Cisco DevNet - Introducing Automation for Cisco Solutions

Kurskod CSAU

Cisco DevNet - Introducing Automation for Cisco Solutions

Denna Cisco DevNet-kurs ger dig en generell teknisk överblick av nätverksautomation. Här ingår RESTCONF- och NETCONF-protokoll samt även vanliga verktyg och dataformat såsom Ansible, Git, XML, JSON, YAML och YANG.

Pris
37950 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
28 aug
Live Online
2 dec
Live Online

Boka utbildning

Genom en kombination av föreläsningar och praktiska laborationer kommer du att lära dig grunderna inom automatisering, till exempel att arbeta med modelldrivna programmerbarhetslösningar med Representative State Transfer Configuration Protocol (RESTCONF)- och Network Configuration Protocol (NETCONF)-protokoll.

Kursen täcker även dataformat och dito typer, inklusive XML (Extensible Markup Language), JavaScript Object Notation (JSON), Yaml Ain't Markup Language (YAML) och Yet Another Next Generation (YANG) samt deras betydelse inom nätverksautomation, tillsammans med DevOps-verktyg som Ansible och Git.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för dig som arbetar i en Cisco-baserad nätverksmiljö och som behöver en överblick av nätverksautomation, antingen som generell kunskapsplattform eller för att gå vidare med någon av de certifieringsgrundande DevNet-kurserna.

Som deltagare förutsätts du redan besitta de grundläggande kunskaperna inom Cisco-baserade nätverkslösningar. Exempel på detta är:

 • Routing/switching med OSPF, BGP, SNMP
 • Grundläggande Python-kunskaper med loops, conditionals och classes
 • Grundläggande Linux-kunskap för att orientera dig i filsystem och köra skript
 • Erfarenhet av texteditorer

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Kursen är inte kopplad till någon specifik certifiering, men bildar en bra grund att utgå ifrån inför de certifieringsgrundande DevNet-kurserna, i första hand Associate-kursen Developing Applications and Automating Workflows Using Cisco Platforms (DEVASC).

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

 • Examining Network Management and Operations
 • Exploring Software Development Methodologies
 • Using Python for Network Automation
 • Describing NetDevOps: DevOps for Networking
 • Managing Automation Development Environments
 • Introducing HTTP Network APIs
 • Reviewing Data Formats and Data Encoding
 • Using Python Requests to Automate HTTP-Based APIs
 • Exploring YANG
 • Using YANG Tools
 • Automating Model-Driven APIs with Python
 • Introducing Ansible for Network Automation
 • Templating Configurations with Jinja2

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post