Skapa en tjänstekatalog

Följ med på en workshopdag där vi genom teori och praktik tar dig från ax till limpa med tjänstekatalogen. Vi definierar tjänster, skapar strukturen, hanterar helheten i katalogen samt implementerar den i organisationen. Arbetet leds av en kunnig och erfaren ämnesexpert.

En tjänstekatalog är en beskrivning av det utbud av tjänster du tillhandahåller till sin kund och den utgör ett viktigt verktyg för att hantera kunders förväntningar. Det kan handla om allt från en IT-avdelnings tjänster gentemot övriga organisationen till en outsourcingpartners tjänster mot en extern kundbas. Med tjänstekatalogen kommunicerar du tydligt vilka tjänster som finns, vad de gör och innefattar samt även hur man beställer.

Workshopen varvar teoripass med praktiska grupparbeten. Kursmaterialet utgörs av kursledarens presentation.

Målgrupp

Tjänsteansvariga/tjänstägare, även alla som interagerar med kunder, interna eller externa, eller som är med och definierar utbudet.

Nyttan

En tjänstekatalog är en beskrivning av det utbud som en IT-avdelning eller outsourcingpartner tillhandahåller till sin kund. (Som en meny på en restaurang som visar vad man kan beställa för rätter.)

Den hjälper dig att kommunicera med din kund genom att tydliggöra vilka tjänster som finns, vad dessa tjänster gör och hur man som kund beställer.

Den är en viktig del för att lyckas hantera förväntningar hos kund. (Finns det inga vegetariska alternativ på menyn så bör detta vara tydlig för kunden.)

Detta gör vi

 • Teoripass 1:
  Vad är en tjänst, hur bör man definiera en tjänst, vilket innehåll bör finnas i tjänstebeskrivningen.
 • Workshop 1:
  Skriv en tjänstebeskrivning. Ett utav menyvalen beskrivs för att kunna användas som mall i framtiden.
 • Teoripass 2:
  Vad är en tjänstekatalog
 • Workshop 2:
  Skapa en struktur för katalogen och sätta vyer. Menyn behöver anpassas så att frukostkunden får frukostmenyn o.s.v
 • Teoripass 3:
  Hantera tjänstekatalogen
 • Workshop 3:
  Sätta en process för hantering av tjänstekatalogen. Menyn måste vara uppdaterad och upptryckt samt läsbar av kund när kund behöver.
 • Teoripass 4:
  Hur får man in tjänstekatalogen i sin organisation. Vilka roller behövs. Vilka intressenter finns det. Hur lyckas vi med vår meny rent praktiskt.
 • Workshop 4:
  Göra en intressentanalys. Lista steg och aktiviteter för att lyckas med införandet av en tjänstekatalog.

Detta får du med dig

 • Exempel på tjänstebeskrivning.
 • Struktur till en tjänstekatalog. Hur ser en meny ut.
 • Processbeskrivning för hantering och förvaltning av tjänstekatalog. Menyn måste ju alltid vara korrekt och aktuell.
 • Rollbeskrivningar. Vilka roller säkerställer en bra meny.
 • Intressentanalys. Vem vill se menyn.
 • En plan för införandet av en tjänstekatalog och tillhörande tjänstekatalogshantering. Hur får man till en meny på riktigt.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 9 450,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod AK6511
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

17 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.

Tre ledstjärnor för motivation

Motivation är ett måste. Den gör att vi får ut den energi och kraft vi behöver för att må bra, känna lycka, kunna föra arbetet framåt och komma dit vi vill. En del verksamheter arbetar medvetet, strukturerat och löpande med motivation som framgångsfaktor men långt ifrån alla. Gör ni det?