Processmodellering - Kom igång på en dag

Välkommen på en workshopdag för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet.

Med praktiska moment av expertledda grupparbeten och brainstorming får du både verktyg och handlag, och du har början på din processkartläggning med dig när du lämnar kurslokalen.

När och varför

När ska man dokumentera processer?

 • Om ni behöver tydligare ansvarsfördelning
 • Om ni erfar brutna ansvarskedjor, där vissa aktiviteter saknar ansvarig
 • Om höga eller otydliga krav dominerar vardagen
 • För uppgifter som utförs av många och/eller ofta
 • För uppgifter som går genom flera avdelningar

Varför ska man dokumentera processer?

 • För att veta var vi är och hur vi gör
 • För att upptäcka och identifiera störningar kring hur vi gör saker och ting

Detta får du med dig

 • Exempel på processbeskrivning
 • Struktur till en tjänstekatalog
 • Processbeskrivning för hantering och förvaltning av tjänstekatalog
 • Exempel på rollbeskrivningar
 • Intressentanalys. Vem eller vilka blir påverkade av detta och hur ska vi hantera dem.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav finns för denna kurs.

Målgrupp

Målgrupp för denna utbildning är du som arbetar med verksamhetsförändring. T.ex. verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, förvaltare, förändringsledare samt verksamhetsansvariga som vill förstå och förändra sin verksamhet på ett strukturerat sätt. Men även projektledare som vill överlämna sitt projektresultat på ett bra sätt till linjeorganisationen kommer att ha nytta av denna utbildning.

Ämnesområden

Workshopen varvar teoripass med praktiska grupparbeten.

 • Teoripass 1: Vad är en process
 • Workshop 1: Rita och skriva en process
 • Teoripass 2: Vad är en roll
 • Workshop 2: Skriva en rollbeskrivning
 • Teoripass 3: Vad är RACI modellen
 • Workshop 3: Skapa en RACI matris
 • Teoripass 4: Hur får man in processdokumentation som en del av sin organisation.
 • Workshop 4: Göra en intressentanalys. Lista steg och aktiviteter för att lyckas med införandet av processdokumentation i din organisation.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 9 450,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod AK6512
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

18 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.

Tre ledstjärnor för motivation

Motivation är ett måste. Den gör att vi får ut den energi och kraft vi behöver för att må bra, känna lycka, kunna föra arbetet framåt och komma dit vi vill. En del verksamheter arbetar medvetet, strukturerat och löpande med motivation som framgångsfaktor men långt ifrån alla. Gör ni det?