Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Kurskod MSC-900

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Denna kurs förser dig med grundläggande kunskaper inom koncepten för säkerhet, identitethantering och efterlevnad av regelverk tillsammans med relaterade molnbaserade Microsoft-lösningar.

Pris
11450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
5 sep
Live Online
20 dec
Live Online

Boka utbildning

Under ledning av en expert i ämnet kommer du att bekanta dig med de grundläggande koncepten och tillhörande terminologi. Vidare kommer vi att gå igenom Microsofts lösningar inom detta område, på koncept- och kapacitetsnivå.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för molntjänst-administratörer och beslutsfattare som behöver känna till de grundläggande koncepten inom säkerhet,  identitethantering och efterlevnad av allmänna regelverk.

Som deltagare behöver du inna denna kurs besitta en grundläggande förståelse för moln- och nätverkskoncept, samt vara allmänt orienterad inom IT. Du behöver även en grundläggande förståelse för molntjänster som Microsoft 365 och Azure.

Till detta rekommenderar vi våra Fundabentals-kurser inom Microsoft-tekniker:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Security, Compliance and Identity

Kursen ingår i programmet Microsoft Security, Compliance and Identity (SCI), kurser och certifieringar inom säkerhet, regelefterlevnad och identitetshantering baserat på Microsoft-teknologier. 

Se alla våra SCI-kurser

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Concepts of security, compliance, and identity
 • Security concepts and methodologies
 • Identity concepts
Capabilities of Microsoft Azure Active Directory, part of Microsoft Entra
 • Function and identity types of Microsoft Entra ID
 • Authentication capabilities of Microsoft Entra ID
 • Access management capabilities of Microsoft Entra ID
 • Identity protection and governance capabilities of Microsoft Entra
Capabilities of Microsoft security solutions
 • Core infrastructure security services in Azure
 • Management capabilities in Azure
 • Capabilities in Microsoft Sentinel
 • Threat protection with Microsoft 365 Defender
Capabilities of Microsoft compliance solutions
 • Microsoft’s Service Trust Portal and privacy capabilities
 • Compliance management capabilities in Microsoft Purview
 • Information protection, data lifecycle management, and data governance capabilities in Microsoft Purview
 • Insider risk capabilities in Microsoft Purview
 • The eDiscovery and Audit capabilities in Microsoft Purview

Lär dig mer


Smart lösning på problemet med åtkomst

Smart lösning på problemet med åtkomst

Att se till att anställda och partners får tillgång till rätt saker är en viktig uppgift för alla företag. Det påverkar produktiviteten direkt.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post