Allmänna villkor

For English, click here

Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Kursavgiften skall vara betald innan kursstart. Dröjsmålsränta debiteras med 2 procentenheter per månad vid utestående likvid från och med 30 dagar efter fakturadatum till dess full likvid erlagts. Samtliga priser anges exklusive moms.

Av- och ombokning

Schemalagd- och företagsintern utbildning

Våra av- och ombokningsregler är baserade på organisationen Almega Utbildningsföretagens (f.d.SAUF) riktlinjer.

  • Kursbokningen är bindande för deltagarens företag så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

  • Av- och ombokning meddelas under kontorstid (kl 9-17) till info@cornerstone.se, gärna med kopia till din säljkontakt.

  • Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 20 arbetsdagar innan kursstart.

  • För schemalagd utbildning kan avbokning göras mot 50% debitering senast den 11:e arbetsdagen innan kursstart. Efter detta debiteras hela kursavgiften.

  • Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med oss

Om kursen betalas genom utnyttjande av kompetenskort gäller ovan nämnda avbokningsregler. Vid av- eller ombokning 4 - 2 veckor före kursstart kommer kostnaden avrundas uppåt. 

Event

För event och seminarier med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för kurs. För kostnadsfria event förbehåller vi oss rätten att vid avbokning debitera 300:- för rörliga utgifter.

Kompetenskort

För att nyttja eventuellt förekommande kompetenskort skall beställaren vid ordertillfället ange att ett sådant skall utnyttjas för att ordern skall avräknas mot detta. Se även särskilda villkor för kompetenskort på www.cornerstone.se/villkor-kompetenskort.

Utbildningsavbrott samt ansvarsbegränsning

Om Cornerstone måste ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning, äger kunden rätt att välja mellan att återfå erlagd kursavgift eller att ha erlagd kursavgift tillgodo inför framtida kurstillfälle. Om Cornerstone måste avbryta en redan påbörjad kurs, oavsett anledning därtill, skall Cornerstone i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid närmast efterföljande kurstillfälle. Kunden äger alternativt rätt att välja mellan att återfå kursavgiften beräknat på outnyttjade kursdagar eller att erhålla motsvarande belopp tillgodo inför framtida kurstillfälle. Kursavgiften per dag fastställes genom att dividera totala kursavgiften med kursens totala antal utbildningsdagar. Ersättningar utöver detta utbetalas inte.

Digitalt kursmaterial

Cornerstone använder i första hand digitalt kursmaterial, som inte får kopieras eller spridas. Plattformen för detta kan variera från ett ämne till ett annat, beroende på vilka alternativ som erbjuds av materialets upphovsrättsinnehavare. Villkor och förutsättningar kan på samma sätt variera, samt även förändras över tid, baserat på beslut från upphovsrättsinnehavaren som Cornerstone inte råder över.

Nöjd Kund-garanti

Är du inte nöjd med en schemalagd kurs du gått hos oss, äger du rätt att gå om samma kurs vid ett senare tillfälle. För detta behöver du kontakta Cornerstone inom 10 arbetsdagar efter avslutad kurs.

Kontakt

Vid bokning av event eller kurs godkänner du att bli kontaktad av Cornerstone via e-post eller telefon för information om Cornerstones erbjudanden. 

Upphovsrätt och integritet

Cornerstone innehar och hanterar rättigheterna till utbildningsmaterialet, som inte får kopieras eller spridas. Digitala kursleveranser får inte spelas in om inte detta överenskommits skriftligt i förväg.

Personuppgifter

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Tidsbegränsade erbjudanden

Om inget annat anges kan inte erbjudanden kombineras med ytterligare erbjudanden eller rabatter. 

Fakta

Sedan starten 1993 har vi tränat över 250 000 människor från olika verksamheter, världen över. I Sverige har vi utbildningscenter i Stockholm, Göteborg samt Linköping och vi har tillgång till ytterligare 75 centers i 25 länder genom förvärvet av Global Knowledge Sverige och partnerskapet med Global Knowledge world wide.

Varje år tränar vi över 10 000 människor och genomför ca 1 000 uppdrag inom våra affärsområden:

  • Affärskompetens
  • Infrastruktur
  • Systemutveckling
  • Användarutbildning

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post