kompetensmatning_color.jpg

Effektmätning 

Att utvärdera och mäta kompetensutveckling är helt avgörande för framgångsrik kompetensförsörjning och en naturlig del av alla de insatser vi genomför. Vi använder oss av fyra olika nivåer när vi utvärderar och mäter en kompetensinsats:

  1. Reaktion: Hur upplevde deltagarna och övriga intressenter insatsen? 
  2. Lärande: På vilket sätt ökades deltagarnas kunskapsnivå och kompetens? 
  3. Beteendeförändring: På vilket sätt har beteenden/arbetssätt förändrats? 
  4. Effekt: Vilken effekt har uppstått i verksamheten till följd av insatsen? 
Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning innebär att vi hjälper er med att ta reda på framtida behov av kompetenser utifrån mål, strategi och utmaning.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling innebär att vi tillsammans med er definierar behov, mål och tar fram en plan för genomförandet. Sedan höjer vi era medarbetares kompetens, följer upp och mäter effekter.

Effektmätning

Effektmätning

Effektmätning innebär att vi utvärderar kompetensinsatsen. Det är helt avgörande för framgångsrik kompetensförsörjning, och en naturlig del i alla de insatser som vi genomför.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post