Processmodellering - Kom igång på en dag

Kurskod AK6512

Processmodellering - Kom igång på en dag

Välkommen på en workshopdag för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet.

Pris
9450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Med praktiska moment av expertledda grupparbeten och brainstorming får du både verktyg och handlag, och du har början på din processkartläggning med dig när du lämnar kurslokalen.

När ska man dokumentera processer?
 • Om ni behöver tydligare ansvarsfördelning
 • Om ni erfar brutna ansvarskedjor, där vissa aktiviteter saknar ansvarig
 • Om höga eller otydliga krav dominerar vardagen
 • För uppgifter som utförs av många och/eller ofta
 • För uppgifter som går genom flera avdelningar
Varför ska man dokumentera processer?
 • För att veta var vi är och hur vi gör
 • För att upptäcka och identifiera störningar kring hur vi gör saker och ting
 

Målgrupp och förkunskaper

Målgrupp för denna utbildning är du som arbetar med verksamhetsförändring. T.ex. verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, förvaltare, förändringsledare samt verksamhetsansvariga som vill förstå och förändra sin verksamhet på ett strukturerat sätt. Men även projektledare som vill överlämna sitt projektresultat på ett bra sätt till linjeorganisationen kommer att ha nytta av denna utbildning.

Inga förkunskapskrav finns för denna kurs.

Lärdomar och mål

Detta får du med dig

 • Exempel på processbeskrivning
 • Struktur till en tjänstekatalog
 • Processbeskrivning för hantering och förvaltning av tjänstekatalog
 • Exempel på rollbeskrivningar
 • Intressentanalys. Vem eller vilka blir påverkade av detta och hur ska vi hantera dem.

 

Detaljerad information


Workshopen varvar teoripass med praktiska grupparbeten:

Teoripass 1 - Vad är en process
Workshop 1 - Rita och skriva en process
Teoripass 2 - Vad är en roll
Workshop 2 - Skriva en rollbeskrivning
Teoripass 3 - Vad är RACI modellen
Workshop 3 - Skapa en RACI matris
Teoripass 4 - Hur får man in processdokumentation som en del av sin organisation?
Workshop 4 - Göra en intressentanalys.

Lista steg och aktiviteter för att lyckas med införandet av processdokumentation i din organisation.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post