VMware Horizon 8 - Deploy and Manage plus App Volumes Fast Track

Kurskod T3586R

VMware Horizon 8 - Deploy and Manage plus App Volumes Fast Track

Denna komprimerade kurs ger dig praktiska färdigheter för att leverera virtuella skrivbord och applikationer genom en enskild virtuell skrivbordsinfrastruktur. Dessutom kommer du att lära dig använda App Volumes för att snabbt och skalbart leverera applikationer och data till stationära datorer och användare.

Pris
61950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Kursen är en femdagars kombination av tre kurser om totalt 8 dagar. Skills for Virtual Desktop Management, VMware Horizon 8: Infrastructure Administration och VMware App Volumes and Dynamic Environment Manager. Kursen genomförs som en sk Fast Track-kurs i förhöjt tempo.

Du kommer att bygga vidare på dina färdigheter i att konfigurera och hantera VMware Horizon 8 genom en kombination av föreläsningar och praktiska laborationer. Du lär dig hur du konfigurerar och distribuerar pooler av virtuella maskiner och hur du tillhandahåller en anpassad skrivbordsmiljö till slutanvändare. Dessutom kommer du att lära dig hur du installerar och konfigurerar en plattform för virtuell skrivbordsinfrastruktur. Du lär dig hur du installerar och konfigurerar VMware Horizon Connection Server och Unified Access Gateway, hur du konfigurerar en lastbalanserare för användning med Horizon samt hur du upprättar Cloud Pod Architecture.

Du lär dig även använda App Volumes för att leverera applikationer och data till stationära datorer och användare - Snabbt och skalbart. Du kommer att få färdigheter i att hantera programlivscykler från installation till uppdatering och utbyte. Du kommer också att lära dig använda Dynamic Environment Manager för att tillhandahålla personalisering och dynamisk policykonfiguration över virtuella, fysiska och molnbaserade miljöer för att förenkla hanteringen av slutanvändarprofiler.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är utformad för tekniker och systemingenjörer som skall implementera och/eller sköta en användar-infrastruktur baserad på VMware Horizon 8 och App Volumes.

Som deltagare förutsätts du besitta vissa förkunskaper för att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll:

 • Kunna använda VMware vSphere Web Client för att se tillståndet för virtuella maskiner, data stores och nätverk
 • Öppna en virtuell maskin-konsol på VMware vCenter Server och få tillgång till gästoperativsystemet
 • Skapa snapshots av virtuella maskiner
 • Konfigurera gästanpassningsspecifikationer
 • Ändra egenskaper för virtuell maskin
 • Konvertera en virtuell maskin till en mall
 • Distribuera en virtuell maskin från en mall

Du behöver även ha viss erfarenhet av följande moment:

 • Konfigurera Active Directory-tjänster, inklusive DNS, DHCP och tidssynkronisering
 • Begränsa användaraktiviteter genom att implementera Group Policy-objekt
 • Konfigurera Windows-system för att aktivera fjärrskrivbordsanslutningar
 • Bygga en ODBC-anslutning till en SQL Server-databas

