Cisco DevNet - Implementing DevOps Solutions and Practices

Kurskod CSDOPS

Cisco DevNet - Implementing DevOps Solutions and Practices

På denna kurs lär du dig automatisera applikationsdistribution, aktivera automatiserad konfiguration, förbättrar hanteringen och förbättra skalbarheten för cloud microservices och infrastrukturprocesser på Cisco-plattformar. 

Pris
49450 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
30 sep
Live Online
16 dec
Live Online

Boka utbildning

Du kommer också att lära dig hur du integrerar Docker och Kubernetes för att skapa avancerad funktionalitet och flexibilitet i applikationsdistribution.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för nätverks- och programvaruingenjörer som är intresserade av automatisering och programmerbarhet och praktiserar DevOps i en Cisco-baserad infrastruktur.

För att delta i denna kurs bör du ha följande kunskaper och färdigheter:

 • Grundläggande koncept för programmeringsspråk och bekantskap med Python
 • Grundläggande förståelse för datorvirtualisering
 • Kunnighet i att använda Linux, textdrivna gränssnitt och CLI-verktyg, såsom Secure Shell (SSH), bash, grep, ip, vim/nano, curl, ping, traceroute och telnet
 • Grundläggande förståelse för Linux-baserad OS-arkitektur och systemverktyg
 • Nätverkskunskap i nivå med CCNA
 • Grundläggande förståelse för DevOps-koncept
 • Medvetenhet och kännedom om kontinuerlig integration, kontinuerlig implementering och kontinuerlig leverans (CI/CD)-koncept
 • Praktisk erfarenhet av Git

För detta detta rekommenderar vi dessa kurser:

Certifiering

Denna kurs förbereder dig för certifieringstestet 300-910 Implementing DevOps Solutions and Practices Using Cisco Platforms (DEVOPS). 

När du har klarat 300-910 DEVOPS erhåller du Cisco Certified DevNet Specialist - DevOps-certifiering och uppfyller även kravet på koncentrationsexamen för certifieringen Cisco Certified DevNet Professional.

Detaljerad information


Kursmaterialet är skrivet på engelska med detta innehåll:

 • Introducing the DevOps Model
 • Introducing Containers
 • Packaging an Application Using Docker
 • Deploying a Multitier Application
 • Introducing CI/CD
 • Building the DevOps Flow
 • Validating the Application Build Process
 • Building an Improved Deployment Flow
 • Extending DevOps Practices to the Entire Infrastructure
 • Implementing On-Demand Test Environments at the Infrastructure Level
 • Monitoring in NetDevOps
 • Engineering for Visibility and Stability
 • Securing DevOps Workflows
 • Exploring Multicloud Strategies
 • Examining Application and Deployment Architectures
 • Describing Kubernetes
 • Integrating Multiple Data Center Deployments with Kubernetes
 • Monitoring and Logging in Kubernetes

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post