IT Service Management för agila team

Kurskod AK6525

IT Service Management för agila team

För dig som arbetar agilt kan tillskott av  IT Service Management (ITSM) vara nyckeln till att säkerställa både föränding och tillväxt. Denna kurs förklarar samverkan mellan olika ramverks roller, ansvar och tekniker. Det är avgörande att inte fastna i argument om regler och begrepp, men istället förstå helheten och tillämpa efter omdöme.

Pris
19450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
13 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen kompletterar utbildningar för specifika ramverk och lär ut den gemensamma grunden som leder till förbättringar inom hela verksamheten. Vi behandlar IT System Management (ITSM) baserat på ITIL, ett bibliotek som hjälper individer och organisationer att lyckas med förändringar och tillväxt genom optimal hantering av tjänster. Kunskap och implementation kan dock ofta vara separerad från utveckling, vilket skapar onödiga barriärer i en verksamhet. Den här kursen kombinerar styrkorna hos Agila ramverk som Scrum och DevOps med det ledande ITSM-ramverket.

Genom exempel och övningar får deltagarna praktiska kunskaper om alla delar inom utveckling och förvaltning. I många organisationer och i certifieringar används ramverkens engelska begrepp, därför är också kursmaterialet på engelska. 


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen är för dig som arbetar, eller snart ska arbeta, inom en IT-intensiv verksamhet, exempel:

 • Teammedlemmar som vill vara en del av en framgångsrik IT-leverans.
 • Lean-Agila ledare som ansvarar för team i en IT-verksamhet.
 • IT-proffs som är involverade i att förbättra arbetssätt och produktivitet.
 • Personer med kunskap om Scrum eller ITIL som vill förstå hur de olika ramverken samverkar.

Kursen är inte begränsad till ovanstående behov. Alla som arbetar inom IT-sektorn kan ha nytta av att behärska en kombination av väl beprövade ramverk och deras gemensamma synsätt.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll, rekommenderar vi att du är bekant med antingen IT-utveckling eller IT-förvaltning. Inför kursen rekommenderar vi även att du förbereder dig genom att läsa Scrum Guiden och om IT Service Management.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Lärdomar och mål

Målsättningen är att deltagarna efter genomförd utbildning skall ha god förståelse för hur en kombination av ramverk skapar bästa resultatet under tjänstens hela livscykel och:

 • Kunna välja de koncept som passar bäst för verksamheten.
 • Förstå ansvaret inom och utanför ett agilt team.
 • Veta hur man förbättrar produktivitet, prestanda och kompetens i en IT-intensiv verksamhet.
 • Kunna skapa samförstånd om den prioritering som leder till verksamhetens mål.

Detaljerad information


Kursen omfattar ansvar på team och ledar-nivå och inkluderar följande ämnen:

 • Bakgrund och ursprung
 • De viktigaste principerna, och deras betydelse
 • Roller, ansvar, befogenheter och aktiviteter
 • Ständiga förbättringar
 • Värdeströmmar och utvecklingsflöde
 • Hantering av produktbackloggen
 • Tjänsteutveckling, överlämning, förvaltning, drift och support
 • DevOps och kontinuerlig leverans
 • Problem- och Incidenthantering

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post