Praktisk information

Här följer praktisk information som kan vara bra att känna till vid bokning av utbildning hos oss.

Order

Bokning kan ske via följande kanaler:
Online: www.cornerstone.se
Telefon: Stockholm, 08-562 557 50, Göteborg 031-749 57 00, Malmö 040-330850, Linköping: 013-37 67 50, Umeå: 090-200 61 02.

Vid bokning med kompetenskort skall kunden vid bokningstillfället ange att han/hon avser utnyttja sitt kompetenskort.

Kurstider

Kurserna börjar klockan 9.00 och avslutas cirka 16.30 samtliga dagar om inte annat har angetts i kursbekräftelsen. Receptionen öppnas och frukost serveras (när du går kurs i våra lokaler) från klockan 8.30 och vi stänger klockan 17.00.

Parkering

Parkering kan göras i Stockholm, Göteborg och Malmö mot avgift. I kallelse finns vägbeskrivningar till våra lokaler och lämpliga parkeringsplatser på respektive ort.

Telefonmeddelanden

Meddelanden kan lämnas till kursdeltagarna per telefon: Stockholm, 08-562 557 50, Göteborg 031-749 57 00, Malmö 040-330850, Linköping: 013-37 67 50, Umeå: 090-200 61 02. 

Måltider

Frukost serveras från klockan 08.30 varje dag. Frukost, lunch och fika ingår samtliga kursdagar när du går kurs i våra lokaler, inte vid LiveClass@home.

Startgaranti

Ett kurstillfälle märkt med startgaranti garanterar att tillfället inte kommer att ställas in på grund av för få bokade deltagare.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post