ITIL och IT Service Management

ITIL och annan IT Service Management hjälper dig att framgångsrikt införa processer för IT-tjänster i din organisation. Väl beskrivna processer, roller och procedurer är en nyckelfaktor för fortlöpande förbättring och leverans av IT-tjänster. Kunskaper i ITIL och IT Service Management ger dig stöd och riktlinjer om hur du på ett effektivt sätt kan leverera IT-tjänster som uppfyller dina kunders behov. Hos Cornerstone hittar du kurser om ITIL processer, ITIL foundation, ITIL Service Lifecycle och ITIL Service Capability. Möjligheten till ITIL-certifiering är något som vi erbjuder i anslutning till kursens slut.

Power Learning - Lärande som skapar effekt

Power Learning är en process för kompetensutveckling som bygger på forskning och studier om framgång. Den baseras på beprövade teorier om framgång för Laget, Jaget och Lärandet förenade i en agil process som kännetecknas av motivation, flexibilitet och nytta.

Kurser inom ITIL och IT Service Management

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL 4 Foundation Populär

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6401

Datum: 28 oktober, 18 november, 11 december, 7 januari, fler

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. Kursen är utformad för att den som så önskar skall kunna skriva certifieringstestet under eftermiddagen dag 3. Läs mer

Göteborg 28 oktober, 18 november, 18 november, 11 december, 11 december, 7 januari, 7 januari, 3 februari, 2 mars, 2 mars, 23 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 17 augusti
Malmö 28 oktober, 18 november, 18 november, 18 november, 11 december, 7 januari, 3 februari, 3 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 8 juni, 8 juni, 6 juli, 17 augusti
Stockholm 28 oktober, 18 november, 11 december, 7 januari, 3 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 17 augusti
Linköping 28 oktober, 18 november, 18 november, 11 december, 7 januari, 3 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 17 augusti

ITIL® Foundation

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 4 november, 16 december, 13 januari, 3 februari, fler

Denna ITIL Foundation-utbildning vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Malmö 4 november, 4 november, 16 december, 16 december, 13 januari, 13 januari, 3 februari, 9 mars, 9 mars, 27 april, 15 juni
Stockholm 4 november, 16 december, 13 januari, 3 februari, 9 mars, 27 april, 15 juni
Göteborg 4 november, 16 december, 13 januari, 3 februari, 3 februari, 9 mars, 27 april, 27 april, 15 juni
Linköping 4 november, 16 december, 13 januari, 3 februari, 9 mars, 27 april, 15 juni

ITIL 4 - Managing Professional (MP) Transition Module

5 dagar

27950 kr

Kod: AK6410

Datum: 20 januari, 16 mars, 4 maj, 22 juni

Denna bridge-kurs till ITIL 4 Managing Professional är utformad för att du som redan har merparten av kunskaperna inom ITIL v3 Expert skall kunna lyfta din kompetens till nivån Managing Professional MP inom ITIL 4. Läs mer

Stockholm 20 januari, 16 mars, 4 maj, 22 juni
Malmö 20 januari, 20 januari, 16 mars, 4 maj, 4 maj, 22 juni
Göteborg 20 januari, 16 mars, 16 mars, 4 maj, 22 juni, 22 juni
Linköping 20 januari, 16 mars, 4 maj, 22 juni

ITIL 4 - Foundation Update for ITIL Professionals

1 dag

10950 kr

Kod: AK6402

Datum: 20 december, 6 februari, 26 mars

På en dag går vi igenom vad som är nytt inom ITIL 4 i jämförelse med ITIL v3, med fokus på det som omfattas av certifieringen ITIL 4 Foundation. Kursen är speciellt framtagen för att du som redan kan ITIL v3 på Foundation-nivå så snabbt och effektivt som möjligt skall komma på banan med ITIL 4. Läs mer

Stockholm 20 december, 6 februari, 26 mars
Umeå 20 december, 6 februari, 26 mars
Malmö 20 december, 6 februari, 6 februari, 26 mars
Göteborg 20 december, 20 december, 6 februari, 26 mars, 26 mars

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 28 november, 13 februari, 23 april

Denna ITIL 2011 -utbildning som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Stockholm 28 november, 13 februari, 23 april
Göteborg 28 november, 28 november, 13 februari, 23 april
Malmö 28 november, 13 februari, 23 april
Linköping 28 november, 13 februari, 23 april

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 2 december, 27 januari, 18 maj

