Copilot for Microsoft 365 - Driving successful adoption in your Organization

Kurskod MMS-4007

Copilot for Microsoft 365 - Driving successful adoption in your Organization

På denna kurs resonerar vi runt hur du bäst driver användningen av Copilot for Microsoft 365 med hjälp av Microsoft 365-ramverket för att skapa och implementera en robust adoptionsplan.

Pris
11450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
20 sep
Stockholm, Live Online
6 dec
Live Online

Boka utbildning

Kursen består av lärarens föreläsningar och demonstrationer i en Microsoft 365- och Windows-baserad miljö. Du kan via en trial-licens i Microsoft 365 pröva vissa av de handgrepp som kursledaren förevisar. Copilot for Microsoft 365 förutsätter i sig en skarp miljö populerad av riktiga användare, dokument och andra informationsstrukturer, och därför kommer du inte kunna göra alla handgrepp i en trial-miljö.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för Microsoft 365-administratörer och systemägare som skall driva adoption av Microsoft 365 Copilot i sin organisation.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll förutsätts du redan tidigare vara bekant med Microsoft 365 Copilot och hur den arbetar, samt även besitta grundläggande kunskaper om Microsoft 365 och dess upplägg.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Explore user enablement strategies for adopting Copilot for Microsoft 365

Learn about the key principles within the people first strategy, the Microsoft 365 adoption framework, and rapid adoption method.

Envision a successful adoption of Copilot for Microsoft 365

Learn about the first phase, Envision, in the Microsoft 365 adoption framework and how to set the foundation for a transformative adoption process of Copilot for Microsoft 365.

Onboard and empower your employees to use Copilot for Microsoft 365 efficiently

Learn about the second phase, Onboard, in the Microsoft 365 adoption framework and how to empower your employees to use Copilot for Microsoft 365 effectively and efficiently.

Drive value and maximize the impact of Copilot for Microsoft 365 within your organization

Learn about the third phase, Drive Value, in the Microsoft 365 adoption framework and how to maximize the value and impact of Copilot for Microsoft 365 for your employees and in your organization.

Extend and optimize Copilot for Microsoft 365 in your organization

By extending and optimizing Copilot for Microsoft 365, your organization can unlock a powerful synergy between AI-driven assistance and familiar productivity tools. Get ready to boost efficiency, streamline workflows, and empower your teams!

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post