kompetensutveckling_color (1).jpg

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling innebär att vi tillsammans med er definierar mål, behov och tar fram en plan för genomförandet. Sedan höjer vi era medarbetares kompetens, följer upp och mäter effekter.

Genomförandet av kompetensutvecklingen är själva kärnan i vår modell för kompetensförsörjning: Power Learning. Det är här vi faktiskt höjer kompetensen för att möta definierade mål och behov. Det handlar om lärande och det kan ske genom alltifrån fysiska utbildningsträffar eller webinarier till personliga coachningstillfällen eller självstudier. Oftast rör det sig om en kombination av dessa, för att uppnå ett så effektivt lärande som möjlighet.

En avgörande del av kompetensutveckling är att deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina nyvunna kunskaper i det dagliga arbetet. Deltagarna behöver förankra nya tekniker, arbetssätt och beteenden i vardagen, testa och reflektera över vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre. Det är då vi skapar framåtrörelse – vilket leder till verklig effekt.

Lärandet gynnas av att vara i ständig rörelse, en gemensam förståelse för begreppet kompetens, ett fokus på investering, motivation, kommunikation och delaktighet med pedagogiska insatser som fördelas ut över tid med en tydlig koppling mellan verklighet, träning och effekt.

Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning

Vi hjälper er att kartlägga vilka kompetenser och erfarenheter som finns idag och hur dessa ska matchas mot företagets framtida behov av kompetens.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Dags att höja kompetensen bland personalen? Tillsammans med er definierar vi mål, behov och tar fram en plan för genomförandet för er kompetensutveckling.

Effektmätning

Effektmätning

Att utvärdera och mäta kompetensutveckling är helt avgörande för framgångsrik kompetensförsörjning. Låt oss hjälpa er att mäta kompetensen hos er personal.

Nyfiken på kompetensförsörjning?

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om kompetensförsörjning, hur vi har hjälpt andra organisationer med liknande utmaningar eller om du vill höra mer om våra andra tjänster.

Stephen Morris

Affärsutvecklingschef

08-562 557 50

stephen.morris@cornerstone.se

Gör vi skillnad? Några av våra kunder berättar:

Reitan Convenience är rustade för framtiden

Cornerstone genomförde en kompetenskartläggning av nuvarande kompetensnivå och utifrån den prioriterades rätt kompetensinsatser till rätt personer.

Läs mer om hur vi hjälpte Reitan Convenience
Reitan Convenience är rustade för framtiden

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post