ITIL och IT Service Management

ITIL och annan IT Service Management hjälper dig att framgångsrikt införa processer för IT-tjänster i din organisation. Väl beskrivna processer, roller och procedurer är en nyckelfaktor för fortlöpande förbättring och leverans av IT-tjänster. Kunskaper i ITIL och IT Service Management ger dig stöd och riktlinjer om hur du på ett effektivt sätt kan leverera IT-tjänster som uppfyller dina kunders behov. Hos Cornerstone hittar du kurser om ITIL processer, ITIL foundation, ITIL Service Lifecycle och ITIL Service Capability. Möjligheten till ITIL-certifiering är något som vi erbjuder i anslutning till kursens slut.

Power Learning - Lärande som skapar effekt

Power Learning är en process för kompetensutveckling som bygger på forskning och studier om framgång. Den baseras på beprövade teorier om framgång för Laget, Jaget och Lärandet förenade i en agil process som kännetecknas av motivation, flexibilitet och nytta.

Kurser inom ITIL och IT Service Management

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL® Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Göteborg 25 februari, 18 mars, 1 april, 1 april, 23 april, 17 juni, 8 juli, 8 juli, 12 augusti
Malmö 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 23 april, 17 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti
Stockholm 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 17 juni, 8 juli, 12 augusti
Umeå 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 17 juni, 8 juli, 12 augusti

ITIL 4 Foundation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6401

Datum: 25 mars, 13 maj, 3 juni, 3 juli

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. Kursen är utformad för att den som så önskar skall kunna skriva certifieringstestet under eftermiddagen dag 3. Läs mer

Malmö 25 mars, 25 mars, 13 maj, 3 juni, 3 juni, 3 juli
Stockholm 25 mars, 13 maj, 3 juni, 3 juli
Linköping 25 mars, 13 maj, 3 juni, 3 juli
Umeå 25 mars, 13 maj, 3 juni, 3 juli

ITIL 4 - Foundation Update for ITIL Professionals

1 dag

9950 kr

Kod: AK6402

Datum: 8 mars, 18 april, 20 juni

På en dag går vi igenom vad som är nytt inom ITIL 4 i jämförelse med ITIL v3, med fokus på det som omfattas av certifieringen ITIL 4 Foundation. Kursen är speciellt framtagen för att du som redan kan ITIL v3 på Foundation-nivå så snabbt och effektivt som möjligt skall komma på banan med ITIL 4. Läs mer

Göteborg 8 mars, 18 april, 20 juni
Malmö 18 april, 18 april, 20 juni
Stockholm 18 april, 20 juni
Umeå 18 april, 20 juni

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 4 april, 16 maj

En 2-dagars kurs som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Göteborg 4 april, 4 april, 16 maj, 16 maj
Stockholm 4 april, 16 maj
Malmö 4 april, 16 maj
Linköping 4 april, 16 maj

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 13 juni

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 13 juni
Göteborg 13 juni
Linköping 13 juni
Malmö 13 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 27 maj

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 27 maj
Umeå 27 maj
Linköping 27 maj
Malmö 27 maj

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 15 april

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 15 april
Göteborg 15 april
Malmö 15 april
Linköping 15 april

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 6 maj

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 6 maj
Umeå 6 maj
Linköping 6 maj
Malmö 6 maj

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 27 maj

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 27 maj
Göteborg 27 maj
Malmö 27 maj
Linköping 27 maj

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 17 juni

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 17 juni
Malmö 17 juni
Linköping 17 juni
Göteborg 17 juni

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 6 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 6 maj
Umeå 6 maj
Göteborg 6 maj
Linköping 6 maj

ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 27 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 27 maj
Malmö 27 maj
Linköping 27 maj
Göteborg 27 maj

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 15 april

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 15 april
Umeå 15 april
Göteborg 15 april
Linköping 15 april

ITIL® Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6221

Datum: 27 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 27 maj
Malmö 27 maj
Linköping 27 maj
Umeå 27 maj

ITIL® - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: AK6301

Datum: 20 maj

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 20 maj
Göteborg 20 maj
Umeå 20 maj
Linköping 20 maj

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 9 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 9 maj
Göteborg 9 maj
Malmö 9 maj
Linköping 9 maj

Skapa en tjänstekatalog

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6511

Datum: 11 april

Följ med på en workshopdag där vi genom teori och praktik tar dig från ax till limpa med tjänstekatalogen. Vi definierar tjänster, skapar strukturen, hanterar helheten i katalogen samt implementerar den i organisationen. Arbetet leds av en kunnig och erfaren ämnesexpert. Läs mer

Stockholm 11 april
Göteborg 11 april

Processmodellering - Kom igång på en dag

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6512

Datum: 12 april

Välkommen på en workshopdag för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

Stockholm 12 april
Göteborg 12 april

Introduktion till Service Management

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6503

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna endagskurs vänder sig till dig som vill få en överblick över ITIL Service Management Lifecycle. Det ger en introduktion till ämnet och ger bred bakgrund om terminologi, processer, funktioner och roller i ITIL. Kursmaterialet till denna kurs är på svenska. Läs mer

SIAM - Service Integration and Management - Foundation

2 dagar

15500 kr

Kod: AK6504

Datum: Kursen hålls på begäran

Service Integration and Management SIAM är ett sätt att ta sig an utmaningen med multipla leverantörer av såväl IT- som affärstjänster samt integrera dessa till en enda affärsmässig kontaktyta mot en IT-organisation. Kursen tar upp ett flertal aspekter på detta, däribland tillvägagångssätt, modeller, strukturer, processer, funktioner och roller. Vi behandlar även såväl viktiga fördelar som vanliga utmaningar. Läs mer