DevOps Fundamentals

Kurskod AK6601

DevOps Fundamentals

DevOps är en av de snabbast växande tillämpningarna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
17 nov
Stockholm, Malmö, Live Online

Boka utbildning

Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Detta är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA (DevOps Agile Skills Association).

Det finns flera institutioner och aktörer som tagit fram DevOps-certifieringar, såsom DASA, DevOps Institute och PeopleCert. Principerna för dessa är desamma, och det går utmärkt att blanda kompetens från dem.

Kursen använder engelskt kursmaterial. Även certifieringstestet till kursen (tillval, köps separat) är på engelska.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis.

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper, men kännedom om Scrum, Lean och IT Service Management är en fördel.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Grundkoncept
 • Känna till uppkomsten av DevOps
 • Få koll på centrala begrepp och principer i DevOps
 • Förstå vad DevOps innebär för dig i din roll och för din organisation
Kultur
 • Förstå kärnan av DevOps kulturen
 • Förståelse för nyckelelementen i en DevOps kultur
 • Veta om de viktiga aspekterna när en DevOps kultur ska skapas
Organisation
 • Veta om de operativa modellerna inom DevOps
 • Förstå behovet av autonoma grupper
 • Förstå konsekvenserna av DevOps på arkitektur med avseende på utrullning
 • Förstå styrning inom DevOps team
Processer
 • Förstå Agile, Scrum och Kanban och hur dessa metoder förhåller sig till varandra
 • Förstå hur ITSM processer avser metoder i en DevOps kultur
 • Förstå hur Lean används för att optimera processer
 • Vet hur man ger en Stream Map for en given process
 • Förstå hur man tar vara på nya och innovativa idéer
Automatisering
 • Veta om inverkan av automatisering på Software Delivery processer
 • Förstå fördelarna och grundläggande principer för kontinuerlig leverans
 • Beskriva de viktigaste Cloud-principerna för DevOps organisationer
Mätning & förbättring
 • Känna till relevansen av monitorering och loggning av DevOps

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post