Microsoft Office 2019 sv/eng

Excel 2019 grunder sv/eng – E-learning

I denna kurs lär du dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grunder lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna...

Excel 2019 fortsättning sv/eng – E-learning

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner, pivottabeller och databaser i Excel.

Nytt i Office 2019 jmf. 2016 – E-learning

Med ett nytt Office-paket kommer en mängd nya funktioner. I denna kurs får du lära dig vad de ny ikonerna kan användas till, hur du använder avancerade bildspelfunktioner som morfning och zoom. Du lär dig också hur du tydligt kan omnämna personer i mejlkonversationer, samt får en inblick i...

Outlook 2019 sv/eng – E-learning

Tillbringa mindre tid i Outlook än du gjort tidigare genom att skapa dig en bättre överblick och struktur. Kursen lär dig inställningar och knep som förenklar och automatiserar hanteringen både för dig och för mottagaren av dina mejl. Du kommer lättare kunna skapa dig en överblick över dagens...

PowerPoint 2019 grunder sv/eng – E-learning

Efter denna PowerPoint-kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar.

PowerPoint 2019 fortsättning sv E-learning

Fördjupa dina kunskaper inom PowerPoint så att du kan utnyttja de lite mer avancerade funktionerna såsom att hantera ljud och bild, samt verktygen som finns under bildspelet.

Word 2019 grunder sv/eng – E-learning

Denna e-learning i Word är för dig som vill lära dig att skriva de vanligaste typerna av dokument. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Du lär dig också att använda sidhuvud, sidfot, autotext, autokorrigering, stavningskontroll, format- och...

Word 2019 fortsättning - E-learning

Fördjupa dina kunskaper inom Word, så att du kan utnyttja de lite mer avancerade funktioner såsom, att skydda dokument, skapa formulär med olika kontroller, samt jobba i delade dokument.