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to VMware Horizon
 • Recognize the features and benefits of Horizon
 • Describe the conceptual and logical architecture of Horizon
Introduction to Use Case
 • Convert customer requirements to use-case attributes
 • Define a use case for your virtual desktop and application infrastructure
vSphere for VMware Horizon
 • Explain basic virtualization concepts
 • Use VMware vSphere® Client™ to access your vCenter Server system and VMware ESXi™ hosts
 • Create, provision, and remove a virtual machine
VMware Horizon Desktops
 • Create a Windows and a Linux virtual machine using vSphere
 • Optimize and prepare Windows and Linux virtual machines to set up Horizon desktop VMs
VMware Horizon Agent
 • Outline the configuration choices when installing Horizon Agent on Windows and Linux virtual machines
 • Create a golden image for Windows and Linux Horizon desktops
VMware Horizon Pools
 • Identify the steps to set up a template for desktop pool deployment
 • List the steps to add desktops to the VMware Horizon® Connection Server™ inventory
 • Compare dedicated-assignment and floating-assignment pools
 • Outline the steps to create an automated pool
 • Define user entitlement
 • Explain the hierarchy of global, pool-level, and user-level policies
VMware Horizon Client Options
 • Describe the different clients and their benefits
 • Access Horizon desktop using various Horizon clients and HTML
 • Configure integrated printing, USB redirection, and the shared folders option
 • Configure session collaboration and media optimization for Microsoft Teams
Creating and Managing Instant-Clone Desktop Pools
 • List the advantages of instant clones
 • Explain the provisioning technology used for instant clone desktop pools
 • Set up an automated pool of instant clones
 • Push updated images to instant clone desktop pools
Creating RDS Desktop and Application Pools
 • Explain the difference between an RDS desktop pool and an automated pool
 • Compare and contrast an RDS session host pool, a farm, and an application pool
 • Create an RDS desktop pool and an application pool
 • Access RDS desktops and application from Horizon Client
 • Use the instant clone technology to automate the build-out of RDSH farms
 • Configure load-balancing for RDSHs on a farm
Monitoring VMware Horizon
 • Monitor the status of the Horizon components using the Horizon Administrator console dashboard
 • Monitor desktop sessions using the HelpDesk tool
 • Monitor the performance of the remote desktop using the Horizon Performance Tracker
Horizon Connection Server
 • Recognize VMware Horizon reference architecture
 • Identify the Horizon Connection Server supported features
 • Identify the recommended system requirements for Horizon Connection Server
 • Configure Horizon event database
 • Outline the steps for the initial configuration of Horizon Connection Server
 • Discuss the AD LDS database as a critical component of Horizon Connection Server installation
Authentication and Certificates
 • Compare the authentication options that Horizon Connection Server supports
 • Describe the Smartcard authentication options that Horizon Connection Server supports
 • Outline the steps to create a Horizon administrator and custom roles
 • Describe the roles available in a Horizon environment
 • Explain the role that certificates play for Horizon Connection Server
 • Install and configure certificates for Horizon Connection Server
 • Install and configure True SSO in a Horizon environment
Workspace ONE Access and Virtual Application Management
 • Recognize the features and benefits of Workspace ONE Access
 • Recognize the Workspace ONE Access console features
 • Explain identity management in Workspace ONE Access
 • Explain access management in Workspace ONE Access
 • Describe the Workspace ONE Access directory integration
 • Deploy virtual applications with Workspace services
Horizon Protocols
 • Compare the remote display protocols that are available in VMware Horizon
 • Describe BLAST
 • Describe the BLAST Display Protocol Codecs
 • Summarize BLAST Codec options
 • List ideal applications for each BLAST codec
 • Describe BLAST and PCoIP ADMX GPO common configurations
Graphics Cards
 • Describe the 3D rendering options available in Horizon 8
 • Compare vSGA and vDGA
 • List the steps to configure graphics cards for use in a Horizon environment
Horizon Scalability
 • Describe the purpose of a replica connection server
 • Explain how multiple Horizon Connection Server instances in a pod maintain synchronization
 • List the steps to configure graphics cards for use in a Horizon environment
 • Configure a load balancer for use in a Horizon environment
 • Explain Horizon Cloud Pod Architecture LDAP replication and VIPA
 • Explain Horizon Cloud Pod Architecture scalability options
Horizon Security
 • Explain concepts relevant to secure Horizon connections
 • Describe how to restrict Horizon connections.
 • Discuss the benefits of using Unified Access Gateway
 • List the two-factor authentication options that are supported by Unified Access Gateway
Overview of Application and Profile Management
 • Identify the Horizon Application and profile management components
 • Describe the benefits of VMware Dynamic Environment Manager
 • Identify the Horizon application and profile management components
 • Describe the key benefits of App Volumes
 • Explain how ThinApp virtualizes an application
Working with Application Packages
 • Explain the concept of simplified application packaging
 • Differentiate between an application, package, and program
 • Create and manage an Application Package
 • Use markers to assign the new version of an Application Package
Working with Writable Volumes
 • Describe what a writable volume is and where it is used
 • Describe the operation of a writable volume
 • Explain how to assign a writable volume to a desktop
 • Create and assign a writable volume in a lab environment
Overview of Dynamic Environment Manager
 • Describe Dynamic Environment Manager and its architecture
 • Describe the functional areas and benefits of Dynamic Environment Manager
 • Describe Dynamic Environment Manager profile management and its features
VMware Dynamic Environment Manager - Management Console User Interface
 • Describe the capabilities of the primary tabs in the management console
 • Describe how VMware Dynamic Environment Manager supports multiple environments
 • Identify the key settings for creating and managing user environment settings on the User Environment page
 • Use Windows ADMX templates to configure user policies
 • Configure application blocking and configure privilege elevation
Application Configuration Management
 • Recover from application configuration mistakes by using the Dynamic Environment Manager Self-Support tool
 • Explain how administrators and support staff can use the Dynamic Environment Manager Helpdesk Support Tool to troubleshoot profile problems
 • Enable and synchronize the offline use of VMware Dynamic Environment Manager by using the Dynamic Environment Manager SyncTool
 • Create predefined configurations for applications by using the Application Profiler
VMware Horizon Smart Policies
 • Describe VMware Horizon Smart Policies
 • Overview of VMware Horizon Smart Policies conditions
 • Examples of VMware Horizon Smart Policies

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post