kompetenskartlaggning_color.jpg

Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning innebär att vi hjälper er med att ta reda på framtida behov av kompetenser utifrån mål, strategi och utmaning. Vi mäter skillnaden mellan befintliga och önskade kompetensnivåer. Utifrån det resultatet skapar vi tillsammans en plan för utveckling. Kartläggningen kan göras ur både lång- och kortsiktiga tidsperspektiv och för ett stort eller litet antal medarbetare t.ex. en hel verksamhet eller en specifik grupp.

Vårt arbetssätt

Vi börjar kompetenskartläggningen med att identifiera vilka framtida kompetenser som behövs. Sedan prioriterar vi kompetenserna för att klargöra vilka som är kritiska för att komma till önskat läge och vilka som adderar andra typer av värden. Det ger oss en bra förståelse för att lägga fokus där det behövs som mest.

Efter det bestäms vilka kompetensnivåer era medarbetare behöver för att nå önskat läge. Med det som grund mäter vi nuvarande kompetensnivå, analyserar gapet och presenterar resultatet. Slutligen tar vi fram en plan för hur organisationen ska säkerställa att de har rätt kompetens för morgondagen.

Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning innebär att vi hjälper er med att ta reda på framtida behov av kompetenser utifrån mål, strategi och utmaning.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling innebär att vi tillsammans med er definierar behov, mål och tar fram en plan för genomförandet. Sedan höjer vi era medarbetares kompetens, följer upp och mäter effekter.

Effektmätning

Effektmätning

Effektmätning innebär att vi utvärderar kompetensinsatsen. Det är helt avgörande för framgångsrik kompetensförsörjning, och en naturlig del i alla de insatser som vi genomför.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post