DevOps Adoption in an ITSM Environment

Kurskod AK6615

DevOps Adoption in an ITSM Environment

Denna mycket praktiska kurs är utformad för att ta en organisation som arbetar i enligt gängse ITSM-ramverk genom stegen för att anta DevOps och välja en första värdeström att arbeta med.

Pris
18450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
2 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Ort och datum
21 maj
Live Online
14 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen hjälper dig med följande:

  • Förstå nyckelkomponenterna i ett framgångsrikt DevOps-affärsfall
  • Välja den första värdeströmmen som ska arbetas med
  • Utföra en DevOps beredskapsbedömning
  • Förstå kompatibiliteten mellan Agile Users Stories och Change Management-teori
  • Kunna sätta ihop rätt kompetens för framgångsrik DevOps-implementation
  • Anpassa en Release-policy för en DevOps/automatiserad miljö

Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för dig som skall driva en DevOps-implementation i en miljö där man redan innan arbetar enligt gängse ITSM-ramverk.

Som deltagare förutsätts du redan inna vara insatt i grunderna för både DevOps och gällande ITSM-ramverk. Till detta rekommenderar vi dessa kurser:

De flesta som går kursen har antingen en DevOps Foundation-, DevOps Fundamentals- eller en ITIL Foundation-certifiering.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Definitions & Perceptions

Giving us a common lexicon for the course and exploring current perceptions of DevOps and ITSM frameworks.

Case Study

Introduction to Global Appliance Supply Company – Includes a SWOT analysis focused on DevOps adoption.

Business Case and Value Stream

The business case for DevOps incorporating the measures by which success will be judged.  Choosing the first value stream to be worked on.

Stakeholder Management

identifying the key stakeholders in adopting DevOps and levels of commitment needed.

DevOps Readiness Assessment

A lower level look at the individual requirements for the successful adoption.

Time to Value

Understanding how Agile Users Stories and Change Management theory are compatible. 

DevOps Team Structure

putting together the right people from a diverse group of candidates.

Release and Change

Adaption of a standard Release policy for a DevOps / automated environment.

Tooling

Exploring the concept of a tool chain and choosing the correct set for our scenario.

Further integration

Following the success of our first value stream how can we apply DevOps concepts elsewhere in the lifecycle?   

Adaption for Future Value Streams

Taking the rejected value streams from exercise 3 and thinking about how we could make them work.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post