Teamledaren, teamwork och framgång

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid.

Den här utbildningen vänder sig till dig som är eller är på väg att bli teamledare. Syftet med insatsen är att stärka dig i rollen som ledare för ditt team på ett sätt som gynnar din verksamhets grad av måluppfyllelse och utveckling över tid.

Fokus i utbildning är ledarskap, teamwork och förmågan att hantera mål, motivation, kommunikation, samverkan tydliga ramar och ständig förbättring. Rätt hanterat skapas den energi och kraft som behövs på vägen till målet.

Målet är att du ska:

 • få insikter om faktorer som skapar möjlighet till framgång över tid
 • få insikter om ledarskap och din egen naturliga ledarstil
 • få kunskap om olika ledarskapsstilar
 • kunna börja tillämpa olika ledarskapsstilar beroende på teamets olika situationer och olika personer i ditt team
 • utveckla din förmåga att hantera mål
 • utveckla din förmåga att hantera motivation, din egen och teamets
 • bli bättre på att kommunicera med dig själv, individen i teamet och teamet
 • få metodik som hjälper teamet att känna sig som ett team
 • kunna förankra ramar för beteenden som hjälper dig själv, individen i teamet och teamet att vara i en ständig rörelse av utveckling och framgång.

Innehåll

Ledarskap, Teamarbete och framgång över tid

 • Vad säger forskning och studier om ledarskap, teamarbete och framgång över tid?

Ledarskap

 • 10 sanningar om ett bra ledarskap
 • Min naturliga ledarstil
 • Olika ledarstilar
 • Metodik för anpassning av ledarstil till teamets olika situationer och olika personer i teamet.

Mål, ansvar och stark motivation

 • Vad menas med mål, ansvar och stark motivation?
 • Hur förankrar jag mål och ansvar som skapar motivation för mig, individen och teamet?
 • Vilka drivkrafter stärker teamet, vårt arbete och de resultat vi ska uppnå?
 • Hur ska jag och mitt team bete oss så att våra drivkrafter blir verklighet?
 • Varför är våra drivkrafter viktiga för oss?
 • Hur ska vi gå tillväga för att löpande uppmärksamma och utvecklas i linje med det vi ska åstadkomma?

Stärkande kommunikation

 • Vad menas med stärkande kommunikation?
 • Vad har jag för starka drag i mitt sätt att kommunicera?
 • Hur anpassar jag mitt sätt att kommunicera till olika individer och teamet?
 • Vad är feedback?
 • Hur ger jag feedback till andra på ett effektivt och utvecklande sätt?
 • Hur tar jag emot feedback från andra så att jag själv utvecklas?
 • Vad är en konflikt?
 • Vilka olika typer av konflikter har vi på en arbetsplats?
 • Hur ser konfliktprocessen ut?
 • Hur hanterar jag olika typer av konflikter?
 • Hur påverkar vårt tillstånd det resultat vi ska uppnå tillsammans?
 • Vilka positiva effekter får vi ut av att lära oss tänka positivt?
 • Hur gör jag för att lära mig tänka mer positivt?
 • Hur kan jag påverka andra att tänka mer positivt?

Stark samverkan

 • Vad menas med stark samverkan?
 • Hur skapar jag en effektiv samordningsstruktur?
 • Hur ska teamet samverka för att uppnå önskade resultat?
 • Varför är samverkan viktigt för oss?
 • Hur ska vi gå tillväga för att löpande uppmärksamma och utveckla vårt sätt att samverka?

Ständig förbättring

 • Vad menas med ständig förbättring?
 • Metodik för ständig förbättring

Pedagogik

Alla tar vi till oss kunskap på olika sätt. Därför tillämpar vi vårt lärande med hjälp av t.ex. visuella-, auditiva- och kinestetiska tekniker för lärande. Eftersom vi lär oss genom de sinnen vi har så blir verktyg som bilder, texter, filmer, dialog, diskussion och praktiska övningar viktiga verktyg för att befästa nya kunskaper. Vi tränar vårt minne, såväl yttre som inre minnen vilket variationen av de inlärningstekniker vi tillämpar förstärker.

För att ge deltagarna möjligheten att fortsätta utvecklas på egen hand arbetar vi med verktyg för ständig förbättring. Det gör vi genom att regelbundet reflektera över det vi gjort, det vi lärt oss, vad som var bra och vad som kan bli ännu bättre. Dessa tekniker lär sig deltagarna så att de kan arbeta med sin egen utveckling efter det att insatsen är slut.

 

 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK302

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

2 mars

20 april

22 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.

Vad är det som skiljer en fantastisk ledare från en... ja, ledare?

Låt vår instruktör Christina Haugsöen inspirera dig till att bli en av framtidens ledare med sin artikel om ledarskap.