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 2 december, 27 januari, 18 maj
Umeå 2 december, 27 januari, 18 maj
Linköping 2 december, 27 januari, 18 maj
Göteborg 2 december, 27 januari, 18 maj

ITIL® - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: AK6301

Datum: 18 november, 27 januari, 11 maj

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL 2011 Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 18 november, 27 januari, 11 maj
Umeå 18 november, 27 januari, 11 maj
Linköping 18 november, 27 januari, 11 maj
Göteborg 18 november, 27 januari, 11 maj

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 9 december, 5 mars, 11 juni

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 9 december, 5 mars, 11 juni
Göteborg 9 december, 5 mars, 11 juni
Linköping 9 december, 5 mars, 11 juni
Umeå 9 december, 5 mars, 11 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 11 november, 8 januari, 6 april

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 11 november, 8 januari, 6 april
Göteborg 11 november, 8 januari, 6 april
Malmö 11 november, 8 januari, 6 april
Linköping 11 november, 8 januari, 6 april

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 9 december, 10 februari, 20 april

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 9 december, 10 februari, 20 april
Göteborg 9 december, 10 februari, 20 april
Malmö 9 december, 10 februari, 20 april
Linköping 9 december, 10 februari, 20 april

ITIL® Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6221

Datum: 11 november, 8 januari, 6 april

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 11 november, 8 januari, 6 april
Umeå 11 november, 8 januari, 6 april
Göteborg 11 november, 8 januari, 6 april
Malmö 11 november, 8 januari, 6 april

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 5 december, 27 februari, 4 juni

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 5 december, 27 februari, 4 juni
Göteborg 5 december, 27 februari, 4 juni
Malmö 5 december, 27 februari, 4 juni
Umeå 5 december, 27 februari, 4 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 2 december, 27 januari, 18 maj

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 2 december, 27 januari, 18 maj
Umeå 2 december, 27 januari, 18 maj
Linköping 2 december, 27 januari, 18 maj
Malmö 2 december, 27 januari, 18 maj

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 9 december, 10 februari, 20 april

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 9 december, 10 februari, 20 april
Umeå 9 december, 10 februari, 20 april
Linköping 9 december, 10 februari, 20 april
Malmö 9 december, 10 februari, 20 april

Skapa en tjänstekatalog

1 dag

9450 kr

Kod: AK6511

Datum: 11 november, 16 januari, 17 juni

Följ med på en workshopdag där vi genom teori och praktik tar dig från ax till limpa med tjänstekatalogen. Vi definierar tjänster, skapar strukturen, hanterar helheten i katalogen samt implementerar den i organisationen. Arbetet leds av en kunnig och erfaren ämnesexpert. Läs mer

Stockholm 11 november, 16 januari, 17 juni
Malmö 16 januari, 17 juni
Göteborg 16 januari, 17 juni
Linköping 16 januari, 17 juni

Processmodellering - Kom igång på en dag

1 dag

9450 kr

Kod: AK6512

Datum: 11 november, 17 januari, 18 juni

Välkommen på en workshopdag för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

Stockholm 11 november, 17 januari, 18 juni
Malmö 17 januari, 18 juni
Göteborg 17 januari, 18 juni
Umeå 17 januari, 18 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 17 februari, 25 maj

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 17 februari, 25 maj
Umeå 17 februari, 25 maj
Linköping 17 februari, 25 maj
Malmö 17 februari, 25 maj

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 24 februari, 1 juni

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 24 februari, 1 juni
Göteborg 24 februari, 1 juni
Malmö 24 februari, 1 juni
Linköping 24 februari, 1 juni

ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 17 februari, 25 maj

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 17 februari, 25 maj
Göteborg 17 februari, 25 maj
Malmö 17 februari, 25 maj
Linköping 17 februari, 25 maj

ITIL® Awareness & Inspiration

Halvdag

4950 kr

Kod: AK6151

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna dags introduktionskurs ger deltagare en unik möjlighet att få en introduktion till koncepten ITIL och IT Service Management. Den ger en översikt av begreppen inom ITIL ramverket samt introducerar de viktigaste ITIL-processerna. Denna kurs förklarar hur ITIL processer drivs av en tjänstelivscykeln för att ge en väl fungerande organisation, vilket säkerställer hög kvalitet av tjänsteleverans till sina kunder. Den har utformats för elever som behöver en grundläggande kännedom om ITIL och som en del av ett större program eller för dem vill bedöma ITIL ITSM för sin organisation. Läs mer