ITIL® Awareness & Inspiration

Kurskod AK6151

ITIL® Awareness & Inspiration

Denna halvdags introduktionskurs ger deltagare en unik möjlighet att få en introduktion till koncepten ITIL och IT Service Management. Den ger en översikt av begreppen inom ITIL v3 (2011)-ramverket samt introducerar de viktigaste ITIL-processerna. Kursen förklarar hur ITIL-processer drivs av tjänstelivscykeln för att ge en väl fungerande organisation, vilket säkerställer hög kvalitet av tjänsteleverans till sina kunder.

Pris
4950 kr (exklusive moms)
Längd
halvdag
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Formatet på kursen är föreläsning utan powerpointslides. Tillhörande printat material ingår dock. Kursmaterialet är på engelska.

Kursen levereras företagsinternt, dock för minst fem deltagare.

Cornerstone is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen har utformats för elever som behöver en grundläggande kännedom om ITIL och som en del av ett större program eller för dem vill bedöma ITIL / ITSM för sin organisation.

Detaljerad information


  • Nuvarande affärsutmaningar
  • Ramverk, standarder, bästa praxis och styrning - var ITIL passar in?
  • Beskrivning och värde av ITIL
  • IT Service Management koncept
  • ITIL kvalifikationer
  • Lifecycle strategi för Service Management
  • ITIL processer inom Lifecycle sammanhang
  • Koncept och terminologi för varje fas i livscykeln
  • Ytterligare information om nyckelprocesser
  • Att tänka på vid implementation

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post