18 juni
Göteborg 18 juni
Umeå 18 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

21450 kr

Kod: AK6211

Datum: 6 april

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 6 april
Umeå 6 april
Linköping 6 april
Göteborg 6 april

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

21450 kr

Kod: AK6212

Datum: 18 maj

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 18 maj
Malmö 18 maj
Göteborg 18 maj
Linköping 18 maj

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

21450 kr

Kod: AK6213

Datum: 20 april

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 20 april
Umeå 20 april
Linköping 20 april
Göteborg 20 april