Upskilling och Reskilling - Hållbar kompetensförsörjning

En majoritet av beslutsfattare som hanterar team och budget, rapporterar om kompetensbrister, men detta är ändå inte deras största utmaning. Personalomsättning toppar listan, tätt följt av rekrytering och att bygga starka team.

Behåll det viktigaste ni har!

Kopplingen mellan personlig utveckling och personalomsättning är stark, vilket har visats av flertalet studier. Att långsiktigt komma till rätta med kompetensbrist genom skräddarsydda program för befintliga medarbetare, är ett säkert sätt att öka engagemang, motivation och produktivitet. Vilket även minskar kostnaderna för rekrytering och onboarding. Allt samtidigt som du även minskar kompetensbristen.

Vi på Cornerstone har gedigen erfarenhet av att stötta organisationer med just dessa sammanlänkade utmaningar, med hjälp av våra program för både vidareutbildning och omskolning av värdefull personal. Detta är vad som kallas Upskilling och Reskilling.

Upskilling 

Personlig utveckling är en av de primära drivkrafterna för karriärbyte, där majoriteten av dagens anställda tror att byte av arbetsgivare är det bästa sättet att uppnå detta. En nyligen genomförd Microsoft-studie visade att cirka 76% av de anställda stannar längre i sin befintliga roll om de ser fler möjligheter till kompetensutveckling.

Punktinsatser och rekrytering är inte längre tillräckligt för att möta utmaningen av den snabba tekniska utvecklingen. Genom att investera i skräddarsydda och kontinuerliga Upskillingprogram har våra kunder sett kompetensklyftor minska, liksom personalförluster och rekryteringsbehov.

Reskilling

Den digitala transformationen har satt mycket högre fart på förändringar i de flesta organisationer vilket gör att en del medarbetare riskerar att bli överflödiga. Här kan man identifiera individer och grupper som med rätt kompetensutveckling kan ta sig an nya roller och utmaningar. Man ska komma ihåg att dessa grupper har ett försprång gällande kultur, värderingar och affärsförståelse. Med skräddarsydda Reskillingprogram kan man utveckla de nödvändiga kompetenserna samtidigt som man bygger vidare på medarbetarnas lojalitet och minskar rekryteringskostnaderna.

Påbörja resan

Utmaningens karaktär ser i grunden alltid likadan ut, och resan tar avstamp i några grundläggande frågeställningar.

Alla våra upskilling- och reskilling-insatser börjar med samma grundläggande frågor:

  • Vart vill ni?
  • Vilka kompetenser behöver ni för att nå dit?
  • Vilka kompetenser har ni idag?

Frågorna är okomplicerade och ibland finns svaren färdiga, men vi kan även stötta er i arbetet med att utröna detta.

Vad behöver vi från er?

Det enda vi behöver från er för att påbörja arbetet tillsammans, är insikten om var ni står och vart ni vill. Vi hjälper er att sätta detaljerna längs vägen, och ni skördar frukterna av en kontinuerligt trimmad och lojal organisation.

Nyfiken om mer information om hur vi kan hjälpa dig?

Nyfiken på Upskilling & Reskilling? Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post