Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Kurskod MSC-900

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Denna kurs förser dig med grundläggande kunskaper inom koncepten för säkerhet, identitethantering och efterlevnad av regelverk tillsammans med relaterade molnbaserade Microsoft-lösningar.

Pris
11450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
22 dec
Live Online

Boka utbildning

Under ledning av en expert i ämnet kommer du att bekanta dig med de grundläggande koncepten och tillhörande terminologi. Vidare kommer vi att gå igenom Microsofts lösningar inom detta område, på koncept- och kapacitetsnivå.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för molntjänst-administratörer och beslutsfattare som behöver känna till de grundläggande koncepten inom säkerhet,  identitethantering och efterlevnad av allmänna regelverk.

Som deltagare behöver du inna denna kurs besitta en grundläggande förståelse för moln- och nätverkskoncept, samt vara allmänt orienterad inom IT. Du behöver även en grundläggande förståelse för molntjänster som Microsoft 365 och Azure.

Till detta rekommenderar vi våra Fundabentals-kurser inom Microsoft 365 och Azure:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Security, Compliance and Identity

Kursen ingår i programmet Microsoft Security, Compliance and Identity (SCI), kurser och certifieringar inom säkerhet, regelefterlevnad och identitetshantering baserat på Microsoft-teknologier. 

Se alla våra SCI-kurser

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Concepts of security, compliance, and identity
 • Security and compliance concepts.
 • Identity concepts.
Capabilities of Azure Active Directory (Azure AD), part of Microsoft Entra
 • The basic services and identity types of Azure AD.
 • The authentication capabilities of Azure AD.
 • The access management capabilities of Azure AD.
 • The identity protection and governance capabilities of Azure AD.
Capabilities of Microsoft security solutions
 • The basic security capabilities in Azure.
 • The security management capabilities of Azure.
 • The security capabilities of Microsoft Sentinel.
 • The threat protection capabilities of Microsoft 365.
Capabilities of Microsoft compliance
 • The Service Trust Portal and Privacy with Microsoft.
 • The compliance management capabilities of Microsoft Purview.
 • The formation protection and data lifecycle management in Microsoft Purview.
 • The insider risk capabilities in Microsoft Purview.
 • The eDiscovery and audit capabilities of Microsoft Purview. (Note: this content is not part of the Objective Domain, it is included for awareness and is optional content during course delivery.)
 • The resource governance capabilities in Azure.

Lär dig mer


Smart lösning på problemet med åtkomst

Smart lösning på problemet med åtkomst

Att se till att anställda och partners får tillgång till rätt saker är en viktig uppgift för alla företag. Det påverkar produktiviteten direkt.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post