Förändringsledning och lärande

Förändring som skapar effekt.

Att leda en förändring är en kombination av ett strukturerat och flexibelt arbetssätt som går ut på att få individer, grupper och organisationer att ta sig från ett nuläge till ett önskvärt mål. Fokus ligger på positiva beteendeförändringar för medarbetare själva ska vilja förändra sitt beteende.

Förändringar påverkar oss människor på olika sätt och ju mer vi ska ta ställning desto mer påverkar det oss. Vi tänker, känner och agerar på olika sätt. Vissa är för och andra emot. Digital transformation är ett exempel på en förflyttning som kan skapa glädje hos vissa men oro hos andra. Full effekt och affärsnytta uppnås inte med tekniken utan genom att skapa trygghet och motivation med kommunikation, samverkan och lärande som verktyg. Den kultur vi odlar blir därför ofta svaret på om vi lyckas eller inte.

Vårt mål är att du ska få ut full effekt av din förändring. Vi är experter med erfarenhet av att leda båda stora och små förändringar så med oss kommer du känna dig trygg och motiverad.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post