Ledarskapsutbildning

Ledarskap och Team

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa verksamheter, ledare och team lyckas bättre än andra. Vi vet också vad som löpande uppmärksammas och utvecklas och hur du som ledare och team kan uppnå ständiga framgångar.

Med våra utbildningar får du möjligheten att utveckla din förmåga att leda dig själv, team eller andra ledare baserat på det vi vet skapar framgång, inte bara idag utan också över tid.

När du går en utbildning hos oss möter du pedagoger med en gedigen erfarenhet av att leda och utveckla människor. De är både generalister/specialister/beteendevetare och mycket uppskattade coacher, föreläsare och instruktörer.  

Hur hänger kurserna ihop? Öppnas i nytt fönster

Funderar du på var du ska börja? Här kan du kika på hur utbildningarna inom Ledarskap hänger ihop med varandra och på vilken nivå kurserna ligger. 

Anpassade utbildningar

Hittar du inte det du letar efter? Vi är specialister på att anpassa utbildningar som passar era behov.

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Kurser inom Ledarskap och Team

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 9 april, 7 maj, 21 maj, 18 juni, fler

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 9 april, 18 juni, 13 augusti
Göteborg 9 april, 7 maj, 18 juni, 13 augusti
Malmö 9 april, 21 maj, 18 juni, 13 augusti
Linköping 9 april, 18 juni, 13 augusti

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 19 mars, 16 april, 21 maj, 25 juni, fler

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Båstad 19 mars, 25 juni, 1 oktober, 19 november
Stockholm 16 april, 21 maj, 25 juni, 27 augusti, 1 oktober, 15 oktober, 5 november, 19 november, 3 december
Göteborg 16 april, 5 november

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 19 mars, 16 april, 28 maj, 18 juni

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 19 mars, 18 juni
Göteborg 19 mars, 16 april, 18 juni
Malmö 19 mars, 16 april, 28 maj, 18 juni
Linköping 19 mars, 18 juni

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 19 april, 23 april, 26 april, 28 juni

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Linköping 19 april, 26 april, 28 juni
Göteborg 23 april, 26 april, 28 juni
Stockholm 26 april, 28 juni
Malmö 26 april, 28 juni

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 23 april, 17 maj

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Stockholm 23 april
Göteborg 23 april
Malmö 23 april
Linköping 23 april, 17 maj

Vinnande ledarskap

3 dagar

24900 kr

Kod: AK303

Datum: 7 maj, 22 maj

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. Läs mer

Stockholm 7 maj
Göteborg 7 maj, 22 maj
Malmö 7 maj
Linköping 7 maj

Chefens svåra samtal

2 dagar

13950 kr

Kod: AK306

Datum: 14 maj

Framgångsrika samtal bygger på att vara väl förberedd, ha en genomtänkt strategi samt ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner. Under två dagar lär du dig samtalsstrukturer och upplägg för en mängd olika samtal som du möter i din ledarroll. Du genomför ett stort antal olika typer av samtal med efterföljande personlig återkoppling. Läs mer

Stockholm 14 maj
Göteborg 14 maj
Malmö 14 maj
Linköping 14 maj

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK310

Datum: 12 april

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Stockholm 12 april
Göteborg 12 april
Malmö 12 april
Linköping 12 april

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 11 juni

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 11 juni
Göteborg 11 juni
Malmö 11 juni
Linköping 11 juni

Konflikthantering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK405

Datum: Kursen hålls på begäran

En konflikt är alltid en konflikt oavsett vilken vetenskaplig definition man väljer att bekänna sig till. Konflikter är någonting naturligt och fullständigt ofrånkomligt och som, om de hanteras på rätt sätt, snarare är berikande än destruktiva och hämmande. Läs mer

Situationsanpassa ditt ledarskap

2 dagar

13950 kr

Kod: AK307

Datum: Kursen hålls på begäran

Under kursen förstärker du din förmåga att utöva ett situationsanpassat ledarskap. Du får en djupare förståelse för hur du värderar situationer och hur du anpassar ditt ledarskap utifrån det. Du får kunskaper om individens behov, gruppdynamiska processer och gruppens mognadsprocess. Fokus ligger på att lära dig att hitta rätt tillvägagångssätt för varje situation. Läs mer

Agilt ledarskap med Lean

2 dagar

13950 kr

Kod: A736

Datum: Kursen hålls på begäran

I en föränderlig värld ställs nya krav på chefer och ledare. När förändring och nya förutsättningar tidigare varit tillfälliga utmaningar, är behovet av en adaptiv och smidig organisation idag en del av vardagen. Läs mer