ITSM Specialist - Change & Release

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. 

Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom förändringshantering, utrullning och sjösättning av IT tjänster.

Efter avslutad kurs har du tillräcklig kompetens för att kunna ansvara för ledning och förbättring av den aldrig sinande behovet av förändring.

Mål

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:

 • Förklara mål och syftet med Change Management (ChM) och Release & Deployment Management (R&DM)
 • Förstå och förklara processer och roller inom ChM och R&DM
 • Best Practices (ITIL®) och riktlinjer som är relevanta för ChM samt R&DM
 • Utveckla och förbättra kund- och affärsfokus för ChM samt R&DM
 • Prioritera och bedöma effekterna av föreslagna förändringar
 • Bedöma och hantera risk, nytta och kostnad för föreslagna förändringar
 • Hantera godkännandeprocessen
 • Hantera förändringar och utrullningar genom sin livscykel
 • Definiera och komma överens om förändringsmodeller och standardförändringar
 • Producera och hantera Forward Schedule of Changes
 • Samordna och koordinera resurser för att hantera förändringar, baserat på prioriteringar
 • Övervaka och hantera framtagande, testning och genomförande av godkända ändringar
 • Analysera Change ärenden och statistik, samt föreslå aktiviteter för att minska antalet misslyckade ändringar i samarbete med andra processer
 • Producera ChM rapporter för spridning samt tolka och använda dess innehåll
 • Producera en release policy
 • Förstå det ömsesidiga beroendet mellan Change Management och andra IT-områden och processer
 • Förstå det ömsesidiga beroendet mellan Release & Deployment och andra IT-områden och processer
 • Hjälpa till med planering och införande av Change Management och Release & Deployment

Format

Formatet på kursen är interaktivt och framtaget för att presentera informationen i hanterbara avsnitt för att lättare ta till sig kunskapen. Under kursen kommer deltagare att få möjlighet att prova sin kunskap på det som presenterats.

Alla deltagare får komplett kursdokumentation med allt material som presenteras och används under kursen.

Språk och kursmaterial

Kursmaterial är på svenska med engelska facktermer.

Förkunskaper

Genomgången ITIL Foundation kurs.

Kursinnehåll – det här lär du dig

Service Management begrepp och principer:

 • IT Service Management Best Practice (ITIL®)
 • Genomgång av de fem faserna i ITIL®
 • Begrepp och principer i ITIL® 2011 Edition
 • Tjänster och tjänstekatalog
 • Tillgångar inom Service Management
 • Värdeskapande IT Tjänster
 • Funktioner inom ITIL®

Grunder i process-modellering:

 • Vad är en process
 • Ansvarsmatriser (RACI)
 • Roller
 • Dokumentation av processen

ITIL® och dess tillämpning av Change Management:

 • Omfattning av Change Management processen och Release & Deployment Management processen
 • Syfte och mål
 • Aktiviteter, metoder och modeller
 • Triggers, input och output samt samspel mellan Service Transition processer, framförallt Service Asset & Configuration Management, Service Validation and Testing samt Change Evaluation
 • Organisation och roller inom Service Transition
 • De viktigaste Change Management och Release & Deployment Management riktlinjerna inom ITIL®
 • Gränssnitt med och beroende av andra delar av ITIL ®
 • Vad är en process
 • Ansvarsmatriser (RACI)
 • Roller
 • Dokumentation av processen

Styrning och mätning:

 • Grunder i mätning och rapporter
 • Mål och mätning av processerna
 • KPI och CFS för Change Management och Release & Deployment Management
 • Förändringsledning i Service Transition
 • Kunskap om hantering av intressenter genom användande av kommunikation och stakeholder-management
 • Betydelsen och hantering av ABC (Attityd, Beteende och Kultur) för ett lyckat införande av Change Management samt Release & Deployment Management

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK6252

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

27 februari

11 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.