Copilot for Microsoft 365 - Planning, Deployment and Management for IT Professionals

Kurskod T2634

Copilot for Microsoft 365 - Planning, Deployment and Management for IT Professionals

Är du redo? Är din tenant redo? Är Copilot redo? Är användarna redo? Hur är det med filrättigheter, dataintegritet och compliance? Denna Copilot for Microsoft 365-utbildning ger du som IT-proffs en detaljerad helhetsbild av bakomliggande arkitektur, implementationssteg och vad du behöver se upp med för möjliggörande, utrullning och administration.

Pris
38450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
9 sep
Stockholm, Live Online
4 nov
Live Online

Boka utbildning

Under kursen går vi igenom alla de hörnpelare som en lyckad implementation vilar på, såsom generell förståelse av hur generativ AI kan inverka på arbetet, hur du driver adoption av Copilot for Microsoft 365 i organisationen, hur du begränsar Copilots tillgång till gamla eller känsliga data samt hur du skapar en hållbar struktur i Microsoft 365 för optimala förutsättningar.

Kursens mål är att rusta dig med en god handgriplig förmåga att identifiera och ta kontroll över de faktorer som inverkar på risker och möjligheter med Copilot for Microsoft 365, så att du kan maximera effektiviteten i användarnas utnyttjande av produkten utan risk för organisationen. Kursen ger också detaljerad vägledning för att upptäcka, skydda och förhindra överexponering av känslig data med Microsoft Copilot for Microsoft 365.

Kursen är framtagen av en erfaren konsult med fokus på rådgivning och införandestöd av Microsoft 365-tjänster och strukturerat säkerhetsarbete. 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för IT-proffs som distribuerar eller överväger Microsoft Copilot för Microsoft 365 för distribution.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll förutsätts du behärska administration av Microsoft 365 samt PowerShell.

Till detta rekommenderar vi dessa kurser:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Kursupplägg

Kursen består av lärarens föreläsningar och demonstrationer i en Microsoft 365- och Windows-baserad miljö, kombinerat med övningar i en Microsoft 365-miljö. Du kommer via en trial-licens i Microsoft 365 kunna pröva många av de handgrepp som kursledaren förevisar. Även om prompting kan förekomma under kursen, ligger dess fulla fokus på möjliggörande, utrullning och administration av Copilot för Microsoft 365.

Meningsfullt nyttjande av Copilot for Microsoft 365 förutsätter i sig en skarp miljö populerad av riktiga användare, dokument och andra informationsstrukturer, och därför kommer du inte kunna pröva alla handgrepp i en trial-miljö.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

AI, LLM's and Copilots

In this module we first cover the concepts of Generative AI in general including general AI, Large Language Models (LLM) and Multimodal Models, before we investigate the Copilots that Microsoft Offer.

Access management

In this module we dive into the functionality Copilot for Microsoft 365 in general and regarding access management in particular, including indexing, permissions, and information architecture.

Structure as a foundation for Copilot for Microsoft 365

In this module we investigate the structures that build the foundation of a successful Copilot for Microsoft 365 implementation. SharePoint information architecture as well as external and internal structures are covered.

Sensitive data

There are many types of sensitive data and likewise many reasons data might be sensible. In this module we investigate how to understand, discover and protect the various kinds of sensitive data.

Putting copilot to work

In this module we investigate the administrator’s aspects of the general usage of Copilot for Microsoft 365, such as prompting, dialogue, quality control and ethics.

Adoption

To ensure a successful adoption of Copilot for Microsoft 365 among the organization’s business users, you need a plan including training, a Center of Excellence (CoE), a useful prompt repository and preferably some internal campaigning.

Copilot Governance

In this module we cover governance of your Copilot for Microsoft 365 implementation, with such as licensing, auditing, monitoring, and continuous improvement.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post