Projektledning i IT-projekt

Kurskod AK103

Projektledning i IT-projekt

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt.

Pris
20450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
19 aug
Stockholm, Live Online
23 sep
Live Online
21 okt
Stockholm, Live Online
18 nov
Live Online
18 dec
Stockholm, Live Online
13 jan
Live Online

Boka utbildning

Du får bl.a. kunskap och insikter i projekt som arbetsform, utmaningar och framgångsfaktorer i IT-projekt, projektledarrollen, projektledning och hur du kombinerar projektmetodik med Agila arbetssätt och värderingar.

Kursen använder exempel ur IT-projekt och bygger på framgångsfaktorer för alla typer av projekt baserat på aktuell och vedertagen forskning. 

Diplomerad projektledare

Vill du få ett kvitto på avklarad utbildning och uppnådda kunskapsmål, rekommenderar vi vår kurs Diplomerad projektledare, som i sin helhet liknar denna kurs men även innehåller moment där kursledaren redovisar kunskapskrav och avslutar med en diplomering.


Målgrupp och förkunskaper

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar eller skall arbeta i projektform och vill få kompetens i projektledning. 

Kursen är certifieringsgrundande genom att kursinnehållet kvalitetssäkrats för att stödja IPMA/PMI certifiering, SPI (Svenskt Projektindex) och standarden ISO 21500. 

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet att projektarbete i någon form underlättar.

Kursledare och läromedel

Läromedlet består av en bok, ett digitalt material, övningar (varav många som du kan tillämpa direkt i ditt arbete), dokumenterade resultat av övningarna, stöddokument för ditt projektarbete samt länkar till filmer relaterade till ämnet. 

Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på svenska, med detta innehåll:

 • Redogöra för projektmetodikens grunder
 • Redogöra för utmaningar
 • Hantera framgångsfaktorer
 • Förena traditionell projektledning med agila arbetssätt och värderingar
 • Starta ett projekt och samla in krav
 • Hantera mål
 • Strukturera och planera ett projekt
 • Använda mallar och analysstöd för projektplanering
 • Hantera tids- och resursplanering
 • Fördela befogenheter, ansvar och aktiviteter i ett projekt
 • Upprätta en tidplan med aktiviteter och delmål/milstolpar
 • Upprätta en projektbudget
 • Analysera och hantera risker i projekt
 • Följa upp hur ett projekt fortlöper och hantera ändringar
 • Tillämpa metoder för teamarbete och ständig förbättring
 • Avsluta ett projekt och dra lärdomar
 • Tillämpa metoder för att bilda och leda en projektgrupp

"Bra upplägg. Mycket intressant information och material. Vi skulle kunna suttit i någon vecka till."

- Tidigare kursdeltagare

Lär dig mer


Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du? Hur ska vi tänka, bete oss och arbeta för att lyckas? Och vad finns det för nackdelar?

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post