Power Skills - framtidens viktigaste investering 

Power Skills är och kommer vara den viktigaste investeringen en organisation har för att kunna möta framtidens ovisshet. En investering i kompetenser som skapar en robust, värdedriven och välmående kultur som frigör kraft och energi till förmån för både snabba effekter och långsiktig hållbarhet.  

Vad menas med Power Skills? 

Med Power Skills menas kompetenser som alla i en verksamhet behöver oavsett roll för att kunna lyckas bättre individuellt och tillsammans. Dessa kompetenser blir aldrig inaktuella oavsett vad framtiden bär med sig.

Att arbeta med Power Skills i praktiken är inget enskilt arbete för en HR-avdelning utan måste betraktas som ett kontinuerligt lärande vars ansvar spänner över hela verksamheten och berör alla.

Det handlar om förmågor och beteenden som individer och team fortlöpande måste praktisera genom att öva, träna och reflektera. En utvecklingsresa som är i ständig rörelse och aldrig har ett slut. 

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet från att stärka kulturer baserade på Power Skills med utgångspunkt från många verksamheters olika utmaningar i både näringsliv och offentlig sektor.  

Nyfiken på Power Skills? Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

Vilka kompetenser omfattas av Power Skills? 

I en rapport från Deloitte förutspås att Power Skills kommer att stå för 2/3 av alla jobb år 2030 och antalet jobb där Power Skills är centrala förväntas växa med 2,5 gånger mer än andra yrken. Vilka är då dessa kompetenser?  

Power Skills handlar om förmågan att: 

  • Vara kommunikativ med sig själv och andra 
  • Kunna samverka med andra och arbeta i team 
  • Fokusera på värdet av det vi ska leverera 
  • Löpande hantera motivation, trygghet och tillit 
  • Lösa problem 
  • Hantera tydliga och förankrade ramar och riktlinjer för beteenden 
  • Kontinuerligt reflektera och utvecklas individuellt och gemensamt 
  • Snabbt kunna anamma olika arbetssätt utifrån det värde som ska skapas 

Att vara eller icke vara i framtiden 

Det enorma behovet av förändring för att leverera värde till kunder med en ökad hastighet och kvalitet vid rätt tidpunkt är en sanning. Konsekvenser av att misslyckas med omställningen är lika stora som effekterna av att lyckas för både verksamhet och människa. Mångt och mycket handlar det om förmågan att bygga för att vara eller icke vara i framtiden. 

AI, digitalisering, automation, flödesoptimerat arbete, tvärfunktionella sammansättningar, olika filosofier, ramverk och arbetssätt är många gånger i debattens centrum. Här finns massor av möjligheter men också många hot. En vanlig fallgrop som bara växer med tiden är när förändringens tonvikt och prioritering ligger på strukturen för organisation och arbetssätt. När vi bygger så behöver vi en grund att stå på. För att bygget ska bli som vi vill behövs samsyn kring vilka värden vi vill få ut av byggnationen.  

En värdedrivande, välmående och förändringsbenägen kultur  

Plattformen för detta är alla ledare och medarbetare som tillsammans ska rusta, kontinuerligt förändra och utveckla i riktning mot visionen. Här är den kultur vi odlar kritisk och många gånger speglar den framgång eller fall.

Kulturen måste bottna i de värderingar och framgångsfaktorer som krävs för att ta oss dit vi vill. Genom mängder av forskning och olika studier om vad det är som gör att vissa individer och team lyckas bättre än andra visar resultaten att det handlar om Power Skills.  

Rätt hanterade stärks medarbetarnas välmående, innovationsgraden ökar, osäkerheten minskar och vi blir skickliga på att ställa om och tillgodose nya möjligheter med högre kvalitet på kortare tid. Är det inte en sådan kultur vi vill ha? 

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post