Kommunikativt ledarskap

Kurskod AK321

Kommunikativt ledarskap

Välmående och engagerade medarbetare som snabbt kan ställa om och agera på nya möjligheter och behov kommer vara avgörande för många verksamheter framöver. Förmågan att kommunicera ligger till grund för det och nu är det viktigare än någonsin tidigare. 

Pris
14950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
29 aug
Live Online
6 nov
Live Online

Boka utbildning

Det här är en utbildning som vänder sig till ledare som genom ett kommunikativt ledarskap vill kunna påverka medarbetarnas hälsa, engagemang, prestationer och resultat. Det kommunikativa ledarskapet sätter tonen i verksamheten och bidrar till hela organisationens förändringsbenägenhet, effektivitet, måluppfyllelse och överlevnadsförmåga.

Alla ledare kommunicerar i snitt 70–90% av sin arbetstid men alla är inte kommunikativa. Enligt forskning är det fyra förutsättningar som påverkar ledarens kommunikativa beteende: medvetenhet, kunskap, attityd och förmåga. Ett ledarskap som utövas med ett kommunikativt beteende leder till:

 • Tillfredsställelse med arbetet
 • Högre produktivitet
 • Lägre sjukfrånvaro
 • Bättre kvalitet på varor och tjänster
 • Högre grad av innovations- och omställningsförmåga
 • Minskade kostnader
 • Ökad lönsamhet

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till ledare på alla nivåer. Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå denna utbildning.

Ur innehållet

 • Kommunikationens grunder – utifrån hur hjärnan fungerar
 • Självkännedom – hur kommunicerar du?
 • Kommunikativa mål för att lyckas
 • Dina kommunikativa mål och vägen dit
 • Engagemang och motivation
 • Framgångsrik feedback
 • Hantera olika typer av personligheter, lär dig anpassa din kommunikativa stil
 • Förmåga att förmedla mål och visioner
 • Kommunikativa framgångsfaktorer
 • Kommunikativa organisationer
 • Utveckla organisationens kommunikation – skapa ett klimat av öppenhet och tillit

Relaterade artiklar


Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad är en kommunikativ ledare? Bland annat så skapar kommunikativa ledare strukturer som underlättar arbetet, de coachar och ger medarbetare eget ansvar.

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Vissa har ett starkt självledarskap mer eller mindre naturligt medan andra får jobba medvetet med det. Alla kan utveckla och stärka sitt självledarskap.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post