kompetensutveckling_color.jpg

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling innebär att vi tillsammans med er definierar mål, behov och tar fram en plan för genomförandet. Sedan höjer vi era medarbetares kompetens, följer upp och mäter effekter.

Genomförandet av kompetensutvecklingen är själva kärnan i vår modell för kompetensförsörjning: Power Learning. Det är här vi faktiskt höjer kompetensen för att möta definierade mål och behov. Det handlar om lärande och det kan ske genom alltifrån fysiska utbildningsträffar eller webinarier till personliga coachningstillfällen eller självstudier. Oftast rör det sig om en kombination av dessa, för att uppnå ett så effektivt lärande som möjlighet.

En avgörande del av kompetensutveckling är att deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina nyvunna kunskaper i det dagliga arbetet. Deltagarna behöver förankra nya tekniker, arbetssätt och beteenden i vardagen, testa och reflektera över vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre. Det är då vi skapar framåtrörelse – vilket leder till verklig effekt.

Lärandet gynnas av att vara i ständig rörelse, en gemensam förståelse för begreppet kompetens, ett fokus på investering, motivation, kommunikation och delaktighet med pedagogiska insatser som fördelas ut över tid med en tydlig koppling mellan verklighet, träning och effekt.

Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning innebär att vi hjälper er med att ta reda på framtida behov av kompetenser utifrån mål, strategi och utmaning.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling innebär att vi tillsammans med er definierar behov, mål och tar fram en plan för genomförandet. Sedan höjer vi era medarbetares kompetens, följer upp och mäter effekter.

Effektmätning

Effektmätning

Effektmätning innebär att vi utvärderar kompetensinsatsen. Det är helt avgörande för framgångsrik kompetensförsörjning, och en naturlig del i alla de insatser som vi genomför.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post